18/07/2024 20:18
Search

Kā iesniegt sūdzību Ētikas komisijai? Procedūra sūdzību iesniegšanai LŽA Ētikas komisijā ir šāda:

  1. Pieņemam sūdzības tikai par LŽA biedriem. Sūdzībā jābūt norādītiem gan konkrētajiem LŽA Ētikas kodeksa punktiem, kuri, pēc iesniedzēja domām, varētu būt pārkāpti, gan jābūt paskaidrotam, kā LŽA biedra raksts/raidījums/fotogrāfija vai cits darbs šo kodeksu pārkāpj.
  2. Saņemot sūdzību, komisija vispirms lemj, vai tā atbilst šiem kritērijiem. Ja atbilst, tad nosūta attiecīgajam biedram, lai viņš varētu sagatavot atbildi.
  3. Kad ir saņemta atbilde, Ētikas komisija izskata sūdzību un atbildi, ja nepieciešams,pieaicinot iesaistītās puses.
  4. Tad komisija nolemj, vai ir pārkāpts Ētikas kodekss, un sagatavo rakstisku pamatojumu savam lēmumam.
  5. Lēmums kopā ar iesniegumu un biedra atbildi tiek ievietots LŽA mājas lapā.

Sūdzības var sūtīt pa elektronisko pastu uz adresi zurnalisti.nvo@gmail.com vai pa parasto pastu Latvijas Žurnālistu asociācijai,Strēlnieku iela 4, Rīga, LV – 1010.