16/04/2024 10:23
Search
Pieteikšanās no: 01/02/2024
Pieteikšanās līdz : 17/03/2024

Mama Cash noturības fonds sieviešu vadītām organizācijām: https://www.mamacash.org/funds/resilience-fund/

Apraksts: Atbalsts sieviešu un transpersonu vadītām organizācijām, kas strādā ar mērķi uzlabot sieviešu un mazaizsargātu sociālo grupu tiesību ievērošanu, virzīt uzlabojumus likumdošanā un sabiedrībā.

Atbalsta summa: EUR 5000 – 50 00, vidējais granta apjoms EUR 35 000

Pieteikumu termiņš: 2024.gada 17.marts