20/07/2024 10:25
Search

LŽA paziņojums par tiesas spriedumu TVNET un Operas lietā

129 000 eiro sods par tiesas ieskatā pārāk sulīgiem izteikumiem komentārā ir  bīstams precedents Latvijas tiesu praksē, kas nopietni apdraud vienu no demokrātiskas valsts balstiem – vārda brīvību.   Latvijas Žurnālistu asociācija (LŽA) par juridiski absurdu un bīstamu uzskata Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedumu, ar kuru apmierināta Latvijas Nacionālās operas un baleta (LNOB) un tās valdes locekļu prasība pret portālu TVnetpar goda un cieņas aizskaršanu, piespriežot 129 873 eiro lielu kompensāciju.   LŽA uztrauc tas, ka tiesa  ar nesamērīgi bargu sodu sodījusi portāla TVnet viedokļu sadaļā publicētā komentāra “Kā Latvijas Nacionālā opera kļuva par Putina galma publisko namu” vienu rindkopu, kurā autors ar sulīgiem apzīmējumiem paudis savu attieksmi pret operas nama izīrēšanu I.Krutoja dzimšanas dienas svinībām.   Šādi asi satīriska stila raksti Latvijas žurnālistikā ir pastāvējuši gadiem. Redakciju komentāri, slejas, karikatūras, feļetoni kalpojuši diskusijas raisīšanai par sabiedriski aktuālām tēmām un to tiesības pastāvēt Latvijā garantē Satversme.   Taisot juridiski absurdo spriedumu, tiesa ignorējusi samērīgumu un ECT praksi kompensācijas apmēra noteikšanā. Gandrīz 130 000 eiro sods ir neadekvāts un faktiski iznīcinošs, jo var novest pie medija slēgšanas un tātad dramatiski ierobežot vārda brīvību. Līdzšinējā tiesu prakse par daudz smagākiem pārkāpumiem pret personu privāto dzīvi, veselību un dzīvību līdz šim noteiktusi daudzkārt mazākas kompensācijas. Tapēc tiesas piespriestais sods TVnet portālam vērtējams kā nepamatots un aizspriedumu vadīts. Par īpaši bīstamu LŽA uzskata to, ka tiesa pamato kompensācijas apmēru ar nepieciešamību “atturēt atbildētāju un citas personas no līdzīga aizskāruma nodarīšanas nākotnē”. Tas ir nesamērīgi ar Satversmē garantētajām tiesībām uz vārda un izteiksmes brīvību.   Tiesa arī atzinusi, ka TVnet portālā publicētais raksts nav ne ziņa, ne viedoklis, ne māksliniecisks teksts, bet nekonkretizē, kas tas tiesas ieskatā ir. Līdz ar to tiesa paver pārāk palšas interpretācijas iespējas par jebkuru tekstu, kas tiek publicēts, un padara tiesisko lauku neskaidru.   LŽA uzskata, ka šis spriedums grauj tiesu varas reputāciju Latvijā. Spriedums ir absurds un apdraud izteiksmes un vārda brīvību, kas ir viena no valsts pamatvērtībām.   LŽA valde Rīgā, 29.04.2016.

Latvijas Žurnālistu asociācijas valdes aicinājums par Saeimā šobrīd izskatāmajiem grozījumiem Krimināllikuma 95.1 pantā

