13/04/2024 06:16
Search

Ierosinājumi koncepcijai par jauno sabiedrisko mediju

LŽA ir iepazinusies ar projektu “Koncepcija par jauna Latvijas Sabiedriskā elektroniskā medija izveidi”. Kopumā žurnālistu organizācija atbalsta tā tālāku virzību. Tomēr izsakām vairākus iebildumus. Uzskatām, ka nav izpildīts koncepcijas apraksta uzdevums – sniegt objektīvu pārskatu par situāciju sabiedrisko mediju attīstībā, to vidū, raksturojot esošo situāciju Latvijas sabiedrisko mediju darbībā. Nav apzināti visi vai arī mērķtiecīgi nav iekļauti faktori, kas būtiski ietekmē sabiedriskā medija darbu.

Mūsuprāt koncepcija neparedz fundamentālas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos dokumentos, kas nodrošinātu sabiedriskā medija neatkarību. Kaut arī Progresīvajā attīstības variantā pieminēta nepieciešamība pieņemt jaunu sabiedriskā medija likumu vai grozīt pašreizējo Elektronisko mediju likumu, tomēr sabiedrisko mediju uzraudzības un pārvaldības sistēma saglabājas iepriekšējā, kas apdraud sabiedriskā medija neatkarību.

Tāpat progresīva risinājuma varianta kopsavilkumā kā stiprā puse tiek norādīts, ka “tiks uzlabota sabiedriskā medija finanšu neatkarība”. Šāda definīcija nav korekta, jo pastāvot līdzšinējai naudas plūsmai un budžeta apstiprināšanas kārtībai, finansiālā neatkarība nevar tikt nodrošināta.

Šeit mūsu priekslikumi sabiedriskā medija koncepcijai, ko izstrādāja Ilze Straustiņa.