25/09/2023 00:30

Latvijas neatkarīgo mediju organizācijas sagatavojušas iesniegumu Saeimai par NEPLP pašreizējā sastāva atsaukšanu


A.god. 14.Saeimas priekšsēdētājam E.Smiltēna kungam

Ļ.cien. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētājai I.Brantes kundzei

Informācijai:

A.god. Ministru kabineta Stratēģiskās komunikācijas koordinācijas

departamenta vadītājam R.Bambālim

NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra

direktoram J.Sārtam

 

Rīgā, 2023. gada 15. jūnijā

IESNIEGUMS

par NEPLP pašreizējā sastāva atsaukšanu

Nodibinājums “Ilgtspējas fonds”, biedrība “Baltijas Mediju izcilības centrs,” biedrība “Latvijas Žurnālistu asociācija”, arodbiedrība “Latvijas Žurnālistu savienība,” biedrība “Latvijas Reklāmas asociācija,” biedrība “Par legālu saturu” un biedrība  “Latvijas Reģionālo mediju asociācija”, kas kopīgi pārstāvam un jau ilggadīgi atbalstām Latvijas neatkarīgos medijus un to darbiniekus, izsakām neuzticību un pieprasām Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (turpmāk – NEPLP) pašreizējā sastāva atsaukšanu.

Saskaņā ar NEPLP primāro kompetenci, tās uzdevums ir pārstāvēt sabiedrības intereses elektronisko plašsaziņas līdzekļu jomā, tai skaitā, nodrošināt vārda un uzskatu paušanas brīvību, sociāli nozīmīgas informācijas vispārēju pieejamību un netraucētu brīvas, demokrātiskas diskusijas uzturēšanu un attīstību, paverot katram Latvijas iedzīvotājam iespēju patstāvīgi veidot viedokli par valstī notiekošajiem procesiem un, tādējādi sekmējot katra demokrātiskas sabiedrības locekļa līdzdalību ar šiem procesiem saistītu lēmumu izstrādāšanā.[1] Ņemot vēra to, ka NEPLP pašreizējā sastāva īstenotā prakse kalpo pretēji sabiedrības, demokrātiskas un brīvas valsts interesēm, kur neatkarīgi mediji ir neatņemama tās sastāvdaļa, proti, NEPLP pašreizējais sastāvs nepamatoti iejaucas mediju radītajā saturā, radot nesamērīgus ierobežojumus mediju darbībai, graujot mediju plurālismu, un tādejādi, sodot neatkarīgus medijus par Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma (turpmāk – EPLL) 24.panta ceturtās daļas (pienācīga precizitātes un neitralitātes principa) pildīšanu. Tāpēc mēs pieprasām 14.Saeimu atsaukt NEPLP pašreizējo sastāvu no amata pienākumiem, jo:

  • NEPLP pašreizējais sastāvs konstanti rīkojas ārpus savas kompetences un pilnvaru robežām, piesavinoties tiesības regulēt visu informācijas telpu tā vietā, lai pildītu NEPLP pamatuzdevumu un sasniegtu EPLL nosprausto mērķi;
  • NEPLP pašreizējā sastāva lēmumi un darbības, tai skaitā, neievērojot labas pārvaldības praksi kā padomes iekšējā, tā arī ārējā komunikācijā ar nozari un sabiedrību kopumā, ir radījušas negatīvas sekas, tai skaitā, vārda brīvības ierobežojums un apdraudējums, satura apjoma, programmu skaita samazinājums. Kopumā šī prakse grauj Latvijas kā demokrātiskas valsts tēlu un reputāciju. Par to, cita starpā, liecina arī Pasaules preses brīvības indeksa bažas par Latvijā esošā normatīvā regulējuma radīto brīvu uzskatu paušanas ierobežojumu.[2]

         Vienlaikus aicinām rast iespēju tikties, lai diskutētu par NEPLP regulējuma izmaiņām, lai nodrošinātu NEPLP darbības un lēmumu caurskatāmību, lai šai neatkarīgajai institūcijai nebūtu iespējas darboties pretēji demokrātiskas sabiedrības un nacionālās drošības interesēm.

 

Pateicībā par līdzšinējo darbu un sadarbību,

 

Sabīne Sīle

Nodibinājuma “Ilgtspējas fonds” valdes locekle

“Media Hub Riga” vadītāja, ārkārtas atbalsta koordinatore

 

Gunta Sloga

Biedrības “Baltijas mediju izcilības centrs” izpilddirektore

 

Zane Mače

Biedrība “Latvijas Žurnālistu asociācijas” valdes priekšsēdētāja

 

Juris Paiders

Arodbiedrība “Latvijas Žurnālistu savienība” valdes priekšsēdētājs

 

Baiba Liepiņa

Biedrība “Latvijas Reklāmas asociācija” valdes priekšsēdētāja

 

Gunta Līdaka

Biedrība “Par legālu saturu” valdes locekle

 

Ivonna Plaude

Biedrība  “Latvijas Reģionālo mediju asociācija” valdes priekšsēdētāja

 

 

[1] Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums, 2.panta otrās daļas 1) apakšpunkts.

[2] Pasaules preses brīvības indekss. Pieejams: https://rsf.org/en/index