18/07/2024 20:36
Search

NEPLP rīcība apdraud vārda brīvību

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija   Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) rīcība, sodot interneta mediju TVNET par, tās ieskatā, nepietiekami precīzu vārdu lietošanu, ir cenzūra un apdraud vārda brīvību. Latvijas Žurnālistu asociācija (LŽA) aicina NEPLP nekavējoties atcelt lēmumu par TVNET sodīšanu, negaidot, kad to izdarīs tiesa. Savukārt Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija aicināta sākt pārbaudi, vai NEPLP locekļu darbība nav pretrunā ar likuma normām, kas garantē vārda un domas brīvību Latvijā. Satversmes 100. pants nosaka: “Ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus. Cenzūra ir aizliegta.” Ar NEPLP 2023. gada 18. maija lēmumu Nr. 199/1-2 SIA “TVNET grupa” piemērots 8500 eiro naudas sods “par pienācīgas precizitātes un neitralitātes neievērošanu”. NEPLP ieskatā, medijs pārkāpis Elektronisko plašsaziņas līdzekļu (EPL) likuma normas, jo raidījuma ietvaros notikusī “iespējamo Imigrācijas likuma grozījumu apspriešana ir nekorekta, vienpusēja un maldinoša”. Pilnais NEPLP lēmums atrodams te: https://www.neplp.lv/lv/media/5910/download?attachment No NEPLP lēmuma teksta izriet, ka faktiski TVNET tiek sodīts par politiķa, Saeimas deputāta un partijas “Stabilitātei!” vadītāja Alekseja Rosļikova intervijā lietoto vārdu “deportācija” un tā interpretāciju, ko savos jautājumos, atsaucoties uz Rosļikova iepriekš teikto, vēlāk izmantoja arī raidījuma vadītāji.  NEPLP ieskatā, šī vārda izmantošana un interpretācija, jo sevišķi martā, Latvijas tautai “viennozīmīgi” saistoties ar PSRS okupācijas varas īstenoto Latvijas iedzīvotāju izvešanu uz attāliem PSRS apgabaliem, tāpēc tā lietošana “asociējas ar negatīvām emocijām par valsts okupāciju un sekojošām represijām pret Latvijas Republikas pilsoņiem”. Lai gan NEPLP pati lēmumā citē vārda “deportācija” skaidrojumu – “piespiedu izsūtīšana, pārvietošana, izraidīšana (aiz politiskiem vai krimināliem motīviem uz likuma vai valsts varas iestāžu lēmuma pamata)”, tā vienlaikus apgalvo, ka raidījumā “nav ievērots pienācīgas precizitātes un neitralitātes princips, izmantojot jēdzienu “deportācija/deportācijas” pretēji tā nozīmei”. Mēģinājumi sodīt medijus par to, ka intervējamā persona neprecīzi, bet ne juridiski vai lingvistiski nepareizi, lieto kādu vārdu, būtu pašsaprotami kādā autoritārā vai totalitārā valstī, taču vismaz līdz šim – ne Latvijas Republikā. LŽA aicina NEPLP locekļus ievērot Satversmi, kā arī NEPLP darbību reglamentējošo EPL likumu. Pirmais no šī likuma mērķiem ir “nodrošināt vārda un uzskatu paušanas brīvību, sociāli nozīmīgas informācijas vispārēju pieejamību un netraucētu brīvas, demokrātiskas diskusijas uzturēšanu un attīstību, paverot katram Latvijas iedzīvotājam iespēju patstāvīgi veidot viedokli par valstī notiekošajiem procesiem un tādējādi sekmējot viņa kā demokrātiskas sabiedrības locekļa līdzdalību ar šiem procesiem saistītu lēmumu izstrādāšanā”. LŽA valdes vārdā Zane Mače gada 23. maijā