24/02/2024 02:25
Search
Pieteikšanās no: 01/11/2023
Pieteikšanās līdz : 14/02/2024

Apraksts: Četru projektu konkursu uzsaukums no programmas Radošā Eiropa ar atbalstu pārrobežu mediju sadarbībai un neatkarīgiem medijiem, uzlabojot žurnālistu profesionalitāti, nodrošinot demokrātiskās debates un pilsoņu līdzdalību. Atbalstu plānots piešķirt divgadīgiem projektiem, kas sāksies 2024.gada nogalē. Finansēšanas shēmas paredzētas vietējiem vai reģionālajiem medijiem, kopienas medijiem, pētnieciskajai žurnālistikai, kā arī sabiedriskas nozīmes ziņu medijiem. Vairāk informācijas EK tiešsaistes informatīvajā sesijā 2023.gada 

6.decembrī: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/events/online-info-session-journalism-partnerships-call-proposals-2024 .

Atbalsta summa: kopējais budžets 11 milj. EUR, no tiem pārrobežu sadarbībai – 6 milj. EUR, 

neatkarīgiem medijiem – 5 milj. EUR.

Pieteikumu termiņš: 2024.gada 14.februāris