16/04/2024 10:37
Search

LŽA biedru kopsapulce 02.06.2016.

Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija”

Biedru atkārtotas KOPSAPULCES PROTOKOLS

 

 

Rīgā, 02.06.2016.

 

 

LŽA valde – Sanita Jemberga, Rolands Tjarve, Arta Ģiga, Arnis Krauze, Gunta Sloga, Anna Platpīre, Madara Fridrihsone, 02.06.2016. pl.18:00 sasauc (izsludina) LŽA biedru kopsapulci 02.05.2015.plkst.18:00, 119 LŽA biedriem paziņojot par to rakstiski.

 

Uz LŽA biedru kopsapulci 02.06.2016.pl. 18:00 neierodas LŽA biedru kvorums un 02.06.2016.pl. 18:00 LŽA valde – Sanita Jemberga, Rolands Tjarve, Arta Ģiga, Arnis Krauze, Gunta Sloga, Anna Platpīre, Madara Fridrihsone, sasauc atkārtotu LŽA biedru kopsapulci 02.06.2016.plkst.18:15, biedriem par to paziņojot rakstiski.

 

 

Par kopsapulces vadītāju vienbalsīgi tiek ievēlēta Sanita Jemberga.

Par kopsapulces protokolētāju vienbalsīgi ievēlēta Nora Vojevodska.

Par kopsapulces balsu skaitītājiem vienbalsīgi ievēlēti Pēteris Zirnis un Rolands Tjarve.

 

 

Piedalās 41 no 120 LŽA biedriem:

 

Roberts Šteinbergs, Ieva Jurevica, Madara Fridrihsone, Didzis Meļķis, Edgars Kupčs, Anda Rožukalne, Māra Miķelsone, Pauls Raudseps, Antra Ērgle, Nellija Tjarve, Indra Sprance, Pēteris Zirnis, Sandra Dieziņa, Eduards Juhņevičs, Gundega Skagale, Rolands Tjarve, Guntis Rozenbergs, Vikija Rozenberga-Valdmane, Dainis Kārkluvalks, Sanita Jemberga, Arta Ģiga, Ilze Jaunalksne, Rita Ruduša, Inga Spriņģe, Ivo Leitāns, Inga Šņore, Filips Lastovskis, Daiga Bitiniece, Anna Platpīre, Marta Cerava, Juris Lipsnis, Zane Mača, Evita Puriņa, Gunta Sloga, Arnis Krauze, Ivonna Plaude, Liena Trēde, Agita Puķīte, Rūta Fjodorova, Dace Krejere, Oļģerts Tipāns.

 

Kopsapulci sāk plkst. 18:15

Kopsapulci beidz plkst. 19:50

 

 

 

Kopsapulces darba kārtība:

  1. Valdes priekšsēdētājas S.Jembergas uzruna
  2. Revidenta vēlēšanas
  3. Ētikas komisijas vēlēšanas
  4. Balvas žūrijas vēlēšanas
  5. Valdes vēlēšanas

 

Lēmumi

 

  1. Valdes priekšsēdētājas S.Jembergas uzruna

 

 

“Vecajai” valdei trīs no četriem izvirzītajiem punktiem izdevās godam: gan pārstāvēt asociācijas biedru intereses likumdošanas procesā, gan biedru apmācībās un kvalifikācijas celšanā, gan konkrētu biedru aizstāvībā. Ceturtajā – žurnālistu sociālo garantiju palielināšanā – pagaidām nav virzības. Soc.garantijas ir jāsāk risināt individuālu redakciju iekšienē ar radikālām akcijām, nevis jāgaida, kamēr kāds centralizēti darīs. Tas ir vienīgais veids, ko redzu.

 

Jaunajai valdei mantojums nav viegls: tuvojas sabiedrisko mediju pārraudzības reforma, nekur nav pazudis Krimināllikums un citi tīkojumi pēc iespējas vairāk kontrolēt. Mans kā valdes priekšsēdētājas pēdējais lūgums biedriem ir: palīdziet, lūdzu, un iesaistieties, ja jūtat, ka jums ir kompetence un interese. Tam nav vajadzīga vieta valdē.

 

 

  1. Revidenta vēlēšanas

 

Par revidentu izvirzīta Madara Fridrihsone.

