18/07/2024 19:23
Search

LŽA aicina izmeklēšanas iestādes respektēt žurnālistu avotu aizsardzību

Izmeklējot informācijas noplūdi no KNAB tā sauktajā “oligarhu lietā”, izmeklēšanas iestādēm pilnā mērā jārespektē žurnālistu avotu aizsardzība, kas nostiprināta Latvijas likumos, tiesu lēmumos un Latvijai saistošos starptautiskajos tiesību aktos, uzskata Latvijas Žurnālistu asociācija (LŽA). KNAB vadītājs Jēkabs Straume, komentējot žurnālā “Ir” publiskotās “oligarhu sarunas”, šī gada 3.jūlijā publiski pauda aicinājumu redakcijai sadarboties un atklāt birojam tās rīcībā esošo informāciju. LŽA valde vērtē šo aicinājumu kā nepieļaujamu iejaukšanos žurnālistu profesionālajā darbībā un atgādina, ka avotu aizsardzība ir fundamentāls mediju darba princips, kas garantē sabiedrības tiesības uzzināt būtisku informāciju, kas oficiāli netiek atklāta. Žurnālistu pienākumu aizsargāt avotus nosaka Latvijas likums “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” (22.pants). Šis princips nostiprināts arī Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumos, kuros uzsvērts: valsts institūciju prasība atklāt žurnālistu avotus — ja vien tā nav pamatota ar sevišķi svarīgām sabiedrības interesēm —  ir pretrunā ar Eiropas cilvēktiesību konvencijas 10. pantu, kas garantē vārda brīvību. Žurnālistu avotu aizsardzību nosaka arī Eiropas Padomes Ģenerālās asamblejas 2011.gadā pieņemtā Rekomendācija Nr. 1950, kas valsts institūcijām ļauj pieprasīt atklāt avotus tikai sevišķi svarīgu sabiedrības interešu gadījumā, ja ir konstatēti vitāli un nopietni apstākļi. Rekomendācija arī uzsver, ka žurnālistu avotu aizsardzība ir pamata nosacījums žurnālista darba pilnvērtīgai īstenošanai.  Avotu aizsardzība ietver ne tikai avota personas datu sargāšanu, bet arī jebkādu informāciju, kas var veicināt avota identificēšanu — tajā skaitā faktiskie apstākļi, kādos informācija sniegta žurnālistam vai medija nepubliskotā informācija, ko avots ir sniedzis. LŽA atzīmē, ka prasība izpaust žurnālistu avotus demokrātiskā sabiedrībā ir galējs solis, piemēram, lai novērstu reālu apdraudējumu personu dzīvībai. Šim augstajam prasību slieksnim neatbilst izmeklēšanas intereses noskaidrot slepenas informācijas izpaudējus, jo pienākums aizsargāt avotus ir jāievēro neatkarīgi no tā, vai avots ir vai nav rīkojies prettiesiski.   Latvijas Žurnālistu asociācijas valde   Rīgā, 05.07.2017.

Atkārtotas biedru kopsapulces protokols, 14.06.2017.

Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija” Biedru atkārtotas KOPSAPULCES PROTOKOLS     Rīgā, 14.06.2017.     LŽA valde –29.05.2017. pl.19:00 sasauc (izsludina) LŽA biedru atkārtotu kopsapulci 14.06.2017.pl.18:30, 123 LŽA biedriem paziņojot par to rakstiski.   Uz LŽA biedru kopsapulci 14.06.2017.pl.18:30 ierodas LŽA biedru kvorums – 69 biedri:   Ivo Leitāns Inga Šņore Ģederts Ģelzis Olga Dragiļeva Jānis Geste Gints Grūbe Ilze Nagla Pēteris Zirnis Evita Puriņa Ivonna Plaude Rūta Fjodorova Liena Trēde Agita Puķīte Raivis Vilūns Ieva Jurevica Filips Lastovskis Roberts Šteinbergs Anda Rožukalne Ilze Olšteina Madara Fridrihsone Didzis Meļķis Marta Cerava Māris Klūga Rudīte Spakovska Vikija Valdmane Vite Dreijere Ieva Alberte Vineta Vizule Inga Spriņģe Sanita Jemberga Edgars Kupčs Daga Bitiniece Eduards Juhņēvičs Dainis Kārkluvalks Inguna Johansone Rita Ruduša Ansis Pūpols Aidis Tomsons Sandra Dieziņa Gundega Skagale Ģirts Vikmanis Aleksandra Fahretdinova Ainārs Dimants Jānis Buholcs Juris Kaža Nellija Ločmele Pauls Raudseps Indra Sprance Rolands Tjarve Anita Rozentāle Tālis Eipurs Aleksis Zoldners Kristaps Anrejsons Inese Helmane Sarmīte Pujēna Gunta Sloga Arta Ģiga Ilze Jaunalksne Arnis Krauze Oļģerts Tipāns Dīvs Reiznieks Aija Kažoka Zane Mača Anna Platpīre Renāte Lazdiņa Dace Krejere Anita Brauna Andrejs Vasks   Par kopsapulces vadītāju vienbalsīgi tiek ievēlēts Ivo Leitāns. Par kopsapulces protokolētāju vienbalsīgi ievēlēta Nora Līcīte. Par kopsapulces balsu skaitītājiem vienbalsīgi ievēlēti Aleksandra Fahretdinova, Tālis Eipurs un Kristaps Andrejsons.     Kopsapulci sāk plkst. 18:30 Kopsapulci beidz plkst. 20:30             Kopsapulces darba kārtība: Valdes priekšsēdētāja uzruna Revidentes uzruna Ētikas komisijas priekšsēdētājas uzruna Valdes vēlēšanas Ētikas komisijas vēlēšanas Balvas žūrijas vēlēšanas Valdes vēlēšanas Revidenta vēlēšanas   Biedru sapulces norise un lēmumi:     Valdes priekšsēdētāja Ivo Leitāna uzruna Īss atskats par padarīto darbu, pateicība līdzšinējai valdei un biedriem. Revidentes M.Fridrihsones uzruna M.Fridrihsone aicina biedrus savlaicīgi maksāt biedru naudu. Ētkas komisijas priekšsēdētājas Andas Rožukalnes uzruna A.Rožukalne aicina veikt izmaiņas Ētikas komisijas nolikumu, izsakot 13.punktu sekojošā redakcijā: Komisija rakstisku atbildi jautājuma ierosinātājiem sniedz mēneša laikā pēc visupaskaidrojumu saņemšanas. Balsojums: Par – 69, pret – 0, atturas – 0.   Ētikas komisijas nolikuma 13.punkts turpmāk ir sekojošā redakcijā: Komisija rakstisku atbildi jautājuma ierosinātājiem sniedz mēneša laikā pēc visupaskaidrojumu saņemšanas.   LŽA Valdes vēlēšanas.   Balsošanai tiek izvirzīts sekojošs saraksts:     Filips Lastovskis Anda Rožukalne Rita Ruduša Ginta Alberte Arta Ģiga Daiga Bitiniece Pēteris Zirnis Inese Helmane Nellija Ločmele Ivonna Plaude Ansis Pūpols Balsojums par 7 valdes locekļiem:   Filips Lastovskis – 53 Anda Rožukalne – 62 Rita Ruduša – 62 Ginta Alberte – 11 Arta Ģiga – 63 Daiga Bitiniece – 50 Pēteris Zirnis – 47 Inese Helmane – 14 Nellija Ločmele – 52 Ivonna Plaude – 29 Ansis Pūpols – 26     Par LŽA valdes locekļiem ievēlēti:   Filips Lastovskis Anda Rožukalne Rita Ruduša Arta Ģiga Daiga Bitiniece Pēteris Zirnis Nellija Ločmele   Par Valdes priekšsēdētāju nekandidē A.Ģiga, A.Rožukalne. Balsojums par Ritu Rudušu kā valdes priekšsēdētāju.   Par – 55, pret – 0, atturas – 14.   Par LŽA Valdes priekšsēdētāju ievēlēta Rita Ruduša.   Ētikas komisijas vēlēšanas   Balsošanai izvirzīti sekojoši kandidāti:   Gunta Sloga Jānis Buholcs Ilze Jaunalksne Ieva Alberte Arnis Krauze Ingrīda Ābola Anna Platpīre Anita Rozentāle   Biedru balsojums par Ētikas komisijas locekļiem:   Gunta Sloga – 60 Jānis Buholcs – 59 Ilze Jaunalksne – 51 Ieva Alberte – 61 Arnis Krauze – 62 Ingrīda Ābola – 59 Anna Platpīre – 59 Anita Rozentāle  – 39     Par Ētikas komisijas locekļiem ievēlēti:   Gunta Sloga Jānis Buholcs Ilze Jaunalksne Ieva Alberte Arnis Krauze Ingrīda Ābola Anna Platpīre     Balvas žūrijas vēlēšanas   Balsošanai izvirzīti sekojoši kandidāti:   Kārlis Dagilis Ainārs Dimants Rita Ruduša Anita Brauna Inga Spriņģe Dace Krejere Juris Kaža Inguna Johansone   Balsošanas rezultāti:   Kārlis Dagilis – 48 Ainārs Dimants – 39 Rita Ruduša – 54 Anita Brauna – 51 Inga Spriņģe – 63 Dace Krejere – 45 Juris Kaža – 15 Inguna Johansone – 27     Par Balvas žūriju ievēlēti:   Kārlis Dagilis Rita Ruduša Anita Brauna Inga Spriņģe Dace Krejere     Revidenta vēlēšanas   Uz revidenta amatu izvirzīta Madara Fridrihsone. Balsošanas rezultāti:   Par – 61, pret – 0, atturas – 8   Par revidenti ievēlēta Madara Fridrihsone.   Sapulces vadītājs: ______________________ / I.Leitāns / (paraksts)   Protokolēja: ______________________ / N.Līcīte /   (paraksts)       Rīgā, 2017.gada 14.jūnijā      

