03/10/2023 00:27

LŽA biedra Ivara Āboliņa sūdzība Ētikas komisijai


LŽA ētikas komisijas priekšsēdētājam Paulam Raudsepam

2011. gada 14.aprī interneta portālā www.politika.lv publicēts LŽA biedres un priekšsēdētājas Andas Rožukalnes raksts Neatkarīgs un uzticams. Kurš? (http://www.politika.lv/temas/mediju_kritika/mediju_efekts_rozukalne/neatkarigs_un_uzticams_kurs/). Uzskatu, ka minētajā publikācijā autore pārkāpusi ētikas kodeksa punktu 2.1.(Žurnālista galvenais uzdevums ir sniegt sabiedrībai patiesu un pārbaudītu informāciju), punktu 2.2.(Faktu izklāstam žurnālista veidotajā saturā jābūt objektīvam, skaidram, bez falsifikācijas vai maldināšanas), kā arī punktu 2.3.(Žurnālists gādā par viedokļu daudzveidību, pat ja šie viedokļi viņam šķiet nepieņemami).

Punktā 2.1 teikts, ka žurnālista galvenais uzdevums ir sniegt sabiedrībai pārbaudītu un patiesu informāciju, savukārt punktā 2.2 runāts par to, ka faktu izklāsta žurnālista veidotajā saturā jābūt objektīvam un bez maldināšanas. Rožukalne savā publikācijā uzskatījusi neatkarīgos un uzticamos medijus balstoties uz savu subjektīvu viedokli un nav piedāvājusi lasītājiem ne atsauces uz nopietniem pētījumiem, ne spēcīgus argumentus. Raksts balstās tikai uz viņas subjektīvām izjūtām, kas var būt objektīvas un tik pat labi var arī nebūt. Tāpat nav paskaidrots, kādēļ, piemēram, izdevniecības Dienas žurnāli (žurnāli SestDiena, PlayBoy, Dienas Ēdieni, Citādā Pasaule, Ilustrētā Junioriem, Una, Ilustrētā zinātne, Ilustrētā Pasaules Vēsture, Leģendas, Veselības, Mūsmājas, Dārza pasaule, Dari Pats), Lilit (žurnāli Lilit, FHM, Cosmopolitan, Geo, Patron, Copes lietas, Latvijas Būvniecība, Latvijas Architektūra) un Rīgas Viļņi (Rīgas Viļņi, Marta, Kas jauns, Pastaiga, Patiesā Dzīve, Sīrups) un daudzu citu izdevniecību vai izdevēju izdotie žurnāli (tāpat arī radio un televīzijas raidījumi, laikraksti un interneta mediji) nav uzskatāmi par uzticamiem un neatkarīgiem. Faktiski lasītājam šādā veidā tiek pateikts, ka šo un citu izdevniecību veidotie produkti ir neuzticami un atkarīgi un tādā veidā viņi tiek maldināti, jo nekādu pierādījumu vai faktu Rožukalnes rīcību, vismaz spriežot pēc raksta satura, nav. Savukārt, ja viņai tādi ir, tad tie nekavējoties ne tikai jāpublicē, bet arī jāliek galdā LŽA valdei.

Punktā 2.3. runāts par to, ka žurnālists gādā par viedokļu daudzveidību un šajā gadījumā tas nav darīts. Protams, var teikt, ka šis ir tikai vienas atsevišķas biedres viedoklis un pretējās puses uzskatu izklāstīšana komentāros nav nepieciešama. Taču Rožukalne ir mūsu organizācijas vadītāja un sadalot LŽA biedrus uzticamajos/neatkarīgajos un neuzticamajos/atkarīgajos viņa uzņēmusies lielu atbildību. Tādēļ šādā gadījumā, manuprāt, būtu bijis nepieciešams gādāt arī par vēl kāda viedokļa klātbūtni.

Rožukalne sabiedrībai nav sniegusi patiesu un pārbaudītu informāciju, kā arī nav nodrošinājusi viedokļu daudzveidību, bet tā vietā uzrakstījusi ļoti vienpusīgu, neargumentētu un paviršu rakstu, tādējādi nostādot lasītājus un domāju arī LŽA biedrus neveiklā situācijā.

Uzskatu, ka minētie ētikas kodeksa pārkāpumi ir nopietni un tādēļ lūdzu komisiju sniegt savu atzinu un izvērtēt LŽA biedres Andas Rožukalnes rīcību.

Patiesā cieņā

LŽA biedrs Ivars Āboliņš