03/12/2023 09:36

LŽA kategoriski iebilst pret likuma grozījumiem, kas paredz ierobežot pieeju amatpersonu deklarācijām ilgākā laika posmā

Latvijas Žurnālistu asociācija (LŽA) kategoriski iebilst pret plānotajiem grozījumiem likuma «Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā» 26. pantā, kas paredz, ka amatpersonas deklarācijas dati Valsts Ieņēmumu dienesta publiskajā datu bāzē atradīsies tikai piecus gadus no attiecīgās deklarācijas publiskošanas dienas. Grozījumi paredz, ka pēc minētā termiņa ”Valsts ieņēmumu dienests nodrošina attiecīgo deklarāciju iepriekš publiskojamo datu […]