24/02/2024 01:18
Search

LŽA biedru pilnsapulces protokols 23.11.2012.

BIEDRĪBAS LATVIJAS ŽURNĀLISTU ASOCIĀCIJA

BIEDRU ATKĀRTOTAS PILNSAPULCES PROTOKOLS

 

Rīgā, 2012.gada 23.novembrī

Nr.5

 

Atkārtotu Latvijas Žurnālistu asociācijas (LŽA) biedru sapulci sasauc LŽA valde. Sapulci sāk plkst.18:20.

Sapulci atklāj LŽA valdes priekšsēdētāja Inga Spriņģe, informējot, ka sapulcei reģistrējušies 43 no 100 LŽA biedriem, līdz ar to atkārtota sapulce, saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu un LŽA statūtiem ir lemtspējīga.

I.Spriņģe aicina izvirzīt sapulces vadītāju, protokolistu un balsu skaitītājus. Par sapulces vadītāju izvirza I.Spriņģi, par protokolisti Noru Vojevodsku, par balsu skaitītājiem Kārli Dagili un Martu Rībeli. I.Spriņģe aicina balsot par izvirzītajām kandidatūrām. Vienbalsīgi par sapulces vadītāju tiek iecelta I.Spriņģe, par protokolisti – N.Vojevodska, par balsu skaitītājiem K.Dagilis un Marta Rībele.

 

I.Spriņģe iepazīstina ar sapulces darba kārtību:

1. LŽA valdes priekšsēdētājas atskaite par LŽA darbību un valdes paveikto.

2. LŽA revidenta Gunta Rozenberga ziņojums par biedru naudām.

3. LŽA valdes vēlēšanas.

4. LŽA Ētikas komisijas priekšsēdētāja Paula Raudsepa uzruna biedriem.

5. LŽA valdes locekles Madaras Fridrihsones apkopojums par biedru iesniegtajiem grozījumiem LŽA Statūtos.

6. LŽA valdes locekles Madaras Fridrihsones apkopojums par biedru iesniegtajiem grozījumiem LŽA  Ētikas kodeksā.

7. LŽA Izcilības balvas žūrijas komisijas vēlēšanas.

8. LŽA Ētikas komisijas vēlēšanas.

9.  LŽA revidenta vēlēšanas.

 

                                                                           

I.Spriņģe aicina balsot par piedāvāto darba kārtību. Sapulces darba kārtība tiek apstiprināta, par 42 balsis, pret 0, atturas -1.

1. I.Spriņģe iepazīstina ar LŽA paveikto gada laikā un nākotnes iecerēm.

 Kopš 24.11.2012. LŽA uzņemti jauni 24 biedri, pašlaik kopā ir 100 biedri, 2 izstājušies.

Kopumā LžA sarīkojusi sekojošus seminārus un sabiedriskus pasākumus:

 1. 8.02.2012. seminārs par privāto datu publicēšanu.
 2. 16.03.2012. LŽA Izcilības balva 2011.
 3. 9.05.2012. LŽA seminārs ar Valsts darba inspekciju un VID par žurnālista darba atalgojumu – vai autoratlīdzības ir pieņemamas.
 4. 18.-19.05.2012. kopīgi ar Re Baltica rīkota konference.
 5. 14.06.2012. tikšanās ar NEPLP.
 6. 03.10.2012. latviešu un krievu žurnālistu tikšanās.
 7. 10.2012. tikšanās ar Valsts policiju, lai runātu par sensitīvu tēmu atspoguļošanu ziņās, nepieļaujot sekundāro viktimizāciju.
 8. Tikšanās ar Saeimu.
 9. 13.11.2012. seminārs par Copy/paste jautājumu mediju vidē.
 10. 23.11.2012. konference „Latvijas mediji: izaicinājumi un attīstības stratēģijas pārmaiņu laikā”

Anda Rožukalne ir apguvusi 2011.gadā piešķirtā ASV granta naudu, sarīkojot 6 seminārus, t.sk.pieaicinot vairākus lektorus citām valstīm (ASV, Lietuva, Igaunija):

 1. 23.02.2012. Rīgā
 2. 21.02.2012. Valmierā
 3. 22.02.2012. Rīgā
 4. 24.02.2012. Tukumā
 5. 31.05.2012. Rīgā
 6. 01.06.2012. Tukumā.

