13/04/2024 07:08
Search

LŽA paziņojums par situāciju Telegraf

Latvijas Žurnālistu asociācija uzskata, ka konflikts starp laikraksta «Telegraf» menedžmentu un redakcijas darbiniekiem pierāda, ka Latvijā žurnālisti būtībā kļūst par neaizsargātiem ķīlniekiem situācijās, kad atšķiras mediju īpašnieku un redakcijas darbinieku izpratne par redakcionālo neatkarību un īpašnieku tiesībām. Tas lieku reizi apliecina, cik nozīmīgi ir nodrošināt mediju īpašnieku atklātību un informācijas pieejamību par personām, kas ir patiesā labuma guvēji mediju uzņēmumos.

Latvijas Žurnālistu asociācija atgādina, ka jau 2011. gada jūlijā ir stājušies spēkā Komerclikuma grozījumi, kas noteic, ka kapitālsabiedrībām ir jāatklāj patiesā labuma guvēji un aicina atbildīgās institūcijas rūpīgi sekot tam, vai Komercreģistrā reģistrētās kapitālsabiedrības ir izpildījušas Komerclikuma prasības atklāt patiesā labuma guvējus.

Pirmie satraucošie signāli par redakcionālās neatkarības principa pārkāpšanu laikrakstā «Telegraf» pēc īpašnieku maiņas tika saņemti jau pirms gada. Par situācijas pasliktināšanos liecina gan tas, ka pēc Latvijas Krājbankas darbības apturēšanas laikraksta iznākšanas regularitāte tika samazināta no piecām līdz divām reizēm nedēļā, gan šonedēļ izplatītais «Telegraf» žurnālista Aleksandra Dubkova paziņojums par SIA «Telegraf» un News Media Group valdes locekļu iespējami prettiesiskām darbībām, kuru rezultātā tiek aizskarta kā laikraksta redakcionālā neatkarība, tā arī žurnālistu tiesības uz sociālajām garantijām.

Latvijas Žurnālistu asociācija aicina Valsts darba inspekciju un citas atbildīgās institūcijas operatīvi pārbaudīt, vai laikraksta «Telegraf» darbinieku aprakstītajā situācijā par darbinieku piespiešanu doties bezalgas atvaļinājumos, tādējādi liedzot darbiniekiem gan iespējas nopelnīt, gan tiesības uz sociālajām garantijām, nav konstatējami darba attiecības regulējošo tiesību aktu pārkāpumi.