18/07/2024 19:29
Search

LŽA Valdes sēdes protokols, 08.05.2017.

  Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija” VALDES SĒDES PROTOKOLS Nr.3   Rīgā                                                                                        2017.gada 8.maijā     Sēdi vada Valdes priekšsēdētājs                                     Ivo Leitāns   Piedalās:                                                                   Valdes priekšsēdētājs                                                  Ivo Leitāns Valdes loceklis                                                           Filips Lastovskis Valdes locekle                                                Arta Ģiga Valdes locekle                                                Anna Platpīre Valdes locekle                                                Inga Spriņģe   Protokolē                                                       Nora Vojevodska       Sēdi sāk plkst. 18:30 Sēdi beidz plkst.19:40 Sēdes darba tēmas:   Biedru izstāšanās/uzņemšana LŽA kopsapulces izsludināšana Par LŽA pozīciju Saeimas komisiju kopsēdē 9.maijā, tēma “Par pašvaldību informatīvo izdevumu normatīvo regulējumu” Par LŽA pozīciju MK sēdē, jautājums”Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā”,(http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421594, būtība http://www.lsm.lv/raksts/latvija/zinas/patiesa-labuma-guveju-saraksts-latvija-tikai-sauram-lokam–zurnalistiem-tas-nebus-pieejams.a232999/), sēdes datums vēl nav zināms. Preses likuma grozījumi (http://titania.saeima.lv/LIVS12/SaeimaLIVS12.nsf/webAll?SearchView&Query=([NumberTxt]=750/Lp12)&SearchMax=0&SearchOrder=4). Vai un ko īsti darām ar 3.lasījuma priekšlikumiem (termiņš līdz  01.06.2017), ņemot vērā KM aktivitātes par jauno likumu? Dažādi (priekšlikumi no S.Jembergas un A.Ģigas)       Lēmumi Biedru izstāšanās/uzņemšana Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš 1.         1.     Uzņemts Sergejs Kurdjukovs no “Eurosport” Par –5 Pret- 0 Atturas – 0         LŽA kopsapulces izsludināšana     Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš 1.             Valde izsludina biedru pilnsapulci 29.05. pl.18:30 SSE. Atkārtota biedru pilnsapulce, kvoruma neesamības dēļ, varētu tikt sasaukta 14.06. Kopsapulcē jāievēl: ·       Jauna valde ·       Ētikas komisija ·       Balvas žūrija ·       Revidents   Par –5 Pret- 0 Atturas – 0         I.Leitāns         Par LŽA pozīciju Saeimas komisiju kopsēdē 9.maijā, tēma “Par pašvaldību informatīvo izdevumu normatīvo regulējumu”     Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš   Uz Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas un Valsts pašpārvaldes un pašvaldības komisijas kopsēdi par pašvaldību informatīvo izdevumu normatīvo regulējumu dosies I.Leitāns un Ivonna Plaude   Par –5 Pret- 0 Atturas – 0         I.Leitāns         Par LŽA pozīciju MK sēdē, jautājums”Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā”,(http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421594, būtība http://www.lsm.lv/raksts/latvija/zinas/patiesa-labuma-guveju-saraksts-latvija-tikai-sauram-lokam–zurnalistiem-tas-nebus-pieejams.a232999/), sēdes datums vēl nav zināms. Preses likuma grozījumi (http://titania.saeima.lv/LIVS12/SaeimaLIVS12.nsf/webAll?SearchView&Query=([NumberTxt]=750/Lp12)&SearchMax=0&SearchOrder=4). Vai un ko īsti darām ar 3.lasījuma priekšlikumiem (termiņš līdz  01.06.2017), ņemot vērā KM aktivitātes par jauno likumu?       Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš 4.         5.   Par LŽA pozīciju MK sēdes jautājumā par “”Grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” jāseko līdzi par datumu. Atvērtajā Preses jāseko līdz, kādi priekšlikumi tiks iesniegti uz 3.lasījumu, kas plānots jūnijā. Par –5 Pret- 0 Atturas – 0 I.Leitāns       Dažādi   Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš   Kā cīnīties ar amatpersonām, kuras regulāri izvairās vai sniedz nepatiesu informāciju uz mediju jautājumiem, izvairās no intervijām. Par –5 Pret- 0 Atturas – 0 I.Leitāns, A.Ģiga, S.Jemberga         Valdes priekšsēdētājs: ______________________ / I.Leitāns / (paraksts)   Protokolēja: ______________________ / N.Vojevodska /   (paraksts)