20/07/2024 09:38
Search

LŽA Ētikas komisijas atzinums par I.Sprances izteikumiem tiešajā ēterā LR raidījumā “Krustpunktā” 14.01.2015.

Rīgā, 2015.gada 17. februārī LŽA Ētikas komisijas atzinums par Latvijas sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas pieteikumu Latvijas žurnālistu asociācijas Ētikas komisija  2015. gada 16. februāra sēdē, kurā piedalījās 5 komijas locekļi- Artūrs Kučs, Skaidrīte Lasmane, Vikija Valdmane- Rozenberga, Aidis Tomsons un Jānis Juzefovičs,  izskatīja Latvijas sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas sūdzību  par žurnālistes Indras Sprances izteikumiem 2015.gada 14. janvāra Latvijas Radio1 raidījumā „Krustpunktā.” Sūdzībā izteikts aicinājums izvērtēt žurnālistes Indras Sprances publiski pausto izteikumu atbilstību Latvijas žurnālistu asociācijas Ētikas kodeksa 2.1, 2.2., 2.3. un 3.2. punktiem. Izskatot pieteikumu, iepazīstoties ar 2015.gada 14. janvāra Latvijas Radio1 raidījuma „Krustpunktā” saturu, LŽA Ētikas komisija vienbalsīgi ir nolēmusi: atzīt par nepamatotu Maksātnespējas administratoru asociācijas sūdzību par žurnālistes Ingas Sprances izteikumu Latvijas Radio1 2015. gada 14. janvāra raidījumā „Krustpunktā” kā cieņu aizskarošu. Žurnālistes viedoklis „ Es to salīdzinātu, piemēram, ar bandītiem vai cilvēkiem, kas ir regulāri pārkāpuši likumu, kas ir izveidojuši asociāciju un tagad… jūs arī šādai organizācijai, piemēram, uzticētu nodrošināt kārtību valstī?” izteikts sarunā ar Tieslietu ministru Rasnača kungu par gaidāmo maksātnespējas administratoru uzraudzības reformu, lai uzlabotu administratoru darba tiesiskumu un vairotu sabiedrības uzticību asociācijai. Izteikumam ir tikai iespējamības un varbūtības raksturs, jo tas veikts vēlējuma izteiksmes jeb kondicionāļa formā, tāpēc nav uzlūkojams par faktu spriedumu, kuram parasti atbilst īstenības izteiksme. Izteikums uzlūkojams kā situācijas salīdzinājums, nevis apgalvojums par asociāciju un tās biedriem. Turklāt turpmākajā sarunas gaitā uz Rasnača kunga aizrādījumu par salīdzinājumu pati žurnāliste ir noliegusi viņai piedēvēto vārda „ bandīti” lietojumu. Tātad ne lingvistiski, ne pēc būtības žurnālistes viedoklī, kura brīvības tiesības vairākkārt raidījumā uzsvēris Tieslietu ministrs, nav pierādījumu par cieņu aizskarošiem apgalvojumiem.   LŽA Ētikas komijas priekšsēdētājs:                                                                                                                                                                                               Artūrs Kučs