24/09/2023 23:24

Latvijas Žurnālistu asociācijas valdes paziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu ieturēšanu no autoratlīdzībām


Diskusijā par Latvijas mediju profesionāļu sociālās apdrošināšanas jautājumiem ir jāturpina meklēt visus industrijas pārstāvjus apmierinoši problēmas risinājumi, uzskata Latvijas Žurnālistu asociācija (LŽA). Pēc biedru viedokļu uzklausīšanas LŽA valde secina, ka jautājums par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) arī no autoratlīdzībām ir ļoti aktuāls, tas skar lielāko mediju profesionāļu daļu.

LŽA uzskata, ka ir detalizēti jāizpēta un jāapspriež Finanšu ministrijas (FM) piedāvātais modelis ieviest VSAIO no autoratlīdzībām, un piedāvā to solidāri dalīt starp darba ņēmējiem un darba devējiem.

Vienlaikus LŽA apzinās, ka iecerētās izmaiņas ierosinātas mediju jomai grūtā periodā, un nodokļu palielinājums rada vēl sarežģītāku situāciju ekonomiskās krīzes un mediju darbības biznesa modeļu neatgriezenisko izmaiņu dēļ novājinātajai nozarei. Tādēļ LŽA uzskata, ka valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu no autoratlīdzības ieviešana uzreiz, no 2014. gada pilnā apjomā, nav iespējama, piedāvājam diskutēt par trīs gadu pārejas periodu, kura laikā pakāpeniski pieaugtu VSAOI no autoratlīdzībām, tā mazinot spiedienu uz mediju budžetu.

Diskusiju par mediju profesionāļu sociālās aizsardzības jautājumu LŽA tās biedru uzdevumā sāka šā gada pavasarī, vēršoties FM ar lūgumu izvērtēt LŽA priekšlikumus žurnālistu sociālās aizsardzības jautājumu risināšanai. Diskusija tika sākta, akcentējot Latvijas mediju videi raksturīgas tendences: visas vai lielākās daļas darba samaksas par darbu medijos aizvietošana ar autoratlīdzību; darba tiesisko attiecību aizstāšanu ar autoratlīdzību līgumiem, neievērojot Darba likumu; VSAOI maksāšana no minimālās algas vai nedaudz lielākas naudas summas, samazinot mediju profesionāļu sociālās  apdrošināšanas līmeni.

LŽA sākotnēji rosināja sadalīt iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) maksājumu — 12% turpinot maksāt kā IIN un 12% novirzot kā VSAOI. Šis priekšlikums netika atbalstīts. LŽA ierosinājums grozīt Darba likumu un panākt, lai reālu darba attiecību gadījumā tiktu slēgti darba līgumi, izrādījās neīstenojams. Tāpēc LŽA piekrita turpināt diskusiju par VSAOI iekasēšanu no autoratlīdzībām kā pašlaik vienīgo iespēju uzlabot mediju profesionāļu sociālās apdrošināšanas stāvokli.

LŽA valde uzsver, ka rosina diskusiju par mediju profesionāļu unikālo situāciju, bet nevēlas ietekmēt citu radošo profesiju autoratlīdzības saņemšanas modeli.

Vienlaikus LŽA valde aicina runāt par citiem ar žurnālistu sociālo aizsardzību saistītiem jautājumiem, jo Latvijā, atšķirībā no citām ES valstīm, valsts finansiāli atbalsta tikai sabiedriskos medijus, lai gan ir iespējami atbalsta modeļi gan individuāliem žurnālistiem, gan mediju organizācijām.

 

LŽA valdes vārdā LŽA valdes priekšsēdētāja
Anda Rožukalne