02/10/2023 23:31

Biedrības “Latvijas Mediju ētikas padome” kopsapulcē ievēlēti Ētikas padomes locekļi


2019.gada 27.februārī sanāca biedrības “Latvijas Mediju ētikas padome” biedru kopsapulce, kurā piedalījās tās biedri – Latvijas Raidorganizāciju asociācija, Latvijas Preses izdevēju asociācija, Latvijas Žurnālistu asociācija, SIA LETA, SIA Novadu ziņas, AS Latvijas Mediji, AS DELFI, SIA Firma Zemgale, SIA ŽURNĀLS SANTA, SIA Cēsu Druva, SIA Reģionu Mediji, VSIA Latvijas Vēstnesis, SIA Stockholm School of Economics in Riga, SIA TV NET un Latvijas Reklāmas asociācija. Biedrība dibināta 2018.gada decembrī un kopumā apvieno 18 mediju nozares profesionālās apvienības, uzņēmumus un mediju jomā darbojošās organizācijas. Biedrības mērķis ir veicināt ētiskas mediju prakses attīstību un sekmēt mediju pašregulāciju Latvijas mediju telpā.

Biedrības kopsapulcē vienbalsīgi ievēlēta Biedrības Ētikas padome. Ētikas padome izskatīs sūdzības par ētiska rakstura pārkāpumiem mediju darbībā, kā arī vērtēs iespējamus vārda brīvības pārkāpumus. Tāpat Biedrības statūti paredz Ētikas padomes tiesības paust viedokli par citiem nozares jautājumiem, kas saistīti ar apdraudējumu mediju videi, redakcionālajai autonomijai un mediju neatkarībai. Ētikas padomes sastāvā ievēlēti Daiga Sproģe, Aleksandrs Mirļins, Skaidrīte Lasmane, Guntars Līcis, Andris Ķēniņš, Baiba Liepiņa, Dita Deruma un Anna Peipiņa.

Biedrības Ētikas padome uz pirmo darba atklāšanas sēdi sanāks šī gada martā, tās laikā ievēlot Ētikas padomes priekšsēdētāju. Tāpat Padomes locekļi un Biedrības valde pārrunās sūdzību pieņemšanas veidus un kārtību, kā arī Ētikas padomes darba praktiskos jautājumus.

pat kopsapulcē biedri vienojās izdarīt grozījumus biedrības statūtos, nosakot, ka Ētikas padomes loceklis tiek ievēlēts uz vienu gadu un paredzot, ka viena ceturtā daļa biedru var ierosināt Ētikas padomes locekļa atsaukšanu.

Lai sekmētu ētiskas mediju prakses attīstību un mediju pašregulāciju, Biedrība aicina medijus, to organizācijas un ar mediju jomu saistītas profesionālās organizācijas un nozares profesionāļus kļūt par biedrības Latvijas Mediju ētikas padome biedriem. Vairāk informācijas par dalību var iegūt, rakstot uz lmepadome@gmail.com.

Ētikas padomes locekļi:

Daiga Sproģe. Juriste, mediju tiesību eksperte, Maģistra grāds tiesību zinātnē iegūts Rīgas Juridiskajā augstskolā, doktora grāda kandidāte. Izvirzīja AS “DELFI”.

Skaidrīte Lasmane. Latvijas Universitātes profesore un vadošā pētniece. Filozofijas doktrora grāds. Izvirzīja Latvijas Žurnālistu asociācija.

Andris Ķēniņš. Latvijas Raidorganizāciju asociācijas izpilddirektors. Augstākā izglītība tiesību zinātnē. Izvirzīja Latvijas Raidorganizāciju asociācija.

Anda Rožukalne. Rīgas Stradiņa universitātes Komunikāciju fakultātes dekāne, profesore. Doktora grāds socioloģijā. Izvirzīja SIA “Novadu ziņas”.

Guntars Līcis. Latvijas Preses izdevēju asociācijas izpilddirektors un valdes priekšsēdētāja vietnieks. Augstākā izglītība tiesību zinātnē. Izvirzīja AS “Latvijas Mediji”.

Baiba Liepiņa. Latvijas Reklāmas asociācijas Valdes un Ētikas padomes priekšsēdētāja. Izvirzīja Latvijas Reklāmas asociācija.

Dita Deruma. Portāla TVNET galvenā redaktora vietniece. Izvirzīja SIA “TV NET”.

Anna Peipiņa. Rīgas Stradiņa universitātes studiju programmas “Žurnālistika” vadītāja. Izvirzīja SIA “ŽURNĀLS SANTA”.

Aleksands Mirļins. Mediju eksperts.  Izvirzīja Latvijas Preses izdevēju asociācija.