18/07/2024 20:03
Search

LŽA biedru kopsapulces 15.03.2013. protokols

Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija”

KOPSAPULCDES PROTOKOLS

(par kopsapulci 15.03.2013.plkst.18:00 paziņots 16.01.2013., kvoruma neesamības dēļ kopsapulce atkārtoti izsludināta 15.03.2013.plkst.18:10)

 

Rīgā, 15.03.2013.

 

Kopsapulci vada

 

Valdes priekšsēdētāja                                     Inga Spriņģe

 

Piedalās 36 LŽA biedri: Inga Spriņģe, Ģederts Ģelzis, Didzis Melbiksis, Gundega Skagale, Pauls Raudseps, Arnis Krauze, Ivo Leitāns, Madara Fridrihsone, Dita Arāja, Nellija Tjarve, Anita Rozentāle, Olga Dragiļeva, Inga Gorbunova, Marta Cerava, Guntis Rozenbergs, Vikija Valdmane-Rozenberga, Ivonna Plaude, Eduards Juhņevičs, Dainis Kārkluvalks, Inita Fedko, Rūta Fjodorova, Sandra Dieziņa, Pēteris Zirnis, Anda Rožukalne, Sigita Kirilka, Rolands Tjarve, Ieva Alberte, Evita Puriņa, Arta Ģiga, Anita Brauna, Ivars Āboliņš, Didzis Meļķis, Oļģerts Tipāns, Dace Krejere, Dana Sinkeviča, Māra Miķelsone    

 

 

 

Kopsapulci sāk plkst. 18:30

Kopsapulci beidz plkst. 19:50

 

Par kopsapulces protokolētāju vienbalsīgi ievēlēta Nora Vojevodska.

Par kopsapulces balsu skaitītājiem vienbalsīgi ievēlēti Arta Ģiga un Rolands Tjarve.

 

Kopsapulces darba kārtība:

 1. LŽA Gada pārskata par 2012.gadu apstiprināšana
 2. LŽA revidenta ievēlēšana
 3. Izmaiņu LŽA Ētikas kodeksā apstiprināšana
 4. LŽA iestāšanās Reprogrāfiskās reproducēšanas tiesību asociācijā un biedru deliģēšana
 5. LŽA valdes vēlēšanas

 

Lēmumi

 1.         LŽA Gada pārskata par 2012.gadu apstiprināšana

Ingas Spriņģes uzruna par būtiskāko Gada pārskatā.

Revidenta Gunta Rozenberga uzruna – aicinājums piesaistīt vairāk biedrus, jo ar esošo biedru skaitu organizācijai ir nepietiekoši daudz līdzekļu.

Balsojums par Gada pārskata 2012 apstiprināšanu:

 

Par-36, pret – 0, atturas – 0

 

LŽA Gada pārskats par 2012.gadu apstiprināts.

 2.      LŽA revidenta vēlēšanas

Inga Spriņģe aicina atkārtoti par LŽA revidentu ievēlēt Gunti Rozenbergu.

Balsojums par revidenta Gunta Rozenberga ievēlēšanu:

 

Par – 35, pret – 0, atturas – 1

 

Par LŽA revidentu ievēlēts Guntis Rozenbergs.

 3.      Izmaiņu LŽA Ētikas kodeksā apstiprināšana

LŽA Ētikas komisijas priekšsēdētājs Pauls Raudseps aicina Ētikas kodeksu papildināt ar sekojošu redakciju:

„Žurnālisti nodala ziņas un analīzi no komentāriem un viedokļiem”

Balsojums par P.Raudsepa izvirzītām izmaiņām Ētikas kodeksā:

 

Par – 34, pret – 0, atturas – 2

 

Izmaiņas Ētikas kodeksā apstiprinātas.

 4.      LŽA iestāšanās Reprogrāfiskās reproducēšanas tiesību asociācijā un biedru deliģēšana

Inga Spriņģe aicina LŽA kā organizāciju iestāties Reprogrāfiskās reproducēšanas tiesību asociācijā. Madaras Fridrihsones un Pētera Zirņa uzrunas ar aicinājumu LŽA iestāties augstāk minētā asociācijā.

Balsojums par iestāšanos Reprogrāfiskās reproducēšanas tiesību asociācijā:

 

Par -36, pret – 0, atturas – 0.

 

Nobalsots par LŽA iestāšanos Reprogrāfiskās reproducēšanas tiesību asociācijā.

 

Biedru priekšlikums LŽA valdei deliģēt 2 LŽA pārstāvjus, kuri darbotos Reprogrāfiskās reproducēšanas tiesību asociācijā ar piebildi, ka vismaz vienam no šiem pārstāvjiem jābūt žurnālistam.

 

Balsojums par šo priekšlikumu:

 

Par – 33, pret – 1, atturas – 2.

 

Par priekšlikumu LŽA valdei deliģēt 2 pārstāvjus Reprogrāfiskās reproducēšanas tiesību asociācijā, no kuriem vismaz viens ir žurnālists, nobalsots.

 5.      LŽA valdes vēlēšanas

 

LŽA valdei izvirzīti sekojoši kanditādi,  kuri piekrituši kandidēt:

 1. Ivars Āboliņš
 2. Anda Rožukalne
 3. Dita Arāja
 4. Madara Fridrihsone
 5. Nellija Ločmele
 6. Arta Ģiga
 7. Māra Miķelsone
 8. Evita Puriņa
 9. Sigita Kirilka
 10. Anita Rozentāle
 11. Pēteris Zirnis
 12. Ivonna Plaude
 13. Didzis Melbiksis
 14. Olga Dragiļeva
 15. Vikija Valdmane-Rozenberga

 

Balsojums par valdes locekļiem:

 

Anda Rožukalne, par -30

Olga Dragiļeva, par – 30

Madara Fridrihsone, par – 24

Arta Ģiga, par – 24

Pēteris Zirnis, par -23

Nellija Ločmele, par -18

Dita Arāja, par -17

Evita Puriņa, par -16

Ivars Āboliņš, par -15

Māra Miķelsone, par -13

Vikija Valdmane-Rozenberga, par – 12

Ivonna Plaude, par -9

Sigita Kirilka, par -9

Anita Rozentāle, par – 7

Didzis Melbiksis, par -3

 

Par LŽA valdes locekļiem ievēlēti:

 

Anda Rožukalne

Olga Dragiļeva

Madara Fridrihsone

Arta Ģiga

Pēteris Zirnis

Nellija Ločmele

Dita Arāja

 

Olga Dragiļeva atsakās no LŽA valdes priekšsēdētājas amata, par LŽA valdes priekšsēdētāju ievēlēta Anda Rožukalne.

 

 

Valdes priekšsēdētāja: ______________________ / I.Spriņģe /

(paraksts)

 

Protokolēja: ______________________ / N.Vojevodska /

  (paraksts)

 

 

 

Rīgā, 2013.gada 15.martā