13/04/2024 07:21
Search

Iecavas novada domes vilcināšanos atbildes sniegšanā «Bauskas Dzīvei» tiesa atzīst par prettiesisku

Reģionālā laikraksta «Bauskas Dzīve» izdevēja SIA «Bauskas Dzīve» turpina saraksti, diskusijas un arī iesaistījusies tiesvedībā ar Iecavas novada domi, lai panāktu normālu situāciju preses un reklāmas tirgū, kā arī demokrātijas attīstībā. Mēs vēlamies panākt, lai pašvaldību budžetu finansētie izdevumi nedeformētu tirgus attiecības, kā arī sabiedrisko domu.

SIA «Bauskas Dzīve», zaudējusi cerības sagaidīt no Iecavas novada domes atbildi pēc būtības uz «Bauskas Dzīves» iesniegumu par domes faktiskās rīcības, publicējot uz pašvaldības funkcijām neattiecināmu informāciju un veicot saimniecisko darbību reklāmas tirgū, izbeigšanu, vērsās Administratīvajā rajona tiesā. Juridisko atbalstu mūsu uzņēmumam sniedz zvērinātu advokātu birojs «SORAINEN».

Sākotnēji Iecavas dome bija pagarinājusi atbildes sniegšanas termiņu uz četriem mēnešiem, turklāt vēl vērsās Valsts policijā ar lūgumu ierosināt kriminālprocesu sakarā ar laikraksta izdevējas iesniegumu, lūdzot izvērtēt, vai «Bauskas Dzīves» rīcībā nav saskatāmas izspiešanas pazīmes. Zināšanai – Valsts policija «Bauskas Dzīvei» atsūtījusi lēmumu, ka mūsu rīcība gan nav krimināla, Iecavas dome saņēmusi atteikumu savai iniciatīvai «Bauskas Dzīvi» padarīt par noziedznieci. Pēc tam Iecavas dome pagarināja atbildes sniegšanas termiņu uz gadu, novilcinot laiku un argumentējot to ar dažādiem nepamatotiem ieganstiem.

Izsenis zināms – kad vadzis pilns, tas lūst. Tāpēc vērsāmies tiesā, un pagājušajā nedēļā saņēmām Administratīvās rajona tiesas lēmumu, kas ir galīgs, nav pārsūdzams un pilnībā apmierina «Bauskas Dzīves» sūdzību par termiņa pagarinājumu atbildes pēc būtības sniegšanai. Tiesa nesaskatīja objektīvus iemeslus, kāpēc dome likumā noteiktajā laikā vai pagarinātajā četru mēnešu termiņā nebūtu varējusi sniegt atbildi uz «Bauskas Dzīves» iesniegumu. Gluži pretēji – tiesa atzina, ka «[domes] mērķis bija maksimāli novilcināt atbildes sniegšanas laiku».

Līdz 15. augustam Iecavas novada domei jāsniedz atbilde uz «Bauskas Dzīves» iesniegumu, turklāt iesniegumam jābūt izskatītam un atbildei sagatavotai pēc būtības. Vairs nederēs iepriekšējie argumenti, ka, piemēram, esot jāpārbauda, vai SIA «Bauskas Dzīve» valdes priekšsēdētāja Anita Rozentāle ir tiesīga parakstīt iesnieguma vēstuli domei; pašvaldības darbiniekiem vajadzīgs laiks, lai apkopotu informāciju par laikrakstos «Bauskas Dzīve» un «Iecavas Ziņas» publicētajām līdzjūtībām un citiem sludinājumiem; nav valstī pieņemtas mediju politikas pamatnostādnes utt.

«Bauskas Dzīve» tagad gaida tiesas lēmuma izpildi – domes atbildi līdz 15. augustam. Iepazīstoties ar domes atbildi, lemsim par tālāko rīcību. Diemžēl Iecavas novada dome joprojām turpina savu faktisko rīcību, publicējot komercreklāmu un sludinājumus pašvaldības izdevumā, turklāt par dempinga cenām, tādējādi kropļojot reklāmas tirgu un radot zaudējumus nesubsidētajiem preses izdevumiem.

 ANITA ROZENTĀLE, SIA «Bauskas Dzīve» valdes priekšsēdētāja