18/07/2024 19:28
Search

Valdes sēdes protokols, 06.06.2016.

Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija” VALDES SĒDES PROTOKOLS Nr.4   Rīgā                                                                                        2016.gada 6.jūnijā     Sēdi vada Valdes priekšsēdētājs                                     Ivo Leitāns   Piedalās:                                                                   Valdes priekšsēdētājs                                                 Ivo Leitāns Valdes locekle                                                            Arta Ģiga Valdes loceklis                                                           Filips Lastovskis Valdes locekle                                                            Daiga Bitiniece Valdes locekle                                                            Anna Platpīre Valdes locekle                                                            Inga Spriņģe   Protokolē                                                       Nora Vojevodska       Sēdi sāk plkst. 18:00 Sēdi beidz plkst.19:50 Sēdes darba tēmas:   1.Valdes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas.   Plānotie darbi.           Lēmumi   Valdes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas.     Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš 1. I.Leitāns par valdes priekšsēdētāja vietnieci izvirza I.Spriņģi 6– par, 0 – pret, 0 – atturas       Plānotie darbi.   Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš 1. 1. Pārskatīt biedru naudu nemaksātāju rindas, lemt par tālāko nemaksātāju atstāšanu LŽA 2. Par autoratlīdzību aplikšanu ar sociālo nodokli pagaidām tālāk nevirzīt, kamēr LŽA nav vienotas nostājas šajā jautājumā. 3. Valdes sēdes noturēt katra mēneša pirmajās pirmdienās.   4.Sekot līdzi diskusijai par krimināllikuma grozījumiem.   5. Sekot līdzi MK akreditācijas noteikumu pieņemšanai.   6. Tikties ar R.Putni, lai pārrunātu par Kultūras ministrijas mediju nostādnēm.   7. Sekot, kas notiek ar labojumiem pēc reģionālo mediju darba grupas.   8. 17.05.tika nosūtītas vēstules prezidentam, ministru prezidentam, Saeimas priekšsēdētājai un Saeimas jurid.komisijas priekšsēdētājam par normatīvo aktu uzlabojumiem un papildinājumiem, lai izpildītu likuma “Par valsts noslēpumu” prasības, sekot līdzi virzībai šajā jautājumā.   9. Sekot līdzi notikumiem “Bauskas dzīves” tiesvedības procesā.   10. Veicināt žurnālistu profesionālās apmācības reģionos.   11. Satikties ar krieviski runājošo mediju Latvijā žurnālistiem, lai veicinātu vienotas informatīvās telpas veidošanu. Par – 6 Pret- 0 Atturas – 0   Par – 6 Pret- 0 Atturas – 0     Par – 6 Pret- 0 Atturas – 0   Par – 6 Pret- 0 Atturas – 0   Par – 6 Pret- 0 Atturas – 0   Par – 6 Pret- 0 Atturas – 0       Par – 6 Pret- 0 Atturas – 0     Par – 6 Pret- 0 Atturas – 0                     Par – 6 Pret- 0 Atturas – 0   Par – 6 Pret- 0 Atturas – 0     Par – 6 Pret- 0 Atturas – 0         Valdes priekšsēdētājs: ______________________ / I.Leitāns / (paraksts)   Protokolēja: ______________________ / N.Vojevodska /   (paraksts)    

Biedru atkārtotas KOPSAPULCES PROTOKOLS, 01.07.2016.

Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija” Biedru atkārtotas KOPSAPULCES PROTOKOLS     Rīgā, 01.07.2016.     LŽA biedri – Sanita Jemberga, Rolands Tjarve, Arta Ģiga, Arnis Krauze, Gunta Sloga, Anna Platpīre, Madara Fridrihsone, Filips Lastovskis, Ivo Leitāns, Anita Brauna, Inga Spriņģe, Daiga Bitiniece 16.06.2016. pl.11:00 sasauc (izsludina) LŽA biedru atkārtotu kopsapulci 01.07.2016.plkst.09:00, 119 LŽA biedriem paziņojot par to rakstiski.   Uz LŽA biedru kopsapulci 01.07.2016.pl.09:00 ierodas LŽA biedru kvorums – 73 biedri: Kārlis Dagilis Zanda Ozola Jānis Geste Ieva Jurevica Vikija Valdmane Orests Silabriedis Monta Bitiniece Anda Rožukalne Sanita Jemberga Inga Šņore Kārlis Streips Ģederts Ģelzis Pēteris Zirnis Kristīne Žilde Marta Selecka Aleksandra Fahretdinova Dīvs Reiznieks Leonīds Jākobsons Evita Puriņa Daiga Bitiniece Inga Gorbunova Ilze Jaunalksne Ivars Bušmanis Ivo Leitāns Indra Sprance Edgars Kupčs Madara Fridrihsone Sandra Dieziņa Edijs Bošs Agita Puķīte Aija Kažoka Dace Krejere Vija Vāvere Rozentāle Anita Gunta Sloga Vīksne Alvils Tomsons Aidis Tjarve Nellija Pauls Raudseps Mike Collier Arnis Krauze Ilze Vēbere Vizule Vineta Māra Miķelsone Māris Klūga Gunita Skagale Anita Brauna Bērziņš Indulis Platpīre Anna Rita Ruduša Didzis Meļķis Ainārs Dimants Inga Spriņģe Dagnija Neimane Juris Lipsnis Inguna Mieze Ērgle Antra Liene Trēde Ivonna Plaude Egita Jonāne Dana Sinkeviča Inese Helmane Sanita Upleja-Jēgermane Sallija Benfelde Marta Cerava Tjarve Rolands Oļģerts Tipāns Sigita Kirilka Guntis Rozenbergs Odita Krenberga Imants Miezis Anda Boša Eduards Juhņevičs             Par kopsapulces vadītāju vienbalsīgi tiek ievēlēta Sanita Jemberga. Par kopsapulces protokolētāju vienbalsīgi ievēlēta Nora Vojevodska. Par kopsapulces balsu skaitītājiem vienbalsīgi ievēlēti Pēteris Zirnis un Rolands Tjarve.     Kopsapulci sāk plkst. 09:00 Kopsapulci beidz plkst. 09:30             Kopsapulces darba kārtība: Revidenta vēlēšanas Valdes vēlēšanas   Lēmumi     Revidenta vēlēšanas   Par revidentu izvirzīta Madara Fridrihsone.   Balsošana – par Madaru Fridrihsoni revidenta amatā – 72 balsis, 1 – atturās.   Par revidentu ievēlēta Madara Fridrihsone.     LŽA Valdes vēlēšanas.   Balsošanai tiek izvirzīts sekojošs saraksts:     Arta Ģiga Ivo Leitāns Anna Platpīre Daiga Bitiniece Inga Spriņģe Filips Lastovskis Anita Brauna   Valdes priekšsēdētājs – Ivo Leitāns.   Balsojums par izvirzīto valdes sastāvu – 73 par, 0- pret, 0-atturās.   Par LŽA valdes locekļiem ievēlēti:   Arta Ģiga Ivo Leitāns Anna Platpīre Daiga Bitiniece Inga Spriņģe Filips Lastovskis Anita Brauna   Par Valdes priekšsēdētāju ievēlēts Ivo Leitāns.         Sapulces vadītāja: ______________________ / S.Jemberga / (paraksts)   Protokolēja: ______________________ / N.Vojevodska /   (paraksts)       Rīgā, 2016.gada 1.jūlijā      

Iecavas novada domes vilcināšanos atbildes sniegšanā «Bauskas Dzīvei» tiesa atzīst par prettiesisku

