18/07/2024 19:48
Search

LŽA valde nosoda un aicina nekavējoties izmeklēt uzbrukumu žurnālistam Aleksejam Dundam

  Rīgā, 2013. gada 25. jūlijā Latvijas Žurnālistu asociācija (LŽA) kategoriski nosoda vardarbīgo žurnālista darbatraucēšanu, kas 24.jūlijā tika vērsta pret televīzijas kanāla PBK ziņu reportieriAlekseju Dundu. Ierodoties kādā uzņēmumā Rīgā, kurā Finanšu policijas pārstāvjiveica izmeklēšanas darbības, viena no šajā procesā iesaistītajām personām žurnālistubrutāli atturēja no iekļūšanas telpās un ar spēcīgu grūdienu nogāza zemē.LŽA atgādina, ka likums “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” aizsargāžurnālistu tiesības vākt informāciju jebkurā ar likumu neaizliegtā veidā, turklātžurnālista pienākumu izpildes traucēšana ir administratīvs pārkāpums LatvijasRepublikā – par to paredzēta atbildība “Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa”201.9 pantā.LŽA izsaka protestu pret žurnālista aizskaršanu un aicina, Valsts Ieņēmumu dienestavadību un finanšu ministru, kura padotībā darbojas VID, nekavējoties izvērtēt šogadījumu un, lemjot par vainīgas personas sodīšanu, stingri iestāties par medijubrīvību kā demokrātiskas valsts pamatvērtību.LŽA biedru sniegtā informācija liecina, ka dažādu valsts institūciju pārstāvji vai citaspersonas regulāri traucē žurnālistu darbu, liedzot iespēju savākt profesionālopienākumu pildīšanai nepieciešamu informāciju.   LŽA valdes vārdāLŽA valdes priekšsēdētāja Anda Rožukalne

Valdes sēdes protokols 27.06.2013.

  Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija” VALDES SĒDES PROTOKOLS Nr.5   Rīgā,                                                                                                    2013.gada 27.jūnijā     Sēdi vada Valdes priekšsēdētāja                                     Anda Rožukalne   Piedalās:                                                                 Valdes locekle                                     Olga Dragiļeva Valdes locekle                                     Dita Arāja Valdes locekle                                     Arta Ģiga Valdes priekšsēdētāja                                     Anda Rožukalne   NEPLP loceklis                                               Gints Grūbe   Protokolē                                                       Anda Rožukalne   Sēdi sāk plkst. 17:00 Sēdi beidz plkst. 19:00   Sapulces darba kārtība: Tikšanās ar NEPLP locekli Gintu Grūbi Jaunu biedru uzņemšana Par tikšanos ar VID, LM un FM   Lēmumi   Tikšanās ar NEPLP locekli Gintu Grūbi par jaunā sabiedriskā medija veidošanu   Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš 1. LŽA valdes locekļiem nav viennozīmīgs viedoklis par G.Grūbes jaunā sabiedriskā medija veidošanas koncepciju. Valde vienojās, ka varētu veidot savu darbības modeli, taču nevajadzētu lobēt NEPLP intereses. 4- par, 0-pret, 0-atturas A.Rožukalne       Jaunu biedru uzņemšana   Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš 2. Uzņemti 3 jauni biedri: Ingrīda Ābola, Latvijas radio; Daiga Bitiniece un Juris Lipsnis, laikraksts Kurzemnieks 4– par, 0 – pret, 0 – atturas A.Rožukalne     3. Par tikšanos ar VID, LM un FM   Nr. Informācijai Balsojums Atbildīgais Termiņš 3. Ir panākts, ka LM, VID un FM pārstāvji atbalsta risinājumu, ka tiktu maksātas sociālās apdr.iemaksas no autoratlīdzībām. Uzsāktā darba turpinājums. 4– par, 0 – pret, 0 – atturas A.Rožukalne         Valdes priekšsēdētāja: ______________________ / A.Rožukalne / (paraksts)   Protokolēja: ______________________ / A.Rožukalne /   (paraksts)     Rīgā, 2013.gada 27.jūnijā  

Latvijas Radio piedāvā semināru žurnālistikas profesionāļiem

08.07.2013.       LATVIJAS RADIO PIEDĀVĀ SEMINĀRU ŽURNĀLISTIKAS PROFESIONĀĻIEM               Šajā vasarā Latvijas Radio piedāvās īpašu semināru žurnālistikas profesionāļiem, kuru vadīs vairākkārt godalgotā žurnāliste un pasniedzēja Hollija Kernana (Holly Kernan) no Sanfrancisko, ASV.             Latvijas Radio,  Re:Baltica un Latvijas Žurnālistu asociācija ar Baltijas–Amerikas Brīvības fonda finansiālo atbalstu 26. un 27. jūlijā organizē apmācību semināru profesionāliem sabiedrisko un reģionālo mediju žurnālistiem. Semināra dalībnieki varēs iepazīties ar jaunākajām radio žurnālistikas tendencēm ASV, kā arī uzlabot savas prasmes radio un TV sižetu veidošanā, tostarp radoši izmantojot audio ierakstus un skaņas. Seminārā galvenais uzsvars tiks likts uz praktiskiem piemēriem no mūsdienu ASV radio žurnālistikas, ko semināra dalībnieki turpmāk varētu pielietot ik dienas, veidojot ziņu un pētnieciskās žurnālistikas materiālus.             Semināra pirmā dienā būs pieejama plašam žurnālistu lokam. Savukārt otrajā dienā notiks darbs šaurākās grupās ar individuālām konsultācijām un praktiskiem darba uzdevumiem. Abās dienās semināra dalībniekiem būs pieejams tulkojums efektīvākai apmācības nodrošināšanai. Apmācības vadīs Hollija Kernana no ASV. Šobrīd viņa darbojas gan kā Sanfrancisko reģionālā sabiedriskā radio KALW Ziņu dienesta vadītāja un ētera balss, gan kā radio žurnālistikas pasniedzēja Millsas Koledžā (Mills College) Kalifornijā. Viņa ieguvusi vairākus apbalvojumus par sasniegumiem žurnālistikā, tostarp 2009. gadā saņēmusi Gada žurnālistes balvu no Ziemeļkalifornijas Profesionālo žurnālistu savienības (Northern California Chapter of the Society of Professional Journalists). Tāpat regulāri augstus apbalvojumus saņem arī Kernanas izveidotais ziņu un analītiskais raidījums Crosscurrents, kas darba dienās skan KALW stacijā.             Plašāka informācija par iespēju pieteikties bezmaksas apmācībai būs pieejama Latvijas Radio un sadarbības partneru mājas lapās. Pieteikties ir aicināti profesionāli elektronisko plašsaziņas līdzekļu žurnālisti, kā arī vecāko kursu žurnālistikas studenti, kurus interesē elektroniskie mediji. Pieteikšanās notiks no 08.07. līdz 17.07. jūlijam, sūtot informāciju par sevi uz e-pastu: artjoms.konohovs@radio.org.lv . Savukārt vairāk par lektori un mediju, kurā viņa darbojas skatieties šeit: http://www.kalw.org/people/holly-kernan       Latvijas Radio preses sekretāre Ilze Zvaigzne Tālr.67206691;26322811 e-pasts: ilze.zvaigzne@radio.org.lv