24/09/2023 23:52

Atkārtotas biedru kopsapulces protokols, 14.06.2017.


Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija”

Biedru atkārtotas KOPSAPULCES PROTOKOLS

 

 

Rīgā, 14.06.2017.

 

 

LŽA valde –29.05.2017. pl.19:00 sasauc (izsludina) LŽA biedru atkārtotu kopsapulci 14.06.2017.pl.18:30, 123 LŽA biedriem paziņojot par to rakstiski.

 

Uz LŽA biedru kopsapulci 14.06.2017.pl.18:30 ierodas LŽA biedru kvorums – 69 biedri:

 

 1. Ivo Leitāns
 2. Inga Šņore
 3. Ģederts Ģelzis
 4. Olga Dragiļeva
 5. Jānis Geste
 6. Gints Grūbe
 7. Ilze Nagla
 8. Pēteris Zirnis
 9. Evita Puriņa
 10. Ivonna Plaude
 11. Rūta Fjodorova
 12. Liena Trēde
 13. Agita Puķīte
 14. Raivis Vilūns
 15. Ieva Jurevica
 16. Filips Lastovskis
 17. Roberts Šteinbergs
 18. Anda Rožukalne
 19. Ilze Olšteina
 20. Madara Fridrihsone
 21. Didzis Meļķis
 22. Marta Cerava
 23. Māris Klūga
 24. Rudīte Spakovska
 25. Vikija Valdmane
 26. Vite Dreijere
 27. Ieva Alberte
 28. Vineta Vizule
 29. Inga Spriņģe
 30. Sanita Jemberga
 31. Edgars Kupčs
 32. Daga Bitiniece
 33. Eduards Juhņēvičs
 34. Dainis Kārkluvalks
 35. Inguna Johansone
 36. Rita Ruduša
 37. Ansis Pūpols
 38. Aidis Tomsons
 39. Sandra Dieziņa
 40. Gundega Skagale
 41. Ģirts Vikmanis
 42. Aleksandra Fahretdinova
 43. Ainārs Dimants
 44. Jānis Buholcs
 45. Juris Kaža
 46. Nellija Ločmele
 47. Pauls Raudseps
 48. Indra Sprance
 49. Rolands Tjarve
 50. Anita Rozentāle
 51. Tālis Eipurs
 52. Aleksis Zoldners
 53. Kristaps Anrejsons
 54. Inese Helmane
 55. Sarmīte Pujēna
 56. Gunta Sloga
 57. Arta Ģiga
 58. Ilze Jaunalksne
 59. Arnis Krauze
 60. Oļģerts Tipāns
 61. Dīvs Reiznieks
 62. Aija Kažoka
 63. Zane Mača
 64. Anna Platpīre
 65. Renāte Lazdiņa
 66. Dace Krejere
 67. Anita Brauna
 68. Andrejs Vasks

 

Par kopsapulces vadītāju vienbalsīgi tiek ievēlēts Ivo Leitāns.

Par kopsapulces protokolētāju vienbalsīgi ievēlēta Nora Līcīte.

Par kopsapulces balsu skaitītājiem vienbalsīgi ievēlēti Aleksandra Fahretdinova, Tālis Eipurs un Kristaps Andrejsons.

 

 

Kopsapulci sāk plkst. 18:30

Kopsapulci beidz plkst. 20:30

 

 

 

 

 

 

Kopsapulces darba kārtība:

 1. Valdes priekšsēdētāja uzruna
 2. Revidentes uzruna
 3. Ētikas komisijas priekšsēdētājas uzruna
 4. Valdes vēlēšanas
 5. Ētikas komisijas vēlēšanas
 6. Balvas žūrijas vēlēšanas
 7. Valdes vēlēšanas
 8. Revidenta vēlēšanas

 

Biedru sapulces norise un lēmumi:

 

 

 1. Valdes priekšsēdētāja Ivo Leitāna uzruna

Īss atskats par padarīto darbu, pateicība līdzšinējai valdei un biedriem.

 1. Revidentes M.Fridrihsones uzruna

M.Fridrihsone aicina biedrus savlaicīgi maksāt biedru naudu.

