17/06/2024 00:24
Search

Ances Koliberes iesniegums (10.02.2016.) un Ētikas komisijas atzinums

Rīgā, 2016.gada 14. martā

 

LŽA Ētikas komisijas atzinums par Ance Koliberes sūdzību

Latvijas Žurnālistu asociācijas Ētikas komisija izskatīja Ance Koliberes sūdzību par 2016. gada 8.februārī portālā “irliepaja.lv” žurnālistes Sarmītes Pujēnas publicēto rakstu. Sūdzībā izteikts aicinājums izvērtēt žurnālistes Sarmīte Pujēnas publiski pausto izteikumu atbilstību Latvijas žurnālistu asociācijas Ētikas kodeksa 1.3., 2.1., 2.2. un 4.4.apakšpunktiem.

Sūdzībā norādīts arī uz likuma “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 7.panta 4. un 5. daļas, 24.panta 1.daļas 2.punkta, 25.panta 1.daļas 1. un 5. punkta un  Krimināllikuma 157.panta 2.daļas pārkāpumiem.

Lai gan saturiski atsevišķas likuma “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” normas atbilst Latvijas Žurnālistu asociācijas Ētikas kodeksa normām, Komisijai ir tiesības vērtēt tikai asociācijas biedru profesionālās darbības atbilstību LŽA Ētikas kodeksa normām. Atšķirībā no tiesību normām, Ētikas kodekss  ‘’[..] nav juridiski saistošs, tas ir pašu profesionāļu brīvprātīgi pieņemts ētiskās uzvedības normu apkopojums.’’

 

Izskatot sūdzību, iepazīstoties ar publikācijas saturu un sūdzībai pievienotajiem materiāliem, LŽA Ētikas komisija vienbalsīgi ir nolēmusi: atzīt par nepamatotu Ances Koliberes sūdzību par žurnālistes Sarmītes Pujēnas 2016. gada 8.februāra publikāciju portālā “irliepaja.lv.”

Attiecībā uz LŽA Ētikas kodeksa 1.3, 2.2 un 2.2. punktiem  – kā izriet no Sarmītes Pujēnas skaidrojuma un sūdzībai pievienotajiem materiāliem: publikācijā paustā informācija balstās uz patiesiem faktiem. Sūdzības iesniedzēja arī neapstrīd to, ka publicētais atbilst viņas pašas Twitter kontā veiktajiem ierakstiem.

LŽA Ētikas komisija vēlas uzsvērt, ka presei ir pienākums informēt iedzīvotājus un tiesības interesēties par to, vai pašvaldības vai pašvaldības uzņēmumu darbinieku kompetences ir atbilstošas to veiktajām funkcijām.

Vienlaikus attiecībā uz LŽA Ētikas kodeksa 1.3 punktu, LŽA Ētikas komisija vēlas norādīt, ka publikācijas autore nav ievērojusi vienu no ziņu žurnālistikas pamatprasībām – dot iespēju otrai pusei sniegt atbildi uz kritiku. Konkrētās personas Twitter ierakstus rakstā nav lūgts komentēt viņai pašai vai viņas darba devējam. 

Attiecībā uz LŽA Ētikas kodeksa 4.4. punktu  sūdzības iesniedzēja nav norādījusi nekādus pierādījumus, ka žurnālistei būtu kāds interešu konflikts publikācijas veidošanā.

Saistībā ar sūdzības iesniedzējas norādēm uz komentāriem pie raksta, atbildību par tiem publikācijas autors nenes, ja vien viņš vienlaikus neveic portāla redaktora pienākumus un ir ticis informēts par konkrētiem godu un cieņu aizskarošiem komentāriem. 

 

LŽA Ētikas komisijas locekļi: J. Juzefovičs, S. Kirilka, A.Krauze, A. Kučs, S. Lasmane, B. Strautmane, A. Tomsons

 

Ances_Koliberes_iesniegums Atzinums par Ances Koliberes iesniegumu