24/09/2023 23:33

Latvijas Žurnālistu asociācija izsludina konkursu par izciliem sasniegumiem žurnālistikā 2018.gadā


Balva tiks piešķirtas sešās nominācijās:

·         Ziņa/reportāža;

·         Apraksts/portrets;

·         Pētniecība/analītika;

·         Intervija;

·         Labākais darbs kultūras žurnālistikā;

·         Labākais darbs reģionālajos medijos.

Kandidātus balvai var izvirzīt mediju vadība, žurnālisti un LŽA biedri, bet balvai var pieteikt arī darbus, kuru autori nav asociācijas biedri.

Darbiem jāatbilst šādiem kritērijiem:

a) Darbs ir sabiedriski nozīmīgs un aktuāls;

b) Darbs ir radījis rezonansi, ietekmējis procesus;

c) Darbā ievērota labas žurnālistikas prakse un tas atbilst LŽA Ētikas kodeksa principiem;

d) Darbs publicēts 2018. gadā.

Darbus piesaka ar anketas palīdzību, kura līdz 7.martam jānosūta uz elektronisko pastu izcilibasbalva@gmail.com, jāaizpilda mājas lapā vai pa pastu jānosūta uz adresi Brīvības laukums 10, Tukums, LV-3101.

Iesūtītos darbus vērtēs LŽA 2018.gada pilnsapulcē ievēlēta komisija, kuras sastāvā ir Daiga Biteniece, Gunta Sloga, Arta Ģiga, Marta Cerava, Jānis Geste, Inga Gorbunova.

Laureātus paziņos LŽA Izcilības balvas pasniegšanas ceremonijā, kas šogad norisināsies 29. martā