18/07/2024 19:30
Search

Žurnālisti varēs saņemt bezmaksas juridisko palīdzību

Lai atbalstītu žurnālistus, kuriem nepieciešama juridiska palīdzība, Latvijas Žurnālistu asociācijā (LŽA) izveidots juridiskās palīdzības centrs. Tas nodrošinās bezmaksas juridisko palīdzību medijiem un žurnālistiem, kuru finansiālais stāvoklis neļauj piesaistīt profesionālu juridisko palīdzību situācijās, kad tāda ir nepieciešama kvalitatīvai profesionālo pienākumu veikšanai un aizsardzībai pret mēģinājumiem ietekmēt žurnālistu profesionālo darbību. „Beidzot izdevies izveidot projektu, kas palīdzēs risināt ar vārda brīvību uninformācijas pieejamību saistītus jautājumus. Mums būs iespēja palīdzētžurnālistiem praktiski un uzkrāt zināšanas, kas noderēs gan žurnālistiem, gan institūcijām, kas nereti nenovērtē vārda brīvības nozīmi un nepareizi tulko tiesību aktus,“ skaidro LŽA valdes priekšsēdētāja Arta Ģiga.Centrs piesaistīs profesionālus juristus, kuri ir kompetenti mediju tiesībujautājumos dažādās tiesību jomās un kuri, apzinoties kvalitatīvas žurnālistikas būtisko lomu, ir gatavi darboties pēc pro bono jeb bezatlīdzības principiem, lai stiprinātu Latvijas žurnālistu autonomiju un tiesisko aizsardzību. Bezmaksas juridiskā palīdzība žurnālistiem var tikt nodrošināta gankonsultācijas veidā, gan arī pārstāvības veidā konkrētā procesā visa procesa gaitā vai atsevišķā tā stadijā, neatkarīgi no tā, vai medijs/ žurnālists pats ir iniciējis šo procesu, vai arī tas ir uzsākts pret mediju/ žurnālistu. Tāpat arī viena no centra darbības prioritātēm būs stratēģiskā tiesvedība mediju nozarei būtisku precedentu radīšanai. Juridiskajai palīdzībai drīkst pieteikties ikviens Latvijas žurnālists, bet, tā kā centra resursi ir ierobežoti, priekšroka tiks dota žurnālistiem un medijiem, kuru finansiālais stāvoklis neļauj algot juristu un kuri nav acīmredzami pārkāpuši tiesību vai ētikas normas, izņemot gadījumus, kad šī rīcība ir bijusi sabiedrības interesēs. Tāpat arī priekšroka būs gadījumiem, kad apdraudētas medija tiesības uz vārda brīvību vai arī žurnālistu drošība. Plašāka informācija par kritērijiem un juridiskās palīdzības pieteikuma iesniegšanu pieejama :ŠEIT! Vita Dreijere,LŽA juridiskās palīdzības centra projekta vadītāja