20/07/2024 09:29
Search
Pieteikšanās no: 01/05/2024
Pieteikšanās līdz : 31/05/2024

Apraksts: Norvēģijas Mazais fonds lieliem mērķiem (The Minor Foundation for Major Challenges – MFMC) aicina ārvalstu pretendentus pieteikt komunikācijas projektus, kuru mērķis ir pāreja uz zema oglekļa patēriņa ekonomiku, lai mazinātu klimata pārmaiņas. Tiem jābūt ar fokusu mainīt politiku un praksi valsts un privātās institūcijās, atbalstos inovācijas komunikācijā par klimatu, palielināt zaļā kursa atbalstītāju un vēstījumu skaitu, stiprināt sociālo un politisko kustību radikālām pārmaiņām ar priekšroku Eiropas iniciatīvām. Lēmumu par projektu atbilstību pieņem MFMC valde saskaņā ar fonda un programmas prioritātēm.

Atbalsta summa: lielais grants – EUR 20 000 līdz 200 000; mazais grants – līdz EUR 10 000 

Pieteikumu termiņš: 2024.gada 31.maijs