18/07/2024 20:15
Search

Latvijas Žurnālistu Asociācija sadarbībā ar UNHCR aicina žurnālistus uz apmācībām bēgļu jautājumos š.g.27.janvārī

Latvijas Žurnālistu Asociācija sadarbībā ar UNHCR aicina žurnālistus uz apmācībām bēgļu jautājumos

Lai arī līdz šim Latvija uzņēmusi salīdzinoši maz bēgļu (2014. gadā patvērumu lūguši 246, bēgļa statusu saņēmuši 8 cilvēki), jautājums kļūst arvien aktuālāks līdz ar notikumu attīstību Ukrainā.

Līdz ar to kļūst aktuālas arī prasmes šo tematiku atspoguļot korekti un saskaņā ar žurnālistikas profesionālajiem un ētikas standartiem.

27. janvārī LŽA kopā ar ANO Bēgļu aģentūru (UNHCR) rīko apmācības par šo tematiku. Dalībniekiem būs iespējams iepazīties ar globālo situāciju bēgļu jomā, apgūt starptautiskās, Eiropas un Latvijas juridiskās regulācijas patvēruma meklētājiem, kā arī terminoloģiju. Programmā iekļauta arī praktiskā daļa, kurā dalībnieki nostiprinās prasmi rakstīt par bēgļu jautājumiem.

Apmācību valoda – latviešu un angļu.

Apmācības notiks Stokholmas Ekonomikas augstskolā Rīgā no 9.00 līdz 15.00. Pasākumā iekļautas bezmaksas pusdienas, dalībniekiem izsniegs arī UNHCR apstiprinātu sertifikātu.

Detalizēta pasākuma programma vēl sekos.

Labprāt gaidīsim gan preses un interneta, gan arī radio un televīzijas žurnālistus, kā arī žurnālistikas studentus.

Lūdzam pieteikties, rakstot uz e-pastu zurnalisti.nvo@gmail.com līdz 22.janvārim.

 

 

PROGRAMMA

MEDIJU APMĀCĪBAS BĒGĻU JAUTĀJUMOS

 

 

 

Datums: 27. janvāris, 2015. g.

Laiks: 09:00 – 15:00

Vieta: Stokholmas Ekonomikas augstskola Rīgā (SSE), Strēlnieku iela 4A, 311. telpa 3. stāvā

 

09:00     Uzruna  – Anda Rožukalne, Latvijas Žurnālistu asociācijas priekšēdētāja, Marku Aikomus no ANO Bēgļu aģentūras (UNHCR) Ziemeļeiropas reģionalās pārstāvniecības

 

09:15     Global displacement trends – Marku Aikomus

 

  • Filma par globālo bēgļu situāciju
  • Ievads piespiedu pārvietoto personu globālās situācijas tendencēs un UNHCR darbībā

 

09:45     Kafijas pauze

 

10:00     Ievads bēgļu tiesībās: kas jāzina žurnālistam – Svetlana Djačkova, Latvijas Cilvēktiesību centra pētniece Researcher, Human Rights NGO

  • Ievads bēgļu starptautiskajā aizsardzībā, tiesībās un definīcijās

 

10:45     Latvijas Patvēruma sistēma – pārstāvis no PMLP Patvēruma lietu nodaļas

 

11:15     Kā ziņot par bēgļu jautājumiem: vadlīnijas žurnālistiem  – Didzis              Melbiksis, žurnālists

 

 

12:00     Pusdienas

 

13:00     Praktiskā nodarbība – vada Vita Dreijere, Latvijas Universitātes SZF pasniedzēja

  • Darbs grupās ar mediju publikācijām par bēgļiem, pievēršot uzmanību ētiskajiem aspektiem, terminoloģijai, faktu atspoguļojumam

 

14:00     Kafijas pauze

 

14:15 Praktiskā nodarbība II: Grupu prezentācijas un diskusija

 

14:45     Kopsavilkums un noslēguma vārdi -Marku Aikomus

Info and guidance note for Latvian media (1)