 

Balsošana – par Madaru Fridrihsoni revidenta amatā – 40 balsis, 1 – atturās.

 

Par revidentu ievēlēta Madara Fridrihsone.

 

  1. Ētikas komisijas vēlēšanas

 

Par Ētikas komisijas locekļiem izvirzīts sekojoši kandidāti:

 

Juris Kaža

Sandra Dieziņa

Artūrs Kučs

Skaidrīte Lasmane

Aidis Tomsons

Arnis Krauze

Sigita Kirilka

Anda Rožukalne

Ieva Alberte

Ilze Jaunalksne

 

Balsojums par izvirzītajiem kandidātiem:

 

Juris Kaža – 16

Sandra Dieziņa – 19

Artūrs Kučs – 27

Skaidrīte Lasmane – 33

Aidis Tomsons – 35

Arnis Krauze – 34

Sigita Kirilka – 25

Anda Rožukalne – 26

Ieva Alberte – 31

Ilze Jaunalksne – 29

 

 

 

Par Ētikas komisijas locekļiem ievēlēti:

 

Artūrs Kučs

Skaidrīte Lasmane

Aidis Tomsons

Arnis Krauze

Anda Rožukalne

Ieva Alberte

Ilze Jaunalksne

 

  1. Balvas žūrijas vēlēšanas

 

Par balvas Žūrijas locekļiem izvirzīti:

 

Inga Spriņģe

Ivonna Plaude

Pēteris Zirnis

Rita Ruduša

Anda Rožukalne

Dace Krejere

Vija Vāvere

Vineta Vizule

 

Balsojums par Balvas žūrijas locekļiem:

 

Inga Spriņģe – 31

Ivonna Plaude – 27

Pēteris Zirnis  – 21

Rita Ruduša – 36

Anda Rožukalne – 31

Dace Krejere – 31

Vija Vāvere – 9

Vineta Vizule – 13

 

Par Balvas žūrijas locekļiem ievēlēti:

 

Inga Spriņģe

Ivonna Plaude

Rita Ruduša

Anda Rožukalne

Dace Krejere

 

  1. LŽA Valdes vēlēšanas.

LŽA valdes locekļu amatos izvirzīti:

 

Arta Ģiga

Baiba Strautmane

Ivo Leitāns

Anda Rožukalne

Guntis Rozenbergs

Vizule Vineta

Pēteris Zirnis

Anna Platpīre

Gunta Sloga

Daiga Bitiniece

Inga Spriņģe

Rolands Tjarve

Ivonna Plaude

Filips Lastovskis

Indra Sprance

Vikija Valdmane

Juris Lipsnis

Anita Brauna

 

 

Balsojums par valdes locekļiem:

 

Arta Ģiga – 34

Baiba Strautmane – 10

Ivo Leitāns – 22

Anda Rožukalne – 16

Guntis Rozenbergs – 8

Vizule Vineta – 1

Pēteris Zirnis – 15

Anna Platpīre – 19

Gunta Sloga – 14

Daiga Bitiniece – 17

Inga Spriņģe – 21

Rolands Tjarve – 15

Ivonna Plaude – 17

Filips Lastovskis – 24

Indra Sprance – 9

Vikija Valdmane – 15

Juris Lipsnis – 4

Anita Brauna – 18

 

Sakarā ar to, ka I.Plaudei un D.Bitiniecei ir vienāds balsu skaits (17), I.Plaude atsauc savu kandidatūru.

 

Par LŽA valdes locekļiem ievēlēti:

 

Arta Ģiga

Ivo Leitāns

Anna Platpīre

Daiga Bitiniece

Inga Spriņģe

Filips Lastovskis

Anita Brauna

 

Par Valdes priekšsēdētāju savu kandidatūru atsauc A.Ģiga un F.Lastovskis

 

Balsojums Valdes priekšsēdētāju Ivo Leitānu:

 

Par – 32

Pret – 2

Atturas 7

 

 

 

Par LŽA Valdes priekšsēdētāju ievēlēts Ivo Leitāns.

 

 

 

 

Sapulces vadītāja: ______________________ / S.Jemberga /

(paraksts)

 

Protokolēja: ______________________ / N.Vojevodska /

  (paraksts)

 

 

 

Rīgā, 2016.gada 2.jūnijā