24/02/2024 02:30
Search

Biedru atkārtotas KOPSAPULCES PROTOKOLS, 01.07.2016.

Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija”

Biedru atkārtotas KOPSAPULCES PROTOKOLS

 

 

Rīgā, 01.07.2016.

 

 

LŽA biedri – Sanita Jemberga, Rolands Tjarve, Arta Ģiga, Arnis Krauze, Gunta Sloga, Anna Platpīre, Madara Fridrihsone, Filips Lastovskis, Ivo Leitāns, Anita Brauna, Inga Spriņģe, Daiga Bitiniece 16.06.2016. pl.11:00 sasauc (izsludina) LŽA biedru atkārtotu kopsapulci 01.07.2016.plkst.09:00, 119 LŽA biedriem paziņojot par to rakstiski.

 

Uz LŽA biedru kopsapulci 01.07.2016.pl.09:00 ierodas LŽA biedru kvorums – 73 biedri:

Kārlis Dagilis

Zanda Ozola

Jānis Geste

Ieva Jurevica

Vikija Valdmane

Orests Silabriedis

Monta Bitiniece

Anda Rožukalne

Sanita Jemberga

Inga Šņore

Kārlis Streips

Ģederts Ģelzis

Pēteris Zirnis

Kristīne Žilde

Marta Selecka

Aleksandra Fahretdinova

Dīvs Reiznieks

Leonīds Jākobsons

Evita Puriņa

Daiga Bitiniece

Inga Gorbunova

Ilze Jaunalksne

Ivars Bušmanis

Ivo Leitāns

Indra Sprance

Edgars Kupčs

Madara Fridrihsone

Sandra Dieziņa

Edijs Bošs

Agita Puķīte

Aija Kažoka

Dace Krejere

Vija Vāvere

Rozentāle Anita

Gunta Sloga

Vīksne Alvils

Tomsons Aidis

Tjarve Nellija

Pauls Raudseps

Mike Collier

Arnis Krauze

Ilze Vēbere

Vizule Vineta

Māra Miķelsone

Māris Klūga

Gunita Skagale

Anita Brauna

Bērziņš Indulis

Platpīre Anna

Rita Ruduša

Didzis Meļķis

Ainārs Dimants

Inga Spriņģe

Dagnija Neimane

Juris Lipsnis

Inguna Mieze

Ērgle Antra

Liene Trēde

Ivonna Plaude

Egita Jonāne

Dana Sinkeviča

Inese Helmane

Sanita Upleja-Jēgermane

Sallija Benfelde

Marta Cerava

Tjarve Rolands

Oļģerts Tipāns

Sigita Kirilka

Guntis Rozenbergs

Odita Krenberga

Imants Miezis

Anda Boša

Eduards Juhņevičs

 

 

 

 

 

 

Par kopsapulces vadītāju vienbalsīgi tiek ievēlēta Sanita Jemberga.

Par kopsapulces protokolētāju vienbalsīgi ievēlēta Nora Vojevodska.

Par kopsapulces balsu skaitītājiem vienbalsīgi ievēlēti Pēteris Zirnis un Rolands Tjarve.

 

 

Kopsapulci sāk plkst. 09:00

Kopsapulci beidz plkst. 09:30

 

 

 

 

 

 

Kopsapulces darba kārtība:

  1. Revidenta vēlēšanas
  2. Valdes vēlēšanas

 

Lēmumi

 

 

  1. Revidenta vēlēšanas

 

Par revidentu izvirzīta Madara Fridrihsone.

 

Balsošana – par Madaru Fridrihsoni revidenta amatā – 72 balsis, 1 – atturās.

 

Par revidentu ievēlēta Madara Fridrihsone.

 

 

  1. LŽA Valdes vēlēšanas.

 

Balsošanai tiek izvirzīts sekojošs saraksts:

 

 

Arta Ģiga

Ivo Leitāns

Anna Platpīre

Daiga Bitiniece

Inga Spriņģe

Filips Lastovskis

Anita Brauna

 

Valdes priekšsēdētājs – Ivo Leitāns.

 

Balsojums par izvirzīto valdes sastāvu – 73 par, 0- pret, 0-atturās.

 

Par LŽA valdes locekļiem ievēlēti:

 

Arta Ģiga

Ivo Leitāns

Anna Platpīre

Daiga Bitiniece

Inga Spriņģe

Filips Lastovskis

Anita Brauna

 

Par Valdes priekšsēdētāju ievēlēts Ivo Leitāns.

 

 

 

 

Sapulces vadītāja: ______________________ / S.Jemberga /

(paraksts)

 

Protokolēja: ______________________ / N.Vojevodska /

  (paraksts)

 

 

 

Rīgā, 2016.gada 1.jūlijā