20/07/2024 09:42
Search

LŽA aicina Saeimas atbildīgo komisiju meklēt risinājumus, kā izvērtēt iesniegumus pēc būtības, nodrošinot ētisku un atbildīgu Saeimas deputātu darbību


Latvijas Republikas Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas vadītājam Jānim Vucānam

Latvijas Republikas Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai


iesniegums.


Latvijas Žurnālistu asociācija (LŽA) aicina Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisiju meklēt risinājumus, kā izvērtēt iesniegumus pēc būtības, nodrošinot ētisku un atbildīgu Saeimas deputātu darbību.

13. Saeimas laikā komisija formālu iemeslu dēļ ne vienmēr izskatīja lietas, kas bija tieši saistītas ar deputātu ētikas normu ievērošanu.

LŽA ir vērsusies komisijā ar vairākiem iesniegumiem, lūdzot izskatīt dažādu partiju deputātu saziņu ar žurnālistiem, publiski un privāti izsakot draudus, apsaukājot un pazemojot. Piemēram, deputāti agresīvi atbildējuši un apsaukājušies, saņemot žurnālistu jautājumus par viņu darbu un ienākumiem, vai izteikušies pazemojoši un uzbrukuši žurnālistiem par to, ka viņi dara savu darbu un nodrošina priekšvēlēšanu debates. Šāda rīciība ir pretrunā ar Saeimas deputātu ētikas kodeksa punktiem:

– 7. punkts: “Deputāts publiskos izteikumos izvairās no vārdiem, žestiem un citādas rīcības, kas var būt aizskaroša, kā arī nelieto apvainojošus vai ar Saeimas cieņu nesavienojamus izteicienus; deputāts balstās uz faktiem, to godīgu interpretāciju un argumentāciju”;

– 16. punkts: “Deputāts ir pieklājīgs pret Saeimas, citu valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem un ikvienu sabiedrības locekli”.

– 22. punkts: “Deputāts ir atsaucīgs attieksmē pret sabiedrību un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem.”

Par spīti LŽA iesniegumiem, kuros aprakstīta situācija, pamatots nodarītais kaitējums un norādīts uz riskiem, ko šādas uzvedības rada, komisija nav ierosinājusi nevienu lietu.

Šādi gadījumi diskreditē mediju darbu un apdraud žurnālistu privāto dzīvi. LŽA ir pārliecināta, šādi gadījumi ir jāizskata pēc būtības, un žurnālistiem jāsaņem vismaz atvainošanās, ja tiek konstatēts Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpums.

LŽA uzskata, ka 13.Saeimā piekoptā sistēma, kad tikai ievēlētu deputātu iesniegumi tiek izskatīti, ir nepieļaujama, neveicina caurspīdību, liecina par iekšēju izvairīšanos no atbildības un iesniegumu kā politisku rīku, nevis ētikas kodeksa pārkāpumu izskatīšanu pēc būtības.

LŽA rosina ieviest izmaiņas tajā, kā tiek pieņemti un izskatīti iesniegumi Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā. Jāizveido sistēma, kad komisija izskata arī organizāciju un personu iesniegumus par deputātu neētisku rīcību.

Ieviešot šādas izmaiņas, ētikas normu ievērošanas kontrole būtu atkarīga ne tikai no pašu Saeimas deputātu vērības un drosmes ierosināt lietas izskatīšanu pret kolēģiem, bet arī sabiedrības vērtējuma. Tas nodrošinātu, ka skaidrāk tiek definētas ētiskas robežas tam, kas ir vai nav pieļaujams deputātu saziņā publiskā un privātā komunikācijā, un novērstu situācijas, kad deputāti jūtas nesodāmi un uzbrūk un aizskar žurnālistus, kas pilda savus darba pienākumus.

Vēršam uzmanību, ka kopš 2019. gada par žurnālistu neētisku rīcību Latvijas Mediju ētikas padomē ir tiesīga vērsties jebkura persona, visas sūdzības tiek izskatītas un par katru gadījumu tiek sniegts atzinums žurnālistu darbam. Ja sūdzība atzīta par pamatotu, Ētikas padome var uzlikt pienākumu, piemēram, publiski atvainoties. Vēl senāk, jau kopš 2010. gada, jebkuras personas iesniegtas sūdzības par LŽA biedru pieļautajiem ētikas pārkāpumiem izskata LŽA Ētikas komisija.


Anna Platpīre

Latvijas Žurnālistu asociācijas

valdes priekšsēdētāja

30.11.2022.