18/07/2024 20:33
Search

Latvijas Žurnālistu asociācijas (LŽA) paziņojums par “Latvijas Avīzi”

Latvijas Žurnālistu asociācija (LŽA) ir satraukta par “Latvijas Avīzes” izdevēja – AS “Lauku Avīze” – izdarīto politisko spiedienu uz laikraksta izveidotāju un redakcijas padomes priekšsēdētāju Voldemāru Krustiņu. Turklāt tas noticis saistībā ar laikraksta publikācijām par drīz gaidāmajām Valsts prezidenta vēlēšanām. LŽA uzskata, ka šis ir kārtējais piemērs tam, kā Latvijā daži mediju īpašnieki uztver medijus un žurnālistus – tikai kā savas politikas ruporus un reklamētājus. Nav pieņemams, ka mediju īpašnieki ierobežo redakcionālo neatkarību, kas ir nostiprināta arī likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”. Tāpat nav pieņemams, ka īpašnieki medijus izmanto no sabiedrības acīm slēptā cīņā par ietekmi politikā vai kādu ekonomisku interešu sasniegšanai.   LŽA aicina laikraksta “Latvijas Avīze” redakcijas vadību neklusēt un informēt sabiedrību, kādā veidā izpaužas īpašnieku spiediens uz redakcionālo politiku.   LŽA valde 2015.gada 27.maijā

Valdes sēdes protokols, 18.05.2015

Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija” VALDES SĒDES PROTOKOLS Nr.2   Rīgā, 2015.gada 18.maijā     Sēdi vada Valdes priekšsēdētāja                                     Anda Rožukalne   Piedalās:                                                                   Valdes priekšsēdētāja                                                 Anda Rožukalne Valdes locekle                                                            Sigita Kirilka Valdes locekle                                                            Māra Miķelsone Valdes locekle                                                            Olga Dragiļeva Valdes loceklis                                                           Pēteris Zirnis   Protokolē Nora Vojevodska     Sēdi sāk plkst. 18:00 Sēdi beidz plkst. 19:30 Sēdes tēma – Dažādi aktuāli jautājumi. Sēdes darba kārtība:   Konferences rīkošana ar Ronaldu Koenu no ASV LŽA kopsapulce un Izcilības balva NEPLP kandidāta izvirzīšana Jaunu biedru uzņemšana   Lēmumi Konferences rīkošana ar Ronaldu Koenu no ASV   Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš 1. Lai izvairītos no iespējama politiskā spiediena, valde nolemj atteikties no kopīgas konferences rīkošanas ar R.Koenu no ASV. R.Koens sadarbojas ar dažādām politiskām biedrībām Latvijā, kas neļautu LŽA palikt neitrālai. 5– par, 0 – pret, 0 – atturas   LŽA kopsapulce un Izcilības balva     Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš 1. Iespējamie datumi LŽA kopsapulces rīkošanai un Izcilības balvas pasniegšanas ceremonijai ir no 12.-18.jūnijam. Par konkrēto datumu tiks paziņots nedaudz vēlāk.Iespējamā norises vieta –Kinomuzejs.Pasākuma virsvadītājs piekritis būt A.Krauze.   5- par, 0-pret, 0-atturas P.Zirnis 30.05.2015.     NEPLP kandidāta izvirzīšana     Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš 1. LŽA valde vienbalsīgi nolemj izvirzīt NEPLP locekļa amatam Gunti Rozenbergu. Otra iespējamā kandidāta (M.Kaprāna) izvirzīšanu no LŽA valde neatbalsta, jo M.Kaprāns nav LŽA biedrs, viņam nav darba pieredzes medijos un nav zināmas M.Kaprāna pozīcijas attiecībā uz LŽA izvirzītajiem mērķiem. Kandidātu pieteikšanās termiņš ir 22.05. Ja kāds no biedriem vēl vēlas pieteikties, tas jāizdara tuvāko dienu laikā. 5– par, 0 – pret, 0 – atturas   22.05.2015.   Jaunu biedru uzņemšana   Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš 1. Valde lemj uzņemt:Sarmīti Pujēnu  LŽA saņemts pieteikums no The Baltic Times žurnālista Frederic Eliyahu Eger, taču rekomendāciju trūkuma dēļ, uzņemšana pagaidām atlikta.     5– par, 0 – pret, 0 – atturas     Valdes priekšsēdētāja: ______________________ / A.Rožukalne / (paraksts)   Protokolēja: ______________________ / N.Vojevodska / (paraksts)   ,