13/04/2024 06:42
Search

LŽA protests pret melu izplatīšanu par Maiku Koljeru

Riga, Oct 28, 2015   H.E. Edgars Rinkevičs, Minister of Foreign Affairs of Latvia H.E. Nancy Bikoff Pettit, Ambassador of the United States H.E. Sarah Cowley, Ambassador of the United Kingdom Your Excellencies, Latvia’s Journalists Association would like to draw your attention to the unacceptable lies about Latvia’s journalist Mike Collier by the author of […]

Valdes sēdes protokols, 24.08.2015.

Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija” VALDES SĒDES PROTOKOLS Nr.6 Rīgā, 2015.gada 24.augustā Sēdi vada Valdes priekšsēdētāja Sanita Jemberga Piedalās: Valdes priekšsēdētāja Sanita Jemberga Valdes locekle Arta Ģiga Valdes loceklis Rolands Tjarve Valdes locekle Anna Platpīre Valdes loceklis Arnis Krauze Protokolē Nora Vojevodska Sēdi sāk plkst. 18:00 Sēdi beidz plkst. 19:15 Sēdes darba tēmas: 1. Jaunu biedru […]