16/04/2024 09:32
Search
Pieteikšanās no: 01/02/2024
Pieteikšanās līdz : 07/03/2024

ES Digitālās stratēģijas programma pārrobežu medijpratībai

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/funding/call-cross-border-media-literacy-projects

Apraksts: Projektu konkurss ir daļa no programmas “Radošā Eiropa”. Mainīgajā digitālo

plašsaziņas līdzekļu vidē EK atbalsta inovatīvus risinājumus, lai uzlabotu Eiropas iedzīvotāju

medijpratību, atbalstītu efektīvu pārrobežu sadarbību starp medijiem un ierobežotu dezinformācijas ietekmi.

Atbalsta summa: kopējā summa 2 milj. EUR, maksimālais atbalsts 1 projektam – EUR 500 000 ar līdzfinansējuma limitu 70% (pārējais jāfinansē pašiem).

Pieteikumu termiņš: 2024.gada 7.marts