13/04/2024 07:03
Search

Valdes sēdes protokols, 30.11.2015

Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija” VALDES SĒDES PROTOKOLS Nr.8 Rīgā, 2015.gada 30.novembrī Sēdi vada Valdes priekšsēdētāja Sanita Jemberga Piedalās: Valdes priekšsēdētāja Sanita Jemberga Valdes locekle Arta Ģiga Valdes loceklis Rolands Tjarve Valdes locekle Gunta Sloga Valdes locekle Anna Platpīre Protokolē Nora Vojevodska Madara Fridrihsone nevar būt klāt, bet balsojumus iesniegusi rakstiski pirms sēdes. Sēdi sāk plkst. […]

Valdes sēdes protokols 05.10.2015.

Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija” VALDES SĒDES PROTOKOLS Nr.7 Rīgā, 2015.gada 05.oktobrī Sēdi vada Valdes priekšsēdētāja Sanita Jemberga Piedalās: Valdes priekšsēdētāja Sanita Jemberga Valdes locekle Arta Ģiga Valdes loceklis Rolands Tjarve Valdes locekle Gunta Sloga Valdes locekle Madara Fridrihsone Protokolē Nora Vojevodska Sēdi sāk plkst. 18:00 Sēdi beidz plkst. 19:15 Sēdes darba tēmas: 1. Jaunu biedru […]

LŽA viedoklis par Latvijas mediju politikas pamatnostādņu 2016.-2020.gadam īstenošanas plānu

2015.gada 20.novembrī, Rīgā Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļai K.Valdemāra 11-a, Rīgā LŽA viedoklis par Latvijas mediju politikas pamatnostādņu 2016. – 2020.gadam īstenošanas plānu Latvijas Žurnālistu asociācija (LŽA), atsaucoties uz Kultūras ministrijas aicinājumu piedalīties Latvijas mediju politikas pamatnostādņu 2016. – 2020.gadam īstenošanas plāna apspriešanā, pateicas par šo iespēju un KM nodomiem mediju vides sakārtošanā. […]

LŽA viedoklis par Grozījumiem MK 24.10.2006. noteikumos Nr.870 “Kārtība, kādā tiek akreditēti masu informācijas līdzekļu žurnālisti un citi pārstāvji akreditētājinstitūcijā”

Valsts Kancelejas direktoram Mārtiņam Krieviņam Valsts Kancelejas Komunikācijas departamentam Saeimas kancelejai Valsts prezidenta kancelejai Ārlietu ministrijai Drošības policijai Rīgā, 2015.gada 1.decembrī Latvijas Žurnālistu asociācijas viedoklis par “Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 24.oktobra noteikumos Nr.870 “Kārtība, kādā tiek akreditēti masu informācijas līdzekļus žurnālistu un citu pārstāvji akreditētājinstitūcijā” Rūpīgi izsverot Valsts kancelejas (VK) sagatavotos grozījumus Ministru Kabineta (MK) […]