18/07/2024 19:36
Search
Pieteikšanās no: 01/02/2024
Pieteikšanās līdz : 07/11/2024

1) https://www.journalismfund.eu/european-cross-border-grants

Apraksts: grantu un mentoringa programma pētnieciskās žurnālistikas projektiem ar ne mazāk kā divu Eiropas valstu mediju organizāciju vai redakciju dalību pārrobežu sadarbības paplašināšanai. Tematiem jābūt svarīgiem Eiropas mērķauditorijai. Grants sedz darba laika un izpētes izmaksas. Var pieteikties mentora atbalstam, lai precizētu pētniecības tematu vai celtu kompetenci specifiskās prasmēs. Ir pieejamas tiešsaistes konsultācijas pieteikuma sagatavošanai.

Šeit var apskatīt iepriekšējā gadā atbalstītos projektus: https://www.journalismfund.eu/supported-projects?field_grant_target_id%5B868%5D=868&search

Atbalsta summa: kopējais budžets – EUR 225 000 katrai kārtai

Pieteikumu termiņi: 2024.gada 25.aprīlis, 27.jūnijs, 26.septembris, 7.novembris

2) https://www.journalismfund.eu/european-local-cross-border-grants

Apraksts: grantu un mentoringa programma ar mērķi atbalstīt neatkarīgus reģionālos (vietēja mēroga) medijus un to pētnieciskās žurnālistikas kapacitāti, veicinot sadarbību ar līdzīga mēroga medijiem no citām Eiropas valstīm. Finansējums pieejams reģionālo mediju pārrobežu sadarbības projektiem ar vismaz divu Eiropas valstu žurnālistu dalību. Piemēram, žurnālisti var pētīt un salīdzināt, kā viņu pilsētas/reģioni risina mājokļu, atkritumu, tūrisma, mobilitātes u.c. jautājumus.

Atbalsta summa: EUR 118 750 katrā kārtā

Pieteikumu termiņi: 2024.gada 25.aprīlis, 27.jūnijs, 26.septembris, 7.novembris