 1. Ētkas komisijas priekšsēdētājas Andas Rožukalnes uzruna

A.Rožukalne aicina veikt izmaiņas Ētikas komisijas nolikumu, izsakot 13.punktu sekojošā redakcijā:

 1. Komisija rakstisku atbildi jautājuma ierosinātājiem sniedz mēneša laikā pēc visupaskaidrojumu saņemšanas.

Balsojums: Par – 69, pret – 0, atturas – 0.

 

Ētikas komisijas nolikuma 13.punkts turpmāk ir sekojošā redakcijā:

 1. Komisija rakstisku atbildi jautājuma ierosinātājiem sniedz mēneša laikā pēc visupaskaidrojumu saņemšanas.

 

 1. LŽA Valdes vēlēšanas.

 

Balsošanai tiek izvirzīts sekojošs saraksts:

 

 

Filips Lastovskis

Anda Rožukalne

Rita Ruduša

Ginta Alberte

Arta Ģiga

Daiga Bitiniece

Pēteris Zirnis

Inese Helmane

Nellija Ločmele

Ivonna Plaude

Ansis Pūpols

Balsojums par 7 valdes locekļiem:

 

Filips Lastovskis – 53

Anda Rožukalne – 62

Rita Ruduša – 62

Ginta Alberte – 11

Arta Ģiga – 63

Daiga Bitiniece – 50

Pēteris Zirnis – 47

Inese Helmane – 14

Nellija Ločmele – 52

Ivonna Plaude – 29

Ansis Pūpols – 26

 

 

Par LŽA valdes locekļiem ievēlēti:

 

Filips Lastovskis

Anda Rožukalne

Rita Ruduša

Arta Ģiga

Daiga Bitiniece

Pēteris Zirnis

Nellija Ločmele

 

Par Valdes priekšsēdētāju nekandidē A.Ģiga, A.Rožukalne.

Balsojums par Ritu Rudušu kā valdes priekšsēdētāju.

 

Par – 55, pret – 0, atturas – 14.

 

Par LŽA Valdes priekšsēdētāju ievēlēta Rita Ruduša.

 

 1. Ētikas komisijas vēlēšanas

 

Balsošanai izvirzīti sekojoši kandidāti:

 

Gunta Sloga

Jānis Buholcs

Ilze Jaunalksne

Ieva Alberte

Arnis Krauze

Ingrīda Ābola

Anna Platpīre

Anita Rozentāle

 

Biedru balsojums par Ētikas komisijas locekļiem:

 

Gunta Sloga – 60

Jānis Buholcs – 59

Ilze Jaunalksne – 51

Ieva Alberte – 61

Arnis Krauze – 62

Ingrīda Ābola – 59

Anna Platpīre – 59

Anita Rozentāle  – 39

 

 

Par Ētikas komisijas locekļiem ievēlēti:

 

Gunta Sloga

Jānis Buholcs

Ilze Jaunalksne

Ieva Alberte

Arnis Krauze

Ingrīda Ābola

Anna Platpīre

 

 

 1. Balvas žūrijas vēlēšanas

 

Balsošanai izvirzīti sekojoši kandidāti:

 

Kārlis Dagilis

Ainārs Dimants

Rita Ruduša

Anita Brauna

Inga Spriņģe

Dace Krejere

Juris Kaža

Inguna Johansone

 

Balsošanas rezultāti:

 

Kārlis Dagilis – 48

Ainārs Dimants – 39

Rita Ruduša – 54

Anita Brauna – 51

Inga Spriņģe – 63

Dace Krejere – 45

Juris Kaža – 15

Inguna Johansone – 27

 

 

Par Balvas žūriju ievēlēti:

 

Kārlis Dagilis

Rita Ruduša

Anita Brauna

Inga Spriņģe

Dace Krejere

 

 

 1. Revidenta vēlēšanas

 

Uz revidenta amatu izvirzīta Madara Fridrihsone.

Balsošanas rezultāti:

 

Par – 61, pret – 0, atturas – 8

 

Par revidenti ievēlēta Madara Fridrihsone.

 

Sapulces vadītājs: ______________________ / I.Leitāns /

(paraksts)

 

Protokolēja: ______________________ / N.Līcīte /

  (paraksts)

 

 

 

Rīgā, 2017.gada 14.jūnijā