24/02/2024 01:39
Search

Latvijas Žurnālistu asociācijas valdes aicinājums par Saeimā šobrīd izskatāmajiem grozījumiem Krimināllikuma 95.1 pantā

Rīgā, 2015.gada 19.aprīlī

Saeimas Juridiskās komisijas deputātiem

 

Gaidim Bērziņam

Inesei Lībiņai – Egnerei

Valērijam Agešinam

Solvitai Āboltiņai

Ingai Bitei

Gundaram Daudzem

Andrejam Elksniņam

Andrejam Judinam

Guntim Kalniņam

Gunāram Kūtrim

Jūlijai Stepaņenko

 

Latvijas Žurnālistu asociācijas valdes aicinājums

 

Latvijas Žurnālistu asociācijai (LŽA) ir nopietnas bažas par Saeimā šobrīd izskatāmajiem grozījumiem Krimināllikuma 95.1 pantā, kas paredz kriminālatbildību par valsts noslēpuma nelikumīgu iegūšanu, un to ietekmi uz mediju iespējām brīvi pildīt savus pienākumus.

 

LŽA uzskata, ka pašreizējā redakcijā tie apdraud mediju iespējas nesodīti ziņot par sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem; tie nonāk pretrunā ar žurnālistu pienākumiem aizsargāt informācijas avota noslēpumu, kā arī nepasargā trauksmes cēlājus.

 

Neraugoties uz vairākkārt publiski paustajām bažām, LŽA nebija uzaicināta savu viedokli izklāstīt Saeimas Juridiskās komisijas sēdē. Tāpat mums nav bijis iespēju strīdīgo normu, kura tiešā veidā attiecas uz žurnālistu darbu, preses brīvību un sabiedrības interešu aizsardzību, apspriest Tieslietu ministrijas vadītajā darba grupā.

 

Lai nekavētu pārējo grozījumu pieņemšanu un ņemot vērā, ka likumprojektam ir piešķirta steidzamība, LŽA aicina izslēgt 95.1 pantu no likumprojekta pašreizējās redakcijas un šo ideju virzīt tikai tad, kad tā ir pienācīgi izdiskutēta ar žurnālistu profesionālajām organizācijām.

 

LŽA valdes vārdā

Valdes priekšsēdētāja Sanita Jemberga