18/07/2024 20:00
Search

Brīvību Ivanam Golunovam!

Latvijas Žurnālistu asociācija pievienojas aicinājumam atbrīvot Krievijā aizturēto interneta izdevuma “Medūza” žurnālistu Ivanu Golunovu.

vmestemedia.ru / Reuters / Scanpix / LETA

6.jūnija Maskavā aizturēts Latvijā bāzētā medija “Medūza” pētnieciskais žurnālists Ivans Golunovs. Golunovu aizturēja Maskavas Kriminālmeklēšanas policisti, žurnālistu vaino narkotiku izplatīšanā.

Aizturēšanas apstākļi, žurnālista dzīvokļa pārmeklēšana, tūlītēja varai pakļāvīgu mediju iesaistīšana Golunova lietas atspoguļošanā liek domāt, ka šī lieta ir plānota provokācija pret žurnālistu.

Ivans Golunovs ir viens no labākajiem “Medūzas” pētnieciskajiem žurnālistiem, daudzu izmeklējošu materiālu autors. Aizturēšanas brīdi viņš devās tikties ar kolēģiem.

Latvijas Žurnālistu asociācija izsaka atbalstu Ivanam Golunovam un aicina nekavējoties atbrīvot.

Aicinām Latvijas žurnālistus parakstīt atbalsta vēstuli Ivanam Golunovam!

 

Свободу Ивану Голунову!

Латвийская ассоциация журналистов присоединяется к призыву освободить задержанного в России журналиста “Медуза” Ивана Голунова.

6 июня в Москве задержан журналист основанный в Латвии интернет-газеты “Медуза”, Иван Голунов.

Голунова задержали Московские работники Угловново розыска, журналиста обвиняют в распространении наркотиков.

Обстоятельства задержания, обыск квартиры журналиста, привлечение подручных медиа для отражения дела Голунова заставляет думать, что это дело провокация против журналиста.

Иван Голунов является одним из лучших журналистов “Медузы”, автор весомых публикаций. На момент задержания он отправился на встречу с коллегами.

Латвийская ассоциация журналистов выражает поддержку Ивану Голунову и призывает немедленно освободить!

Призываем латвийских журналистов подписать письмо о поддержке Ивану Голунову!

Freedom for Ivan Golunov!

The Latvian Association of Journalists joins a call to release the journalist Ivan Golunov of the Internet media “ Medusa” detained in Russia.

In Moscow on June 6, Ivan Golunov, the investigative journalist of the Latvian-based media “Medusa”, was arrested. Golunov was detained by Moscow Criminal Search officers, the journalist being blamed for the proliferation of drugs.

The circumstances of detention, the search in a journalist’s apartment, the immediate involvement of power-bound media in the presentation of the Golunov’s case suggest that this case is a planned provocation against the journalist.

Ivan Golunov is one of the best journalists of Medusa, the author of many significant materials. He went to meet with his colleagues at the time of his arrest.

The Latvian Association of Journalists expresses support for Ivan Golunov and calls for immediate release.

We call on Latvian journalists to sign a letter of support to Ivan Golunov!