18/07/2024 19:33
Search

Atkārtotas biedru kopsapulces protokols, 14.06.2017.

Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija” Biedru atkārtotas KOPSAPULCES PROTOKOLS     Rīgā, 14.06.2017.     LŽA valde –29.05.2017. pl.19:00 sasauc (izsludina) LŽA biedru atkārtotu kopsapulci 14.06.2017.pl.18:30, 123 LŽA biedriem paziņojot par to rakstiski.   Uz LŽA biedru kopsapulci 14.06.2017.pl.18:30 ierodas LŽA biedru kvorums – 69 biedri:   Ivo Leitāns Inga Šņore Ģederts Ģelzis Olga Dragiļeva Jānis Geste Gints Grūbe Ilze Nagla Pēteris Zirnis Evita Puriņa Ivonna Plaude Rūta Fjodorova Liena Trēde Agita Puķīte Raivis Vilūns Ieva Jurevica Filips Lastovskis Roberts Šteinbergs Anda Rožukalne Ilze Olšteina Madara Fridrihsone Didzis Meļķis Marta Cerava Māris Klūga Rudīte Spakovska Vikija Valdmane Vite Dreijere Ieva Alberte Vineta Vizule Inga Spriņģe Sanita Jemberga Edgars Kupčs Daga Bitiniece Eduards Juhņēvičs Dainis Kārkluvalks Inguna Johansone Rita Ruduša Ansis Pūpols Aidis Tomsons Sandra Dieziņa Gundega Skagale Ģirts Vikmanis Aleksandra Fahretdinova Ainārs Dimants Jānis Buholcs Juris Kaža Nellija Ločmele Pauls Raudseps Indra Sprance Rolands Tjarve Anita Rozentāle Tālis Eipurs Aleksis Zoldners Kristaps Anrejsons Inese Helmane Sarmīte Pujēna Gunta Sloga Arta Ģiga Ilze Jaunalksne Arnis Krauze Oļģerts Tipāns Dīvs Reiznieks Aija Kažoka Zane Mača Anna Platpīre Renāte Lazdiņa Dace Krejere Anita Brauna Andrejs Vasks   Par kopsapulces vadītāju vienbalsīgi tiek ievēlēts Ivo Leitāns. Par kopsapulces protokolētāju vienbalsīgi ievēlēta Nora Līcīte. Par kopsapulces balsu skaitītājiem vienbalsīgi ievēlēti Aleksandra Fahretdinova, Tālis Eipurs un Kristaps Andrejsons.     Kopsapulci sāk plkst. 18:30 Kopsapulci beidz plkst. 20:30             Kopsapulces darba kārtība: Valdes priekšsēdētāja uzruna Revidentes uzruna Ētikas komisijas priekšsēdētājas uzruna Valdes vēlēšanas Ētikas komisijas vēlēšanas Balvas žūrijas vēlēšanas Valdes vēlēšanas Revidenta vēlēšanas   Biedru sapulces norise un lēmumi:     Valdes priekšsēdētāja Ivo Leitāna uzruna Īss atskats par padarīto darbu, pateicība līdzšinējai valdei un biedriem. Revidentes M.Fridrihsones uzruna M.Fridrihsone aicina biedrus savlaicīgi maksāt biedru naudu. Ētkas komisijas priekšsēdētājas Andas Rožukalnes uzruna A.Rožukalne aicina veikt izmaiņas Ētikas komisijas nolikumu, izsakot 13.punktu sekojošā redakcijā: Komisija rakstisku atbildi jautājuma ierosinātājiem sniedz mēneša laikā pēc visupaskaidrojumu saņemšanas. Balsojums: Par – 69, pret – 0, atturas – 0.   Ētikas komisijas nolikuma 13.punkts turpmāk ir sekojošā redakcijā: Komisija rakstisku atbildi jautājuma ierosinātājiem sniedz mēneša laikā pēc visupaskaidrojumu saņemšanas.   LŽA Valdes vēlēšanas.   Balsošanai tiek izvirzīts sekojošs saraksts:     Filips Lastovskis Anda Rožukalne Rita Ruduša Ginta Alberte Arta Ģiga Daiga Bitiniece Pēteris Zirnis Inese Helmane Nellija Ločmele Ivonna Plaude Ansis Pūpols Balsojums par 7 valdes locekļiem:   Filips Lastovskis – 53 Anda Rožukalne – 62 Rita Ruduša – 62 Ginta Alberte – 11 Arta Ģiga – 63 Daiga Bitiniece – 50 Pēteris Zirnis – 47 Inese Helmane – 14 Nellija Ločmele – 52 Ivonna Plaude – 29 Ansis Pūpols – 26     Par LŽA valdes locekļiem ievēlēti:   Filips Lastovskis Anda Rožukalne Rita Ruduša Arta Ģiga Daiga Bitiniece Pēteris Zirnis Nellija Ločmele   Par Valdes priekšsēdētāju nekandidē A.Ģiga, A.Rožukalne. Balsojums par Ritu Rudušu kā valdes priekšsēdētāju.   Par – 55, pret – 0, atturas – 14.   Par LŽA Valdes priekšsēdētāju ievēlēta Rita Ruduša.   Ētikas komisijas vēlēšanas   Balsošanai izvirzīti sekojoši kandidāti:   Gunta Sloga Jānis Buholcs Ilze Jaunalksne Ieva Alberte Arnis Krauze Ingrīda Ābola Anna Platpīre Anita Rozentāle   Biedru balsojums par Ētikas komisijas locekļiem:   Gunta Sloga – 60 Jānis Buholcs – 59 Ilze Jaunalksne – 51 Ieva Alberte – 61 Arnis Krauze – 62 Ingrīda Ābola – 59 Anna Platpīre – 59 Anita Rozentāle  – 39     Par Ētikas komisijas locekļiem ievēlēti:   Gunta Sloga Jānis Buholcs Ilze Jaunalksne Ieva Alberte Arnis Krauze Ingrīda Ābola Anna Platpīre     Balvas žūrijas vēlēšanas   Balsošanai izvirzīti sekojoši kandidāti:   Kārlis Dagilis Ainārs Dimants Rita Ruduša Anita Brauna Inga Spriņģe Dace Krejere Juris Kaža Inguna Johansone   Balsošanas rezultāti:   Kārlis Dagilis – 48 Ainārs Dimants – 39 Rita Ruduša – 54 Anita Brauna – 51 Inga Spriņģe – 63 Dace Krejere – 45 Juris Kaža – 15 Inguna Johansone – 27     Par Balvas žūriju ievēlēti:   Kārlis Dagilis Rita Ruduša Anita Brauna Inga Spriņģe Dace Krejere     Revidenta vēlēšanas   Uz revidenta amatu izvirzīta Madara Fridrihsone. Balsošanas rezultāti:   Par – 61, pret – 0, atturas – 8   Par revidenti ievēlēta Madara Fridrihsone.   Sapulces vadītājs: ______________________ / I.Leitāns / (paraksts)   Protokolēja: ______________________ / N.Līcīte /   (paraksts)       Rīgā, 2017.gada 14.jūnijā