20/07/2024 10:43
Search

LŽA aicina pašvaldības respektēt tiesas lēmumu un pārtraukt reklāmu publicēšanu

Latvijas Žurnālistu asociācija (LŽA) apsveic Administratīvās rajona tiesas spriedumu, kurā par prettiesisku atzīta reklāmu un sludinājumu publicēšana pašvaldības veidotā informatīvajā izdevumā. Tiesa to pasludinājusi 23. novembrī, apmierinot reģionālā laikraksta “Bauskas dzīve” prasību Iecavas novada domei pārtraukt reklāmu un sludinājumu publicēšanu pašvaldības izdevumā “Iecavas Ziņas” un kompensēt zaudējumus, ko pašvaldība radījusi neatkarīgajam medijam.

LŽA augstu novērtē tiesas lēmumu, kas stiprina demokrātiju, neatkarīgu žurnālistiku un reģionālo mediju tirgu  Latvijā, pirmo reizi skaidri nosakot trešo personu reklāmu publicēšanas aizliegumu pašvaldību izdevumos un piespriežot radīto zaudējumu kompensāciju. Ceram uz drīzu sprieduma stāšanos spēkā.

“Reģionālie laikraksti Latvijā ir ilgstoši cietuši no negodīgas konkurences ar pseidoavīzēm, kuras publicē vietējās pašvaldības. Šī prakse rada nopietnus draudus neatkarīgās preses ilgstspējai reģionos un tādējādi arī demokrātijas veselībai. Administratīvās rajona tiesas spriedums rada cerību, ka šie draudi ir saprasti, un sāksies to mērķtiecīga mazināšana,“ saka LŽA valdes priekšsēdētāja Rita Ruduša.

LŽA aicina ne tikai Iecavas novada domi respektēt tiesas lēmumu un necensties novilcināt tā izpildi, bet arī pārējās Latvijas pašvaldības nekavējoties izbeigt mediju tirgus kropļošanu un pārtraukt reklāmu un sludinājumu publicēšanu savos informatīvajos izdevumos. Arī pārējos varas atzarus aicinām sekot tiesas piemēram un rīkoties, lai apturētu prettiesisko praksi visās Latvijas pašvaldībās.

Aicinām Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Kasparu Gerhardu izmantot likumā “Par pašvaldībām” noteiktās tiesības un ar motivētu rīkojumu apturēt nelikumīgos domes normatīvos aktus visās pašvaldībās, kuru informatīvajos izdevumos tiek publicētas reklāmas.

Tāpat aicinām Saeimu nevilcināties ar grozījumu pieņemšanu likumā “Par pašvaldībām”, kas reglamentētu pašvaldību pienākumu informēt iedzīvotājus par to lēmumiem, bet vienlaikus skaidri aizliegtu iejaukšanos izdevējdarbības tirgū, žurnālistikas imitēšanu un reklāmu publicēšanu. Šāda prakse neatbilst pašvaldības funkcijām un kategoriski nav pieļaujama, kā to jau agrāk norādījusi Konkurences padome un tagad apstiprinājusi tiesa.

Latvijas Žurnālistu asociācijas valde