LŽA Valdes sēdes protokols, 08.05.2017.

  Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija” VALDES SĒDES PROTOKOLS Nr.3   Rīgā                                                                                        2017.gada 8.maijā     Sēdi vada Valdes priekšsēdētājs                                     Ivo Leitāns   Piedalās:                                                                   Valdes priekšsēdētājs                                                  Ivo Leitāns Valdes loceklis                                                           Filips Lastovskis Valdes locekle                                                Arta Ģiga Valdes locekle                                                Anna Platpīre Valdes locekle                                                Inga Spriņģe   Protokolē                                                       Nora Vojevodska       Sēdi sāk plkst. 18:30 Sēdi beidz plkst.19:40 Sēdes darba tēmas:   Biedru izstāšanās/uzņemšana LŽA kopsapulces izsludināšana Par LŽA pozīciju Saeimas komisiju kopsēdē 9.maijā, tēma “Par pašvaldību informatīvo izdevumu normatīvo regulējumu” Par LŽA pozīciju MK sēdē, jautājums”Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā”,(http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421594, būtība http://www.lsm.lv/raksts/latvija/zinas/patiesa-labuma-guveju-saraksts-latvija-tikai-sauram-lokam–zurnalistiem-tas-nebus-pieejams.a232999/), sēdes datums vēl nav zināms. Preses likuma grozījumi (http://titania.saeima.lv/LIVS12/SaeimaLIVS12.nsf/webAll?SearchView&Query=([NumberTxt]=750/Lp12)&SearchMax=0&SearchOrder=4). Vai un ko īsti darām ar 3.lasījuma priekšlikumiem (termiņš līdz  01.06.2017), ņemot vērā KM aktivitātes par jauno likumu? Dažādi (priekšlikumi no S.Jembergas un A.Ģigas)       Lēmumi Biedru izstāšanās/uzņemšana Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš 1.         1.     Uzņemts Sergejs Kurdjukovs no “Eurosport” Par –5 Pret- 0 Atturas – 0         LŽA kopsapulces izsludināšana     Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš 1.             Valde izsludina biedru pilnsapulci 29.05. pl.18:30 SSE. Atkārtota biedru pilnsapulce, kvoruma neesamības dēļ, varētu tikt sasaukta 14.06. Kopsapulcē jāievēl: ·       Jauna valde ·       Ētikas komisija ·       Balvas žūrija ·       Revidents   Par –5 Pret- 0 Atturas – 0         I.Leitāns         Par LŽA pozīciju Saeimas komisiju kopsēdē 9.maijā, tēma “Par pašvaldību informatīvo izdevumu normatīvo regulējumu”     Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš   Uz Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas un Valsts pašpārvaldes un pašvaldības komisijas kopsēdi par pašvaldību informatīvo izdevumu normatīvo regulējumu dosies I.Leitāns un Ivonna Plaude   Par –5 Pret- 0 Atturas – 0         I.Leitāns         Par LŽA pozīciju MK sēdē, jautājums”Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā”,(http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421594, būtība http://www.lsm.lv/raksts/latvija/zinas/patiesa-labuma-guveju-saraksts-latvija-tikai-sauram-lokam–zurnalistiem-tas-nebus-pieejams.a232999/), sēdes datums vēl nav zināms. Preses likuma grozījumi (http://titania.saeima.lv/LIVS12/SaeimaLIVS12.nsf/webAll?SearchView&Query=([NumberTxt]=750/Lp12)&SearchMax=0&SearchOrder=4). Vai un ko īsti darām ar 3.lasījuma priekšlikumiem (termiņš līdz  01.06.2017), ņemot vērā KM aktivitātes par jauno likumu?       Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš 4.         5.   Par LŽA pozīciju MK sēdes jautājumā par “”Grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” jāseko līdzi par datumu. Atvērtajā Preses jāseko līdz, kādi priekšlikumi tiks iesniegti uz 3.lasījumu, kas plānots jūnijā. Par –5 Pret- 0 Atturas – 0 I.Leitāns       Dažādi   Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš   Kā cīnīties ar amatpersonām, kuras regulāri izvairās vai sniedz nepatiesu informāciju uz mediju jautājumiem, izvairās no intervijām. Par –5 Pret- 0 Atturas – 0 I.Leitāns, A.Ģiga, S.Jemberga         Valdes priekšsēdētājs: ______________________ / I.Leitāns / (paraksts)   Protokolēja: ______________________ / N.Vojevodska /   (paraksts)    