 

LŽA sniegusi vairākus publiskus paziņojumus:

 

 1. 14.12.2012. LŽA nosoda Jelgavas novada domes lēmumu turpmāk saziņā ar plašsaziņas līdzekļiem, atbildes sniegt tikai rakstveidā.
 2. 15.12.2011. LŽA paziņojums par situāciju laikrakstā Telegraf pēc īpašnieku maiņas.
 3. 28.12.2011. LŽA vērsusies LR Ģenerālprokuratūrā un Tiesībsarga birojā ar lūgumu izvērtēt VP ekon.polic. darbinieku rīcību, 15.12. aizturot L.Jākobsonu.
 4. 31.01.2012. LŽA nosoda atsevišķu interneta mediju neētisko un, iespējams, nelikumīgo rīcību, publicējot Valsts prezidenta padomnieces Elīnas Egles privātās fotogrāfijas.
 5. 16.03.2012. LŽA nosoda Nacionālās apvienības Visu Latvijai!-TB/LNNK paziņojumu pieprasīt no LTV ģen.dir.paskaidrojumus par LTV7 14.03.marta ziņās demonstrēto sižetu.
 6. 29.03.2012. LŽA nosoda uzbrukumu L.Jākobsonam.
 7. 13.06.2012. Valsts kanceleja sadarbībā ar  LŽA izstrādājusi Vadlīnijas valsts pārvaldes sadarbībai ar žurnālistiem.
 8. 27.06.2012. LŽA nosoda NEPLP locekles Aijas Cālītes-Dulevskas paustos paziņojumus Twitter par „pērkamu žurnālistiku”.
 9. 15.08.2012. LŽA par vienoto akreditāciju
 10. 30.08.2012. LŽA viedoklis par 7.jūnijā LTV un TV3 atspoguļoto pašnāvības izdarīšanas brīdi.
 11. 07.09.2012. LŽA viedoklis par 3.09.2012.notikušo konfliktu, kurā Valsts prezidents Andris Bērziņš ar fiziskas izrēķināšanās draudiem vēršas pret plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem.
 12. 17.09.2012. LŽA ir sašutusi par izglītības un zinātnes ministra R.Ķīļa biroja iejaukšanos LTV raidījuma 100.panta preses klubs dalībnieku atlasē.

 

Finanšu izlietojuma pārskats uz 31.10.2012.

ASV grants

Ieņēmumi kopā,  tai skaitā atlikums uz 2012.01.

Ls 4 848,00

ieņēmumu atlikums uz 1.01.2012.

Ls 4 703,00

Ieņēmumi no ASV semināriem (par pusdienām)

Ls 145,00

Izdevumi

 

transporta izdevumi

Ls 954,42

kancelejas izdevumi

Ls 1,46

sakaru izdevumi

Ls 0,95

Autoratlīdzības

Ls 1 192,24

samaksa Andai Rožukalnei

Ls 500,00

reprezentācijas izdevumi

Ls 1 556,96

seminārs latviešu + krievu žurnālisti

Ls 533,01

bankas komisijas

Ls 75,53

izdevumi kopā

Ls 4 814,57

Atlikums

Ls 33,43

   

Saņemtās biedru naudas 2012

Saņemtās biedru naudas 2012

Ls 1 250,00

   

Soross finansējums

Soross finansējums, tai skaitā atlikums uz 1.2012.

Ls 7 783,23

atlikums uz 01.01.2012. t.sk.biedru naudas

Ls 4 964,79

saņemts finansējums 26.09.2012.

Ls 2 811,22

ieņēmumi no valūtas svārstībām

Ls 7,22

Izdevumi

 

dāvinājums Leonīdam

Ls 143,47

reprezentācijas izdevumi

Ls 16,69

izcilības balvas

Ls 3 183,63

Honorārs Antra Gaile (LŽA līdzdalība Re:Baltica konferencē:Baltijas pētn.žurnāl., 2012.g.maijā)

Ls 275,00

Autoratlīdzība L.Zvejniecei (LŽA līdzdalība konferencē:Baltijas pētn.žurnāl. 2012.g.maijā)_

Ls 60,61

dažādi pakalpojumi (biedru karšu izgat., serveris)

Ls 151,43

bankas komisijas

Ls 31,03

zaudējumi no val.kursa svārstībām

Ls 78,00

sakaru izdevumi

Ls 17,57

valsts nodeva par UR pakalpojumiem

Ls 4,00

tiešraide 23.11. konferencei

Ls 363,00

gŗāmatvedība un lietvedība

Ls 1 582,60

izdevumi kopā

Ls 5 907,03

atlikums

Ls 1 876,20

 

Piešķirtā, bet fiziski vēl nesaņemtā nauda

Ls 4 743,93

 

 

 1. 2.      LŽA revidenta Gunta Rozenberga uzruna.

