20/07/2024 10:47
Search

LŽA Ētikas komisijas atzinums par A. Ozola sūdzību

Izskatot 2012. gada 18. aprīlī saņemto Andra Ozola sūdzību, kurā norādīts uz iespējamu Latvijas Žurnālistu asociācijas (LŽA) Ētikas kodeksa punktu 2.1., 2.2., 2.3. un 4.4. pārkāpumu LŽA biedra Anša Pūpola viedotajā sižetā 2012. gada 15. aprīļa Nekā personīga raidījumā (skatāms šeit – http://www.tv3play.lv/play/270707/), un iepazīstoties ar A.Pūpola atbildi kā arī ar A.Ozola iesniegto papildinformāciju, LŽA Ētikas komisija vienbalsīgi ir atzinusi: 1) Par LŽA Ētikas kodeksa punktiem 2.1., 2.2. un 2.3.: Kodeksa punktos 2.1. un 2.2. teikts: “Žurnālista galvenais uzdevums ir sniegt sabiedrībai patiesu un pārbaudītu informāciju. Faktu izklāstam žurnālista veidotajā saturā jābūt objektīvam, skaidram, bez falsifikācijas vai maldināšanas.” Savā iesniegumā A.Ozols norāda uz diviem, viņaprāt, nepatiesiem vai maldīgiem apgalvojumiem: par Statoil investīciju piesaisti un par franču uzņēmuma lēmuma atteikties no savas ražotnes paplašināšanas Latvijas investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) radīto birokrātisko problēmu dēļ. Kā redzams A.Pūpola atbildē, viņa teiktais par šiem jautājumiem pirmajā gadījumā balstījies uz interviju ar Statoil pārstāvi, bet otrajā uz Ernst&Young LIAA darba novērtējumā teiktā.

LŽA biedra Anša Pūpola skaidrojums

Sveicināti! Atbildot uz Latvijas investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktora Andra Ozola pretenziju par neobjektīvu aģentūras darba atspoguļojumu, vēlos norādīt sekojošo. Ozols apgalvo: Sižetā izskan nepatiesi un maldīgi pagalvojumi, piemēram, “pētījumā secināts, ka LIAA nav piesaistījusi investīcijas”, tas pamatots, piesaucot anonīmus avotus Statoil. Žurnālists norāda, ka LIAA darbinieku radītās birokrātiskās problēmas (“no kuriem 20 konsultē, citi rada birokrātiskas problēmas”) likušas franču uzņēmumam atteikties no ražotnes paplašināšanas Daugavpilī. Izvērtējot LIAA darbu, pamatojos uz auditorkompānijas Ernst & Young Investīciju piesaistes sistēmas neatkarīgu novērtējumu, kuru 2012.gada 23.martā saņēmusi Ekonomikas ministrija. Pētījumā vairakkārt uzsvērts, ka Ozola vadībā LIAA investīcijas ir piesaistījis reaktīvi, nevis proaktīvi, proti, aģentūra ir konsultējusi ārvalstu kompānijas, kas lēmumu par biznesu Latvijā jau pieņēmušas. Datus par to, ka LIAA būtu mērķtiecīgi uzrunājusi kādu ārvalstu kompāniju un panākusi tās ienākšanu Latvijā, auditorkompānijas ziņojumā neatradu. Ir tikai teikts, ka kopš 2006.gada LIAA sniegusi konsultatīvu atbalstu 45 investīciju projektiem.  

LIAA direktora Andra Ozola sūdzība Ētikas komisijai

A.god. Raudsepa kungs!  Uzskatu, ka Ansis Pūpols ir pārkāpis sekojošus Latvijas Žurnālistu asociācijas ētikas kodeksa punktus:  2.1. Žurnālista galvenais uzdevums ir sniegt sabiedrībai patiesu un pārbaudītu informāciju. 2.2. Faktu izklāstam žurnālista veidotajā saturā jābūt objektīvam, skaidram, bez falsifikācijas vai maldināšanas. 2.3. Žurnālists gādā par viedokļu daudzveidību, pat ja šie viedokļi šķiet pašam nepieņemami.  Sižetā izskan nepatiesi un maldīgi pagalvojumi, piemēram, “pētījumā secināts, ka LIAA nav piesaistījusi investīcijas”, tas pamatots, piesaucot anonīmus avotus Statoil. Žurnālists norāda, ka LIAA darbinieku radītās birokrātiskās problēmas (“no kuriem 20 konsultē, citi rada birokrātiskas problēmas”) likušas franču uzņēmumam atteikties no ražotnes paplašināšanas Daugavpilī.