24/02/2024 02:21
Search

05.03.2013. LŽA valdes sēdes protokols

Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija”

VALDES SĒDES PROTOKOLS

Nr.2

 

Rīgā,                                                                                                    2013.gada 5.martā

 

 

Sēdi vada

Valdes priekšsēdētāja                                     Inga Spriņģe

 

Piedalās:                                                                

Valdes loceklis                                                Ivo Leitāns

Valdes locekle                                                 Marta Cerava

Valdes loceklis                                                Pēteris Zirnis

Valdes loceklis                                                Arnis Krauze

Valdes priekšsēdētāja                                     Inga Spriņģe

 

Protokolē                                                       Nora Vojevodska

 

 

Sēdi sāk plkst. 09:00

Sēdi beidz plkst. 10:00

Sēdes tēma – Dažādi aktuāli jautājumi.

Sapulces darba kārtība:

  1. Par jaunu biedru uzņemšanu/ izstāšanos
  2. Tieslietu ministrijas darba grupa
  3. LŽA biedru kopsapulce 15.03.2013 – darba kārtība
  4. LŽA Izcilības balva 2012.

 

Lēmumi

 

   1. Par jaunu biedru uzņemšanu/ izstāšanos

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

LŽA nav uzņemti jauni biedri – izstājas Marta Rībele

5- par, 0-pret, 0-atturas

 

 

 

 

    2. Tieslietu ministrijas darba grupa

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

2.

Aicinām Didzi Melbiksi aktīvi iesaistīties TM organizētajā darba grupā

5 – par, 0 – pret, 0 – atturas

 

 

 

3. LŽA biedru kopsapulce.

Nr.

Informācijai

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

3.

LŽA biedru kopsapulce notiks 2013.gada 15.martā plkst.18:00 Reiterna namā (Mārstaļu ielā 2, Rīgā). Kopsapulces darba kārtībā paredzēts izskatīt sekojošus jautājumus:

  1. Paula Raudsepa korekcijas Ētikas kodeksā
  2. LŽA gada pārskata par 2012.gadu apstiprināšana
  3. LŽA valdes vēlēšanas (!lūdzam kandidātus uz valdi iesūtīt līdz 14.03.2013.!)
  4. LŽA revidenta vēlēšanas

5 – par, 0 – pret, 0 – atturas

 

 

 

4. LŽA Izcilības balva 2012.

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

4.

LŽA Izcilības balva 2012 notiks 15.03.2013. Reiterna namā plkst.20:00 – pēc kopsapulces.

.

5 – par, 0 – pret, 0 – atturas

 

 

 

 

 

 

Valdes priekšsēdētāja: ______________________ / I.Spriņģe /

(paraksts)

 

Protokolēja: ______________________ / N.Vojevodska /

  (paraksts)

 

 

 

Rīgā, 2013.gada 5.martā