G.Rozenbergs uzskata, ka jāpanāk situācija, kad LŽA jāspēj pašai sevi finansēt, jo ar finansējumu no malas nevar rēķināties. Runājot par 2011.gadu – uzskata, ka nebija samērīgi tēriņi, salīdzinot ar saņemtiem finansējumiem. Finansējumi no malas uzliek zināmus konkrētus nosacījumus, kas ierobežo. Par šā gada LŽA valdi un tās paveikto (tai skaitā finanšu izlietojumu) runājot, nevar komentēt, kā revidents, bet uzskata, ka pašlaik valdes tēriņi ir samērīgi. Saskaņā  ar gada pārskata likumu,  gada pārskats ir jāiesniedz līdz 1.aprīlim, tāpēc iesaka turpmāk kopsapulci rīkot marta vidū, lai kopsapulcē var apstiprināt gada pārskatu, iesaka  pagarināt valdes pilnvaras līdz nākamajai kopsapulcei. Biedru disciplīna attiecībā par biedru naudām– puse ir puse nav samaksājuši. Ieteikums – grozīt statūtu punktu 4.8., papildinot to, -kuri nav samaksājuši par iepriekšējo gadu līdz nākamā gada 30.jūnijam, biedra darbība  tiek apturēta līdz biedru naudas nomaksai. Par 2011.gadu vēl joprojām nav samaksājuši 15 biedri. Tie ir:

Delmi Alvarezs
Inita Fedko
Jānis Geste
Andrejs Hramcovs
Ilze Kārkluvalka
Ģirts Konrāts
Linda Krūmiņa
Tīna Ķuze
Aivars Ozoliņš
Dmitrijs Petrenko
Anna Peipiņa
Kārlis Roķis
Juris Šleiers
Džeina Tamuļeviča

 

Šo biedru darbība apturēta līdz brīdim, kamēr tiek samaksāta biedru nauda par 2011.gadu.

 1. 3.      Balso par esošās valdes pilnvaru pagarināšanu līdz nākamai kopsapulcei, kas jāsasauc 2013.marta vidū.

 

 

Par – 40, pret -0, Atturas – 2, Nepiedalās – 1. Valdes pilnvaras tiek pagarinātas.

 

 1. 4.      Paula Raudsepa ziņojums par Ētikas komisijas darbu.

Ētikas komisija sastāv no  7 cilvēkiem, 3 no tiem ir aktīvi žurnālistikā. Šī gada laikā Ētikas komisija ir izskatījusi 3 sūdzības.

P.Raudsepa viedoklis ir, ka Ētikas komisijas darbam ir jābūt nesasteigtam, lēmumiem jābūt pieņemtiem nevis emociju uzplūdā, bet ar prātu. Tam ir savas negatīvās puses, jo dažkārt, kad Ētikas komisija pauž savu viedokli, tas vairs nav tik aktuāls. Ētikas kodekss pierādījis sevi kā pietiekami lietderīgu instrumentu. Raudseps uzsver,  ka Ētikas komisija nevar kļūt par izmeklēšanas iestādi, var spriest par lietām, kas ir publiski pārbaudāmas. Par tālāko – esošais Ētikas kodekss ir sevi attaisnojis, tam jābūt lakoniskam dokumentam. Nākotnē – iespējams  aicināt redakcijas parakstīties zem LŽA Ētikas kodeksa.

5. LŽA valdes locekles Madaras Fridrihsones apkopojums par biedru iesniegtajiem grozījumiem LŽA  statūtos (ieteikumi par labojumiem – pielikumā).

* Punkts 2.1.4.  Balso: par izmaiņām – 1, pret 35, atturas-4, nebalso-3. Izmaiņas nav pieņemtas.

