13/04/2024 05:34
Search

Biedru nauda – pa druskai, bet tomēr…

Lai arī LŽA biedru kopsapulcē daļa biedru palika pie sava uzskata, ka biedru naudas nasta uz gadu ir par lielu, tomēr pamazām mūsu konts pildās arī ar biedru maksām. Patlaban biedru naudu no 74 LŽA biedriem ir samaksājuši 37, kas ir tieši puse organizācijas biedru.

Jāatgādina, ka biedru naudu var maksāt pa daļām, nebūt ne visus 25 latus vai 35,57 EUR uzreiz. To arī daudzi ir izmantojuši.

LŽA biedru maksas pirmām kārtām paredzētas šīs pašas lapas projekta izveides izmaksām.

Biedru naudu var samaksāt, pārskaitot to uz LŽA kontu DnB NORD bankā, norādot LŽA reģistrācijas numuru – 40008169633:

DnB NORD Banka
Kods: RIKOLV2X
Konta Nr. LV82RIKO0002013190076

Biedru naudu noteikti nepieņemsim skaidrā naudā, lai neveidotu kases ieņēmumu un izdevumu uzskaiti.

Māra Miķelsone, valdes locekle