Iespēja pieteikties SSE Riga mācību kursiem un Vasaras skolu žurnālistiem

1. Latvijas žurnālisti var pieteikties uz SSE Riga Executive Education atvērtajiem mācību kursiem, tai skaitā Mini MBA programmu, pretendējot uz Mediju Centra stipdeniju.    Te ir links uz mācību kursu kalendāru: http://www.sseriga.edu/en/education/excutive-education/open-programmes/ ​   2. Esam izsludinājušie pieteikšanos uz 2017. gada Vasaras skolu žurnālistiem, kas notiks 17-19. augustā! Latvijas žurnālistiem dalība ir bez maksas!    Te ir links ur programmu un reģistrēšanos:  http://www.mediaschool.lv/    

Edgara Mihņēviča sūdzība ar pielikumiem, LŽA Ētikas komisijas atzinums

Edgara Mihņēviča sūdzība un pielikumi   Sūdziba1_LZA Ētikas komisijai no Edgara Mihņēviča iesniegums bez info 1 Sudzibas pielikums 2_Diskusija par atkritumiem Talsos   LŽA Ētikas Komisijas atzinums un pielikumi   LŽA Etikas Komisijas atzinums 11.03.2017 (1) Atzinuma pielikums 27.janvāris Atzinuma pielikums 31.oktobris Atzinuma pielikums 31.oktobris_2 Atzinuma pielikums Atbilde_Etikas_Komisijai Atzinuma pielikums Atbilde_TalsuVestis_25012017      

LŽA Izcilības balvas 2016 uzvarētāji

Balvas saņēma sekojoši nominanti: Nominācijā Ziņas/reportāža: Olga Dragiļeva, LTV Ziņu Dienests, “Krima.Divi gadi pēc.” LTV Ziņu dienesta krievu valodas raidījuma “Ličnoje delo” sižets par notiekošo Krimā divus gadus pēc Krievijas aneksijas. Nominācijā Pētniecība/analītika: Inga Šņore, Linda Sloka, Matīss Arnicāns, Guntis Bojārs, raidījums “de facto”, LTV.lv, “Finanšu policists no mātes-skolotājas manto pusmiljonu”​.​ Nominācijā Labākais darbs Reģi​o​nālajos medijos: Liba Mellere, LSM.LV autore Liepājā, eseja “Pieminot Kuldīgas ebrejus. Un ne tikai.” Nominācijā Vizualizācijas: Delfi.lv, Černobiļa​ 30 gadus pēc katastrofas. ​ Nominācijā Intervija:  Māra Miķelsone, www.ir.lv, “Sagūstīts cilvēciski”, intervija ar profesor​u​ Ivaru Lāci​.​ Nominācijā Apraksts:  Ģirts Kasparāns, ​žurnāls ​” Mājas Viesis“, “Mazulis brīvsolī”.    Žūrijas speciālbalva – Intas Brikšes piemiņas balva  – laikrakstam Bauskas dzīve.   SSE Riga Mediju Centra balva labākajam redaktoram – Artai Ģigai.   Apsveicam uzvarētājus!

