18/07/2024 21:25
Search

LŽA biedriem ir iespējams saņemt karti, kas apliecina dalību organizācijā un žurnālista statusu (kas var būt noderīgi, piemēram, dažādos žurnālistu pasākumos). Šī biedra karte funkcionē līdzīgi kā citu žurnālistu NVO kartes un Latvijā, kā arī daudzās citās valstīs ar to iespējams bez maksas apmeklēt valsts muzejus. Jānorāda gan, ka tā neaizvieto žurnālista personu apliecinošos dokumentus.

Kartei var pieteikties, rakstot uz e-pastu zurnalisti.nvo@gmail.com, kuram jāpievieno digitāla fotogrāfija (jpg) pases formātā. Lai nodrošinātu raitāku pieteikumu izskatīšanu, ieteicams arī pievienot dokumentu, kas apliecina biedra naudas nomaksu.