20/07/2024 10:47
Search

Augstākās tiesas (AT) lēmums Bauskas Dzīves lietā pret Iecavas novada domi

Augstākā tiesa 13. februārī nolēmusi likt Administratīvajai rajona tiesai pieņemt SIA Bauskas Dzīve pieteikumu daļā, kurā lūgts aizliegt Iecavas novada domei izdot plašsaziņas līdzekli, kurā publicētas trešo personu reklāmas un sludinājumi. Tāpat Administratīvajai rajona tiesai jāizskata daļa par Bauskas Dzīvei nodarīto 33 328 eiro zaudējumu atlīdzināšanu.

Lēmums nav pārsūdzams. Tātad atcelts Administratīvās rajona tiesas tiesneša 2016. gada 17. oktobra lēmums šajās divās daļās.

Latvijas Žurnālistu asociāciju un Bauskas Dzīvi konsultējošā advokātu biroja Sorainen advokāta Andra Tauriņa komentārs: “Augstākās tiesas lēmums aizpilda likuma robu. Tas beidzot atklāti pasaka, ka lai pašvaldības varētu nodarboties ar plašsaziņas līdzekļu izdošanu, ir jāizpildās trīs priekšnoteikumiem. Pirmkārt, publikācijās jāievēro Satversmes principi un pamatvērtības. Otrkārt, ir jāievēro augsti žurnālistikas kvalitātes standarti un redakcionālā neatkarība. Treškārt, pašvaldība drīkst darboties reklāmas tirgū tikai tiktāl, ciktāl tas negodīgas konkurences veidā neietekmē privātos masu medijus.

Mūsuprāt, šobrīd nav iespējams Latvijā atrast pašvaldību informatīvos izdevumus, kas atbilstu minētajiem priekšnoteikumiem. Piemēram, ir acīmredzami, ka pašvaldībās strādājošie sabiedrisko attiecību speciālisti ne pēc būtības, ne pēc formas nevar nodrošināt žurnālistikas pamatprincipu ievērošanu, jo šajos izdevumos nav ne redakcionālās neatkarības, ne viedokļu daudzveidības.Tādējādi šobrīd, kā tas izriet arī no tiesas secinājumiem, augstākai pārvaldes iestādei, kas ir VARAM, ir pienākums kontrolēt un nodrošināt, lai pašvaldības minētos pienākumus izpildītu. Pozitīva ir arī tiesas atziņa, ka privātie mediji – tādi kā Bauskas Dzīve – , drīkst aizsargāt savas tiesības tiesā un prasīt reklāmu publicēšanu pārtraukšanu vai citu adekvātu kompensāciju. Tas dod spēcīgu pamatu Bauskas Dzīvei turpināt tiesvedību pret Iecavas novada domi.”

 

Pielikumā –  Augstākās tiesas 13.02.2017 lēmums.

 

Latvijas Žurnālistu asociācija

 

 

AT spriedums par B DZ