18/07/2024 20:36
Search

Jūnija LŽA valdes sēdē lemtais

Valdes sēde uzņēmām jaunus biedrus, runājām par žurnālistikas balvas iedibināšanu, plānojām pilnsapulci, kas varētu notikt vasarīgā noskaņā, un aicinām biedrus piedalīties apspriešanā par žurnālistu darbu Ministru Kabinetā.

1. LŽA biedru rindās ir uzņemtas žurnāliste Inga Spriņģe un semiotikas maģistrantūras studente Boloņas Universitātē Ilona Nukševica. Apsveicam!

2. LŽA valde apsprieda LŽA darba plānu nākamajam pusgadam. Viens no uzdevumiem ir iedibināt LŽA balvu par izciliem sasniegumiem žurnālistikā. Valde sprieda par balvas kategorijām, izvirzīšanas iespējām, kritērijiem, kā arī to, ka balvas piešķiršanai būs nepieciešama žūrija. Valdes ierosinājums ir apbalvot žurnālistus par izciliem sasniegumiem piecās kategorijās – prese, radio, TV, internets un reģionālie mediji. Sestā simboliskā balva varētu būt LŽA biedru balva.

Tā kā balvu piešķiršanai jāizveido žūrijas komisija, balvai jāizstrādā nolikums un kritēriji, LŽA valde aicina biedrus iesūtīt savus ierosinājumus par nolikumu, kritērijiem un žūrijas sastāvu (5 cilvēku skaitā) līdz 30.jūlijam! Balvai paredzēts arī simbolisks finansējums – projekta priekšlikumā 3000 eiro kopsummā. Projekts par LŽA otrā pusgada grantu iesniegts Sorosa fondā Latvija. Otrajā pusgadā paredzēts arī turpināt LŽA diskusijas un rīko mācību konferences – seminārus, piemēram, tiesnešiem par jautājumiem, kas saistīti ar medijiem.

3. LŽA valde nolēma pēc vasaras atvaļinājumu laika biedriem sarīkot pilnsapulci vasarīgā atmosfērā. Provizoriskais laiks – 18.augusts. Vieta – Kalnciema ielas kvartāls – pagalms. Provizoriskā darba kārtība: 1.Diskusija un lēmuma  pieņemšana par LŽA balvu. 2. LŽA biedra karšu izsniegšana (lūdzu, atsūtiet foto līdz 9.07.). 3. Žurnālistu sociāli ekonomisko jautājumu risinājums.

4. LŽA valde arī sprieda par Ministru kabineta jaunajiem ierobežojumiem žurnālistu darbam valdībā. Valde nolēma – *aicināt visus LŽA biedrus ierasties Ministru kabinetā 15.jūlijā plkst. 10.00, lai piedalītos preses centra rīkotajā apsriešanā par jaunajiem noteikumiem žurnālistu darbam valdībā. Aicinām LŽA biedrus ierasties un paust savu nostāju!

5. LŽA valde atgādina – dārgie biedri, lūdzu, samaksājiet biedru naudu! Neviens rēķinus jums nepiesūtīs un skaidru naudu nepieņems. Lūdzam pārskaitīt biedru naudu uz DnB NORD bankas kontu – nr. LV82RIKO0002013190076, norādot LŽA reģistrācijas numuru – 40008169633.