Paziņo LŽA Izcilības balvas 2016 nominantus

Latvijas Žurnālistu asociācijas (LŽA) “Izcilības balvas” žūrijas komisija ir izvērtējusi iesniegtos balvas kandidātus un izraudzījusies balvas nominantus. Balvas pretendentus šogad varēja pieteikt sešās nominācijās – ziņa/reportāža, apraksts, pētniecība/analītika, intervija, vizualizācija, kā arī tiks noskaidrots labākais darbs reģionālajos medijos. Kandidātus balvai varēja izvirzīt mediju vadība, žurnālisti un LŽA biedri, balvai bija iespējams pieteikt arī darbus, kuru autori nav asociācijas biedri. Tāpat atgādinām, ka 2015. gadā pirmo reizi ārpus parastajām kategorijām žūrija piešķīra arī speciālbalvu, ko komisija ik gadu var piešķirt par izcilu ieguldījumu žurnālistikā. Speciālbalva tiek saukta par Intas Brikšes piemiņas balvu.   Šogad LŽA žūrija kategorijā “Ziņa/reportāža” nominējusi šādus autorus un darbus:   Olga Dragiļeva, LTV, “Krima.Divi gadi pēc.” LTV Ziņu dienesta krievu valodas raidījuma “Ličnoje delo” sižets par notiekošo Krimā divus gadus pēc Krievijas aneksijas. Uldis Āboliņš, LNT Ziņu dienests, Brexit reportāža – kopsavilkums nedēļu ilgai sižetu sērijai. Ansis Īvāns, Delfi, “Delfi Doņeckas frontē”, reportāžu sērija no Ukrainas konflikta zonas.    Kategorijā “Intervija” nominēti šādi autori un darbi: Māra Miķelsone, IR, “Sagūstīts cilvēciski”, intervija ar profesoru Ivaru Lāci. Sandra Ņedzvecka, Latvijas Radio 3, intervija ar vācu aktieri Ulrihu Matesu. Toms Bricis, Aiga Pelane, Latvijas Radio Ziņu dienests, intervija  ar  Saeimas deputāti  Aiju  Barču.   Kategorijā “Apraksts” nominēti šādi autori un darbi:   Laura Dumbere, žurnāls ​SANTA, “Sieviete vai dieviete. Pārdomas par pārprasto sievišķību”​. Ģirts Kasparāns, žurnāls ​”Mājas viesis”, “Mazulis brīvsolī”.   Guntis Bojārs, LTV Ziņu dienests, dokumentālo filmu cikls ​”Bēgļiem ir sejas”.   Kategorijā “Analītika/pētniecība” nominēti šādi autori un darbi:   Inga Šņore, Linda Sloka, Matīss Arnicāns, Guntis Bojārs, raidījums “de facto”, LTV, “Finanšu policists no mātes-skolotājas manto pusmiljonu”.​ Antra Ērgle, “Bauskas Dzīve”, Ilze Kuzmina, “Latvijas Avīze”, Iļja Kozins, Latvijas Radio, Ivars Soikāns, LETA, Viktorija Puškele, Tvnet, Zane Mače, žurnāls “Ir” un Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesore Anda Rožukalne, projekts “Psihiatrijas krēslas zona”.  Rudīte Spakovska, Annija Petrova, Laura Dzērve, Madara Fridrihsone, Dace Krejere, Ģirts Bišs, Latvijas Radio Ziņu dienests, sižetu sērija „Farmācijas neredzamā vara”.   Kategorijā “Labākais veikums reģionos” nominēti šādi autori un darbi:   Liba Mellere, LSM.LV autore Liepājā, eseja “Pieminot Kuldīgas ebrejus. Un ne tikai.” Gunta Matisone, Latvijas Radio korespondente Vi​dzemē, “Gribu Tevi atpakaļ”, sižets gada apskatam par būtiskākajiem notikumiem Latvijā un pasaulē. Gaitis Grūtups, “Zemgales ziņas”, “Peldu ielā grib turpināt pirms krīzes iesākto būvi”, analītisks raksts par plānu celt lielveikalu “Depo” pie Lielupes promenādes.   Kategorijā “Vizualizācija” nominēti šādi autori un darbi:   Delfi, Černobiļa 30 gadus pēc katastrofas. ​ LTV, gada notikumu apskats “​Naktsputni”. ​   ​RE Baltica, “Kādai būtu jāizskatās Grigules apsveikuma kartītei”   Balvai pieteiktajam darbam bija jābūt sabiedriski nozīmīgam un aktuālam, tādam, kas radījis sabiedrībā rezonansi, ietekmējis procesus, tā veidotājs ievērojis labas žurnālistikas praksi, kā arī darbs atbilst LŽA Ētikas kodeksa principiem. Pieteikumus vērtēja LŽA žūrija – Baltijas Mediju izcilības centra izpilddirektore Rita Ruduša, Spriņģe, Rožukalne, Latvijas Radio Ziņu dienesta producente Dace Krejere un laikraksta “Neatkarīgās Tukuma Ziņas” galvenā redaktore Ivonna Plaude. Konkursa laureāti tiks paziņoti LŽA Izcilības balvu pasniegšanas ceremonijā 17.martā.