* Punkts 2.1.7. iesniedzējs D.Melbiksis  atsauc iesniegtās izmaiņas.

* Punkts 4.3.  par izmaiņām balso -40, pret- 0, atturās -2, nebalso- 1. Izmaiņas ir pieņemtas.

Punkts 5.1.5. iesniedzējs D.Melbiksis atsauc iesniegtās izmaiņas.

* Punkts 6.1. par izmaiņām balso – 6, pret- 35, atturās -2, nebalso -0. Izmaiņas nav pieņemtas.

* Punkts 7.3. iesniedzējs D.Melbiksis atsauc iesniegtās izmaiņas.

* Punkts 8.3. iesniedzējs D.Melbiksis atsauc iesniegtās izmaiņas.

* Punkts 8.6. iesniedzējs D.Melbiksis atsauc iesniegtās izmaiņas.

* Punkts 8.10. balso par izmaiņām – 2, pret -40, atturas – 1, nebalso-0. Izmaiņas nav pieņemtas

* Jauna punkta iekļaušana statūtos – valdei jāsniedz rakstiska atbilde, ja tiek iesniegts iesniegums ar 10 biedru parakstiem. Par izmaiņām balso -15, pret – 16, atturas -12, nebalso-0, izmaiņas nav pieņemtas.

 

6. LŽA valdes locekles Madaras Fridrihsones apkopojums par biedru iesniegtajiem grozījumiem Ētikas kodeksā.

 

* Guntis Rozenbergs ierosina ieviest statūtos jaunu punktu pirms  4.8.- kas nav nomaksājuši līdz 30.06.par iepriekšējo gadu, aptur darbību līdz biedru naudas nomaksai.  Par priekšlikumu balso -27, pret – 4, atturas – 11, nebalso – 1. Priekšlikums ir pieņemts.

* Punkts 1.2. ( par ētikas kodeksu), balso par izmaiņām – 1, pret -41, atturas – 1, nebalso -0, izmaiņas nav pieņemtas.

* Punkts 2.1. Izmaiņu iesniedzējs D.Melbiksis atsauc iesniegtās izmaiņas.

* Punkts 2.4. balso par izmaiņām – 1, pret – 41, atturas- 1, nebalso -0, izmaiņas nav pieņemtas.

* P.Raudseps iesaka iekļaut jaunu punktu – 2.6. Atliek līdz nākamai kopsapulcei.

* Punkts 4.2. balso par izmaiņām -2, pret – 39, atturas – 2, nebalso -0, izmaiņas nav pieņemtas.

* Papildināt 5.daļu, par 1, pret – 42, atturas – 0, nebalso – 0 , izmaiņas nav pieņemtas.

* Jauns punkts – par biedru kartēm – izmaiņu iesniedzējs D.Melbiksis  atsauc.

* Jauns punkts par finansēm – par -1, pret – 42 , atturas-0, nebalso-0 , izmaiņas nav pieņemtas.

* Par seksuālo orientāciju – par -40, pret -1, atturas- 2, nebalso – 0. Izmaiņas ir pieņemtas.

7. LŽA Izcilības balvas žūrijas komisijas vēlēšanas.

 

Par Izcilības balvas žūrijas jauniem komisijas kandidātiem :

Kārlis Streips

Māra Miķelsone

Arnis Krauze

Evita Puriņa

Dace Krejere

 

Par jauno sarakstu balso -37, pret- 0, atturas- 4, nebalso -0, Žūrija apstiprināta.

8. LŽA Ētikas komisijas vēlēšanas.

Par esošo Ētikas komisiju balso: par -40, pret -0, atturas – 3, nebalso -0, Ētikas komisija apstiprināta.

9.  LŽA revidenta vēlēšanas.

Priekšlikums par esošā revidenta pilnvaru pagarināšanu līdz nākamā gada pārskata apstiprināšanai – 2013.gada 31.martam, par balso 43, pret – 0, atturas- 0, nebalso-0. Revidenta G.Rozenberga pilnvaras pagarinātas.

I.Spriņģe pasludina sapulci par slēgtu. Sapulce slēgta plkst.20:30.

 

Sapulces vadītāja ________________________ /I.Spriņģe/

 

Protokolēja ____________________________/ N.Vojevodska/

 

 

Rīgā, 2012.gada 23.novembrī

 

asociacija grozijumi (1)