18/07/2024 21:17
Search

Valdes sēdes protokols, 03.10.2016.

  Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija” VALDES SĒDES PROTOKOLS Nr.7   Rīgā                                                                                        2016.gada 3.oktobrī     Sēdi vada Valdes priekšsēdētājs                                     Ivo Leitāns   Piedalās:                                                                   Valdes priekšsēdētājs                                                 Ivo Leitāns Valdes locekle                                                            Daiga Bitiniece Valdes locekle                                                            Anna Platpīre Valdes loceklis                                                           Filips Lastovskis   Protokolē                                                       Nora Vojevodska       Sēdi sāk plkst. 18:30 Sēdi beidz plkst.19:50 Sēdes darba tēmas:     Biedru – nemaksātāju darbības apturēšana, izstāšanās pēc paša vēlēšanās Korespondence Dažādi             Lēmumi       Biedru – nemaksātāju darbības apturēšana, izstāšanās pēc paša vēlēšanās     Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš                       1.           2.               LŽA saņēmusi iesniegumu no Māras Miķelsones un mutisku lūgumu no Sandras Kropas apturēt dalību asociācijā.   Saskaņā ar LŽA statūtu 4.7.1. punktu, valde lemj par biedru darbības apturēšanu sekojošiem biedriem: Fjodorovs Reinis Ģibiete Lāsma Harmsena Kristīne Brasliņa Aija   Ar pārējiem biedru naudu nesamaksājušajiem biedriem valde veiks individuālas pārrunas līdz nākamajai valdes sēdei novembrī.                   Par –4 Pret- 0 Atturas – 0                         Korespondence     Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš   1.     LŽA ir saņēmusi no Saeimas atbildi uz LŽA 09.09.2016. nosūtīto priekšlikumu par izmaiņām Likumā par nodokļiem un nodevām – LŽA iesniegums nodots darbam Saeimas Budžeta un finanšu komisijā un Saeimas Juridiskā komisijā. 2.     LŽA ir saņēmusi vēstuli no Jelgavas novada pašvaldības  “Par sabiedriskā plašsaziņas līdzekļa darba praksi”, ar lūgumu izvērtēt LR ziņu sižeta laikā intervētās laikraksta “Zemgales Ziņas” redaktores Agneses Leiburgas komentāru. Tā kā A.Leiburga nav LŽA biedre, LŽA šo gadījumu nevērtēs, par to paziņojot Jelgavas novada pašvaldībai.       Par –4 Pret- 0 Atturas – 0   I.Leitāns                             04.10.2016.   Dažādi     Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš 1.                                                                                                   2. LŽA ir saņēmusi piedāvājumu no Gētes institūta piedalīties projektā Pēc atmiņas – ceļi uz kopīgu nākotni. Īss projekta apraksts: Projekts pamatā ir Latvijas 20. gadsimta vēsture un tās – iespējams – atšķirīgā uztvere Latvijas sabiedrībā. Taču projekta uzmanības centrā ir kopīga nākotne, kas aktīvi iesaista arī etniskās minoritātes. FuturLV ir intensīva starpdisciplināra atklājumu, refleksiju un rīcības platforma, kas pievērsta jaunajiem akadēmiķiem, žurnālistiem, skolotājiem, valstisku un nevalstisku organizāciju darbiniekiem un studentiem. Projektā ietilpst ekskursija uz Latvijas (pagātnes) atmiņu/atceres un nākotnes vietām, starpdisciplinārs, Latvijas nākotnei pievērsts darbseminārs, darbseminārs par projektu menedžmentu, kā arī projekta posms, kurā jauni cilvēki varēs īstenot savas ieceres. Projekta daļas ir arī intensīva tā norises atspoguļošana medijos un neierastas formas publikācija par atmiņu un nākotni. Projekta centrālie pasākumi – nākotnei veltītais darbseminārs kopā ar ekskursiju un publiskie pasākumi – notiks laikā no maija līdz augusta beigām. Projekta īstenošanas priekšnoteikums ir nozīmīgu Latvijas valstisko, sabiedrisko un pilsonisko institūciju atbalsts.   LŽA valde deleģē projektu no asociācijas pārstāvēt A.Rožukalni.                                                                   SSE ir ierosinājuši Zviedrijas un Somijas vēstniekiem sadarboties ar LŽA, rīkojot savu preses brīvības piemiņas pasākumu. Tikšanās paredzēta 10.10.2016., LŽA pārstāvēs Ivo Leitāns, Filips Lastovskis un Anna Platpīre.     Par –4 Pret- 0 Atturas – 0                                                                                                 Par –4 Pret- 0 Atturas – 0 A.Rožukalne                                                                                                     I.Leitāns, F.Lastovskis, A.Platpīre                                                                                                         10.10.2016.       Valdes priekšsēdētājs: ______________________ / I.Leitāns / (paraksts)   Protokolēja: ______________________ / N.Vojevodska /   (paraksts)