20/07/2024 10:42
Search
Pieteikšanās no: 01/06/2024
Pieteikšanās līdz : 07/11/2024
https://www.journalismfund.eu/european-cross-border-grants

Apraksts: grantu un mentoringa programma pētnieciskās žurnālistikas projektiem ar ne mazāk kā divu Eiropas valstu mediju organizāciju vai redakciju dalību pārrobežu sadarbības paplašināšanai. Tematiem jābūt svarīgiem Eiropas mērķauditorijai. Grants sedz darba laika un izpētes izmaksas. Var pieteikties mentora atbalstam, lai precizētu pētniecības tematu vai celtu kompetenci specifiskās prasmēs. Ir pieejamas tiešsaistes konsultācijas pieteikuma sagatavošanai. 

Šeit var apskatīt iepriekšējā gadā atbalstītos projektus: https://www.journalismfund.eu/supported-projects?field_grant_target_id%5B868%5D=868&search“ 

Atbalsta summa: kopējais budžets – EUR 225 000 katrai kārtai 

https://www.journalismfund.eu/european-local-cross-border-grants

Pieteikumu termiņi: 2024.gada 27.jūnijs, 26.septembris, 7.novembris 

Apraksts: grantu un mentoringa programma ar mērķi atbalstīt neatkarīgus reģionālos (vietēja mēroga) medijus un to pētnieciskās žurnālistikas kapacitāti, veicinot sadarbību ar līdzīga mēroga medijiem no citām Eiropas valstīm. Finansējums pieejams reģionālo mediju pārrobežu sadarbības projektiem ar vismaz divu Eiropas valstu žurnālistu dalību. Piemēram, žurnālisti var pētīt un salīdzināt, kā viņu pilsētas/reģioni risina mājokļu, atkritumu, tūrisma, mobilitātes u.c. jautājumus. 

Atbalsta summa: EUR 118 750 katrā kārtā 

Pieteikumu termiņi: 2024.gada 27.jūnijs, 26.septembris, 7.novembris