Rīgā, 2015.gada 19.aprīlī Saeimas Juridiskās komisijas deputātiem   Gaidim Bērziņam Inesei Lībiņai – Egnerei Valērijam Agešinam Solvitai Āboltiņai Ingai Bitei Gundaram Daudzem Andrejam Elksniņam Andrejam Judinam Guntim Kalniņam Gunāram Kūtrim Jūlijai Stepaņenko   Latvijas Žurnālistu asociācijas valdes aicinājums   Latvijas Žurnālistu asociācijai (LŽA) ir nopietnas bažas par Saeimā šobrīd izskatāmajiem grozījumiem Krimināllikuma 95.1 pantā, kas paredz kriminālatbildību par valsts noslēpuma nelikumīgu iegūšanu, un to ietekmi uz mediju iespējām brīvi pildīt savus pienākumus.   LŽA uzskata, ka pašreizējā redakcijā tie apdraud mediju iespējas nesodīti ziņot par sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem; tie nonāk pretrunā ar žurnālistu pienākumiem aizsargāt informācijas avota noslēpumu, kā arī nepasargā trauksmes cēlājus.   Neraugoties uz vairākkārt publiski paustajām bažām, LŽA nebija uzaicināta savu viedokli izklāstīt Saeimas Juridiskās komisijas sēdē. Tāpat mums nav bijis iespēju strīdīgo normu, kura tiešā veidā attiecas uz žurnālistu darbu, preses brīvību un sabiedrības interešu aizsardzību, apspriest Tieslietu ministrijas vadītajā darba grupā.   Lai nekavētu pārējo grozījumu pieņemšanu un ņemot vērā, ka likumprojektam ir piešķirta steidzamība, LŽA aicina izslēgt 95.1 pantu no likumprojekta pašreizējās redakcijas un šo ideju virzīt tikai tad, kad tā ir pienācīgi izdiskutēta ar žurnālistu profesionālajām organizācijām.   LŽA valdes vārdā Valdes priekšsēdētāja Sanita Jemberga  

Valdes sēdes protokols 04.04.2016.

Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija” VALDES SĒDES PROTOKOLS Nr.3   Rīgā                                                                                        2016.gada 4.aprīlī   Sēdi vada Valdes priekšsēdētāja                                     Sanita Jemberga   Piedalās:                                                                   Valdes priekšsēdētāja                                                 Sanita Jemberga Valdes locekle                                                            Arta Ģiga Valdes loceklis                                                           Rolands Tjarve Valdes locekle                                                            Gunta Sloga Valdes locekle                                                            Anna Platpīre Valdes loceklis                                                           Arnis Krauze Valdes locekle                                                            Madara Fridrihsone   Protokolē                                                       Nora Vojevodska       Sēdi sāk plkst. 18:00 Sēdi beidz plkst.19:30   Sēdes darba tēmas:   1) Tikšanās ar Gerhardu un jaunākais reģionālo avīžu lietā; 2) Konferences  post-factum; 3) Jaunākais no Baltijas mediju ekselences centra; 4) Maināmie likumi, attiecībā par reklāmas tirgus ierobežošanu televīzijās un retranslētajos raidījumos.         Lēmumi   1) Tikšanās ar VARAM ministru Gerhardu un jaunākais reģionālo avīžu lietā;     Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš 1. Pēc LŽA protesta pret Iecavas domes lūgumu policijai ierosināt kriminālprocesu par izspiešanu pret “Bauskas Dzīvi” S.Jemberga un I.Plaude bija uz tikšanos pie VARAM ministra Gerharda reģionālās preses lietā. VARAM ir izvirzījusi nepieņemamu priekšlikumu (de facto legalizēt pašvaldību izdotās avīzes kā medijus), ierēdniecības izpratne par mediju neatkarību vs pašvaldību kontrolētu saturu ir nulle. LŽA uzskata, ka atbalstāms būtu 5 deputātu priekšlikums par izmaiņām Pašvaldību likumā, bet VARAM uzskata, ka jāmaina Likums par presi kā speciālais likums. Kompromisa nav. Paralēli turpinās “Bauskas Dzīves” pieteikuma process iesniegšanai Administratīvajā tiesā.   S. Jemberga, I.Plaude KM sola līdz mēneša beigām apstiprināt starpziņojumu.   2) Konferences  post-factum;   Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš 1. Konferences formāts – “lielie runātāji” un 15 minūšu LV pieredzes stāsti – būtu paturams un ir izdevies, bet biedru aktivitāte ir pārāk zema 2 dienām. Turpmāk jārīko vienu dienu. Prezentācijas jāizliek youtube un pasākums jātranslē tiešraidē, lai var piedalīties tie, kuri nevar ierasties.   Anna Platpīre- valde izsaka pateicību par padarīto.     3) Jaunākais no Baltijas mediju ekselences centra;   Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš 1. Aprīlī notika Baltijas mediju ekselences centra dibinātāju tikšanās, kurā apspriesta turpmākā darbība. Pozitīvais ir tas, ka līdzekļi ir, taču apmācību programma vēl ir diezgan nekonkrēta. LŽA starp savām primārajām interesēm izvirza: ●      Mūžizglītība ●      Žurnālistu tiesības – iespējams, organizēt bukleta izdošanu par to; ●      stažierus/stipendijas           4) Maināmie likumi mediju jomā, informē R.Tjarve Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš   Sasaukt “prāta vētru” par likumu grozījumiem pēc iespējas ātrāk, ņemot vērā, ka KM turpina darbu pie Mediju pamatnostādņu pieņemšanas, kas drīzumā varētu parādīties MK darba kārtībā. R. Tjarve pēc konsultācijām ar jurstiem informē, ka nav sasaukta solītā “prāta vētra” par likumu grozījumiem, jo reklāmas aizliegums RU retranslētajos propagandas kanālos nav iespējams, nepārkāpjot Audiovizuālo pakalpojumu direktīvu. Citi valdes locekļi norāda, ka tas nav vienīgais jautājums, un lūdz prāta vētru organizēt pie pirmās iespējas.       Valdes priekšsēdētāja: ______________________ / S.Jemberga / (paraksts)   Protokolēja: ______________________ / N.Vojevodska /   (paraksts)  