Reģionālā laikraksta «Bauskas Dzīve» izdevēja SIA «Bauskas Dzīve» turpina saraksti, diskusijas un arī iesaistījusies tiesvedībā ar Iecavas novada domi, lai panāktu normālu situāciju preses un reklāmas tirgū, kā arī demokrātijas attīstībā. Mēs vēlamies panākt, lai pašvaldību budžetu finansētie izdevumi nedeformētu tirgus attiecības, kā arī sabiedrisko domu. SIA «Bauskas Dzīve», zaudējusi cerības sagaidīt no Iecavas novada domes atbildi pēc būtības uz «Bauskas Dzīves» iesniegumu par domes faktiskās rīcības, publicējot uz pašvaldības funkcijām neattiecināmu informāciju un veicot saimniecisko darbību reklāmas tirgū, izbeigšanu, vērsās Administratīvajā rajona tiesā. Juridisko atbalstu mūsu uzņēmumam sniedz zvērinātu advokātu birojs «SORAINEN». Sākotnēji Iecavas dome bija pagarinājusi atbildes sniegšanas termiņu uz četriem mēnešiem, turklāt vēl vērsās Valsts policijā ar lūgumu ierosināt kriminālprocesu sakarā ar laikraksta izdevējas iesniegumu, lūdzot izvērtēt, vai «Bauskas Dzīves» rīcībā nav saskatāmas izspiešanas pazīmes. Zināšanai – Valsts policija «Bauskas Dzīvei» atsūtījusi lēmumu, ka mūsu rīcība gan nav krimināla, Iecavas dome saņēmusi atteikumu savai iniciatīvai «Bauskas Dzīvi» padarīt par noziedznieci. Pēc tam Iecavas dome pagarināja atbildes sniegšanas termiņu uz gadu, novilcinot laiku un argumentējot to ar dažādiem nepamatotiem ieganstiem. Izsenis zināms – kad vadzis pilns, tas lūst. Tāpēc vērsāmies tiesā, un pagājušajā nedēļā saņēmām Administratīvās rajona tiesas lēmumu, kas ir galīgs, nav pārsūdzams un pilnībā apmierina «Bauskas Dzīves» sūdzību par termiņa pagarinājumu atbildes pēc būtības sniegšanai. Tiesa nesaskatīja objektīvus iemeslus, kāpēc dome likumā noteiktajā laikā vai pagarinātajā četru mēnešu termiņā nebūtu varējusi sniegt atbildi uz «Bauskas Dzīves» iesniegumu. Gluži pretēji – tiesa atzina, ka «[domes] mērķis bija maksimāli novilcināt atbildes sniegšanas laiku». Līdz 15. augustam Iecavas novada domei jāsniedz atbilde uz «Bauskas Dzīves» iesniegumu, turklāt iesniegumam jābūt izskatītam un atbildei sagatavotai pēc būtības. Vairs nederēs iepriekšējie argumenti, ka, piemēram, esot jāpārbauda, vai SIA «Bauskas Dzīve» valdes priekšsēdētāja Anita Rozentāle ir tiesīga parakstīt iesnieguma vēstuli domei; pašvaldības darbiniekiem vajadzīgs laiks, lai apkopotu informāciju par laikrakstos «Bauskas Dzīve» un «Iecavas Ziņas» publicētajām līdzjūtībām un citiem sludinājumiem; nav valstī pieņemtas mediju politikas pamatnostādnes utt. «Bauskas Dzīve» tagad gaida tiesas lēmuma izpildi – domes atbildi līdz 15. augustam. Iepazīstoties ar domes atbildi, lemsim par tālāko rīcību. Diemžēl Iecavas novada dome joprojām turpina savu faktisko rīcību, publicējot komercreklāmu un sludinājumus pašvaldības izdevumā, turklāt par dempinga cenām, tādējādi kropļojot reklāmas tirgu un radot zaudējumus nesubsidētajiem preses izdevumiem.  ANITA ROZENTĀLE, SIA «Bauskas Dzīve» valdes priekšsēdētāja