03/10/2023 01:31

SIA “Latgales Laiks” dibinātājas Ivetas Valpēteres iesniegums Ētikas komisijai


Ivetas Valpēteres iesniegums un pievienotie dokumenti: Iesniegums

Ētikas komisijas atbilde: latgaleslaiks