Valdes sēdes protokols 15.03.2016.

Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija” VALDES SĒDES PROTOKOLS Nr.2   Rīgā                                                                                        2016.gada 15.martā (valdes sēde noturēta elektroniski)   Sēdi vada Valdes priekšsēdētāja                                     Sanita Jemberga   Piedalās:                                                                   Valdes priekšsēdētāja                                                 Sanita Jemberga Valdes locekle                                                            Arta Ģiga Valdes loceklis                                                           Rolands Tjarve Valdes locekle                                                            Gunta Sloga Valdes locekle                                                            Anna Platpīre Valdes loceklis                                                           Arnis Krauze Valdes locekle                                                            Madara Fridrihsone   Protokolē                                                       Nora Vojevodska       Sēdi sāk plkst. – Sēdi beidz plkst.- Sēdes darba tēmas:   1.Valdes nostāja KM darba grupā par pašvaldību medijiem.   LŽA pārstāvis NKC filmu ražošanas konkursa ekspertu komisijā.   Valde apstiprina LŽA ikgadējās konferences darba kārtību, kura notiks 18. un 19.martā Stokholmas Ekonomikas augstskolā, Strēlnieku 4a   Jaunu biedru uzņemšana, esošo izstāšanās.   Citi jautājumi, korespondence.         Lēmumi   Valdes nostāja KM darba grupā par pašvaldību medijiem.     Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš 1. Pēc konsultācijām gan ar asociācijas biedriem, gan ar reģionālajiem medijiem ārpus asociācijas Valde pieņem nostāju par pašvaldību medijiem, ko pārstāvēt KM darba grupā http://www.latvijaszurnalisti.lv/raksti/2016/02/17/latvijas-zurnalistu-asociacijas-lza-nostaja-par-pasvaldibu-informativajiem-izdevumiem/   7– par, 0 – pret, 0 – atturas       LŽA pārstāvis NKC filmu ražošanas konkursa ekspertu komisijā.   Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš 1. Valde deleģē Guntu Slogu pārstāvēt asociāciju Nacionālā Kinocentra filmu ražošanas konkursa ekspertu komisijā. Par – 7 Pret- 0 Atturas – 0       Valde apstiprina LŽA ikgadējās konferences darba kārtību, kura notiks 18. un 19.martā Stokholmas Ekonomikas augstskolā, Strēlnieku 4a Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš 1. Konferences programma izsūtīta biedriem. Par konferenci atbildīgā – A.Platpīre.   7– par, 0 – pret, 0 – atturas A.Platpīre 18.03.2016.   Jaunu biedru uzņemšana, esošo izstāšanās un izslēgšana Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš 1.         2. Jaunu biedru uzņemšana, balsošana par sarakstu: Ieva Jurevica Māris Klūga Vita Anstrate Gints Grūbe   LŽA biedru izstāšanās vai izslēgšana, balsošana par sarakstu: Delmi Alvarez Sergejs Bižāns Tīna Ķuze Liāna Pudule-Indāne Jānis Banders Linda Krūmiņa Zita Lazdāne Inita Fedko 4– par, 0 – pret, 3 – atturas                     Balsojums 7 – par, 0-pret, 0-atturas   03.03.2016.   Citi jautājumi, korespondence.   Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš   1.         2. Ētikas komisija ir saņēmusi sūdzību par Liepājas žurnālistes Sarmītes Pujēnas darbību un no Labdaris.LV par sižetu DeFacto.     Vēstule no Tiesībsarga, aicinot žurnālistus neminēt cilvēku tautību.         Valdes priekšsēdētāja: ______________________ / S.Jemberga / (paraksts)   Protokolēja: ______________________ / N.Vojevodska /   (paraksts)    

