18/07/2024 19:36
Search
Pieteikšanās no: 01/02/2024
Pieteikšanās līdz : 24/10/2024
https://www.journalismfund.eu/investigation-grants-environmental-journalism

Apraksts: Finanšu un mentoru atbalsts žurnālistiem un medijiem ES pārrobežu sadarbībai vides žurnālistikā. Finansējumam var pieteikties komandas, kurās pārstāvēti vismaz divu valstu žurnālisti un/vai neatkarīgie mediji. Atbalstītās tēmas – Eiropai aktuālas pārrobežu vides problēmas un darbi, kas pēta vietēja mēroga vides problēmas un rīcībpolitikas divu vai vairāku reģionu vai pilsētu salīdzinājumā. Tiek atbalstīti arī priekšizpētes darbi un jaunu pētniecības ideju attīstība.

Izstrādātie darbi jāpublicē vismaz divos medijos divās dažādās valstīs, vismaz vienam jābūt Eiropas medijam.

Jāiesniedz projekta izpildes tāme ar kopējo summu, ir pieejamas tiešsaistes konsultācijas pieteikuma sagatavošanai.

Atbalsta summa: Kopējais budžets – EUR 400 000 katrai kārtai (gada budžets – 1,6 miljoni eiro).

Pieteikumu termiņi: 2024.gada 25.aprīlis, 25.jūlijs, 24.oktobris

https://www.journalismfund.eu/european-local-cross-border-grants