27/05/2024 16:20
Search

Latvijas Žurnālistu asociācijas (LŽA) paziņojums par tiesvedību starp Latvijas Nacionālo operu un baletu (LNO) un portālu “TVNET”

LŽA uzskata par nesamērīgu Rīgas apgabaltiesas apelācijas instances spriedumu strīdā starp LNO un portālu TVNET. Tiesas piespriestā kompensācijas summa par LNO amatpersonu godam un cieņai nodarīto kaitējumu 50 000 EUR ir neatbilstoša nodarījuma smagumam un mediju finanšu situācijai Latvijā. LŽA biedru pieredze liecina, ka tiesnešiem Latvijas tiesās nav laikmetam atbilstošas izpratnes par mediju tiesībām un […]

Latvijas Žurnālistu asociācija (LŽA) izsludina konkursu par izciliem sasniegumiem žurnālistikā 2016.gadā

Balva tiks piešķirtas sešās nominācijās: Ziņa/reportāža; Apraksts/portrets; Pētniecība/analītika; Intervija; Vizualizācija; Labākais darbs reģionālajos medijos. Kandidātus balvai var izvirzīt mediju vadība, žurnālisti un LŽA biedri, bet balvai var pieteikt arī darbus, kuru autori nav asociācijas biedri. Darbiem jāatbilst šādiem kritērijiem: a) Darbs ir sabiedriski nozīmīgs un aktuāls; b) Darbs ir radījis rezonansi, ietekmējis procesus; c) Darbā […]

Valdes sēdes protokols, 09.01.2017.

  Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija” VALDES SĒDES PROTOKOLS Nr.1   Rīgā                                                                                        2017.gada 9.janvārī     Sēdi vada Valdes priekšsēdētājs                                     Ivo Leitāns   Piedalās:                                                                   Valdes priekšsēdētājs                                                  Ivo Leitāns Valdes locekle                                                Daiga Bitiniece Valdes locekle                                                Anita Brauna Valdes locekle                                                Arta Ģiga Valdes locekle                                                Anna Platpīre Valdes loceklis                                                           Filips Lastovskis   Protokolē                                                       Nora Vojevodska     […]