LŽA paziņojums par uzbrukumu TV raidījuma “Nekā personīga” filmēšanas grupai

Rīgā, 2016.gada 11.aprīlī   Latvijas Žurnālistu asociācija (LŽA) kategoriski nosoda “Spice of Pakistan” piederošās sabiedriskās ēdināšanas iestādes vadītāja un atbalstītāju uzbrukumu TV3 raidījuma “Nekā personīga” filmēšanas grupai. LŽA aicina tiesībsargājošās iestādes incidentu izmeklēt iespējami ātri, vēršoties pret vainīgajiem ar visiem likumā paredzētajiem līdzekļiem, izmantojot ne tikai kriminālprocesa, bet arī administratīvās iespējas sodīt par žurnālistu darba traucēšanu.   Uzbrukums “Nekā personīga” filmēšanas grupai notika piektdien, 8.aprīlī, kad žurnālisti kopā ar Pārtikas un veterināro dienestu (PVD) ieradās reidā ēdināšanas iestādē “Pakistānas kebabs” Rīgā, Merķeļa ielā 17 -19. Raidījuma skatītāji bija novērojuši apšaubāmu gaļas piegādi un ziņojuši par to raidījumam, kas savukārt nodeva informāciju PVD un kopā ieradās reidā. Žurnālistu klātbūtni akceptēja gan valsts iestādes, gan sākotnēji ēdināšanas iestādes darbinieki. Taču pēc īpašnieka ierašanās un apjēgas, ka reids beigsies ar sodu, viņš kopā ar atbalstītājiem uzbruka žurnālistiem, cenšoties iegūt safilmēto materiālu un sabojājot filmēšanas tehniku.   “Nekā personīga” ir vērsies policijā, lūdzot ierosināt kriminālprocesu par uzbrukumu  žurnālistiem un mantas bojāšanu (sadauzītā kamera), kā arī uzsākt administratīvā pārkāpuma procedūru pēc Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.panta 9.daļas par žurnālista pienākumu izpildes traucēšanu. “Nekā personīga” pārstāvji LŽA apliecinājuši, ka konflikta atrisināšanā policija rīkojusies profesionāli.   LŽA atgādina, ka likums „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” aizsargā žurnālistu tiesības vākt informāciju jebkurā ar likumu neaizliegtā veidā un žurnālista pienākumu izpildes traucēšana Latvijā ir administratīvs pārkāpums. LŽA aicina policiju izmantot arī Administratīvo pārkāpumu kodeksa dotās iespējas vainīgo sodīšanai.   LŽA aicina tiesībsargājošās iestādes izmeklēšanu veikt iespējami ātri un vērsties pret vainīgajiem ar visu likuma bardzību. Asociācija  notikušo uzskata par bīstamu precedentu, kurā izrādīta necieņa ne tikai žurnālistu darbam un lomai Latvijas sabiedrībā, bet arī demonstrēta nepieņemama attieksme pret brīvas preses ideju, kuru mēģināt apturēt vardarbīgā ceļā. LŽA valdes vārdā Valdes priekšsēdētāja S.Jemberga