13/04/2024 07:12
Search

LŽA biedru sapulces 12.06.2015.protokols

Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija”

Biedru  atkārtotas KOPSAPULCDES PROTOKOLS

 

Rīgā, 12.06.2015.

LŽA valde – Anda Rožukalne, Olga Dragiļeva, Pēteris Zirnis, Ivonna Plaude, Evita Puriņa, Sigita Kirilka, Māra Miķelsone, 12.04.2015. pl.18:00 sasauc (izsludina) LŽA biedru kopsapulci 12.06.2015.plkst.18:00, 122 LŽA biedriem paziņojot par to rakstiski.

Uz LŽA biedru kopsapulci 12.06.2015.pl. 18:00 neierodas LŽA biedru kvorums un LŽA valde – Anda Rožukalne, Olga Dragiļeva, Pēteris Zirnis, Ivonna Plaude, Evita Puriņa, Sigita Kirilka, Māra Miķelsone, sasauc atkārtotu LŽA biedru kopsapulci 12.06.2015.plkst.18:15, biedriem par to paziņojot rakstiski.

Par kopsapulces vadītāju vienbalsīgi tiek ievēlēta Anda Rožukalne.

Par kopsapulces protokolētāju vienbalsīgi ievēlēta Nora Vojevodska.

Par kopsapulces balsu skaitītājiem vienbalsīgi ievēlēti Pēteris Zirnis un Filips Lastovskis.

Piedalās 43 no 122 LŽA biedriem:

Pēteris Zirnis, Olga Dragiļeva, Anda Rožukalne, Ivars Bušmanis, Baiba Strautmane, Madara Fridrihsone, Ivo Leitāns, Indulis Bērziņš, Antra Ērgle, Anita Rozentāle, Māra Miķelsone, Evita Puriņa, Nellija Ločmele, Sandra Dieziņa, Jānis Geste, Filips Lastovskis, Vija Vāvere, Sigita Kirilka, Indra Sprance, Ivonna Plaude, Rūta Fjodorova, Agita Puķīte, Liene Trēde, Edgars Skvariks, Daiga Bitiniece, Marta Cerava, Aleksandra Fahretdinova, Dace Krejere, Gunta Sloga, Arnis Krauze, Rolands Tjarve, Inga Gorbunova, Anna Platpīre, Juris Lipsnis, Pauls Raudseps, Inga Spriņģe, Kārlis Dagilis, Didzis Melbiksis, Vikija Valdmane-Rozenberga, Guntis Rozenbergs, Ojārs Tipāns, Ieva Alberte, Juris Kaža.

Kopsapulci sāk plkst. 18:15

Kopsapulci beidz plkst. 19:50

Kopsapulces darba kārtība:

 1. Valdes priekšsēdētājas A.Rožukalnes uzruna
 2. Valdes vēlēšanas
 3. Ētikas komisijas vēlēšanas
 4. Balvas žūrijas vēlēšanas
 5. Revidenta vēlēšanas

 

Lēmumi

LŽA strādā jau 4,5 gadus. Valdei tagadējā sastāvā bijis garš termiņš, un uz nākamo termiņu nekandidē neviens no tagadējās valdes sastāva. Liels paldies valdei un pārējiem kolēģiem par darbu LŽA. Šis ir bijis īpašs gads ar daudz notikumiem, kā arī pirmo reizi starptautiskā līmenī. Priecē tas, ka LŽA nav zaudējusi savu tēlu, cilvēki novērtē LŽA darbu.

LŽA pēdējā gada laikā organizējusi un piedalījusies vairākos lielos pasākumos:

 • Unesco preses brīvības konferencē, par ieguldīto darbu arī saņemtas uzslavas gan starptautiskā līmenī, gan no Ārlietu ministrijas un ministra personīgi
 • Austrumu partnerības konferencē
 • Tika rīkota ikgadējā LŽA konference, šoreiz par tēmu : Mediju loma un atbildība hibrīdkara apstākļos. Īpašs paldies Ivonnai Plaudei par konferences organizēšanu.
 • Sadarbībā ar UNHCR žurnālistiem bija iespēja piedalīties seminārā par apmācībām bēgļu jautājumos, paldies Didzim Melbiksim
 • Vēl viens liels projekts tapa sadarbībā ar ASV vēstniecību Konference “Tech Camp Riga. Clearing the noise: Investigative journalism in a digital age”, kuras organizēšana tika uzticēta LŽA biedram Kārlim Dagilim.

 

Ir iesākti divi lieli projekti, kuri vēl nav pabeigti :

 

 • LŽA aktīvi piedalījusies mediju politikas izstrādē
 • VID informatīvā materiāla izstrāde nodokļu jautājumos

 

Valdes aizņemtības un kapacitātes trūkuma dēļ izpalika iesaiste NATO izcilības centra darbībā un semināra – Žurnālistu aizsardzība kara žurnālistikā organizēšanā.

 

Tāpat LŽA valde ir izplatījusi vairākus paziņojumus, pēdējais no kuriem tika izplatīts vēl šodien:

 • Par politiķu spiedienu uz sabiedriskajiem medijiem
 • LŽA paziņojums par Latvijas avīzi
 • LŽA aicina prezidentu uz atklātu sarunu ar žurnālistiem un sabiedrību
 • LŽA valde stingri nosoda Valsts policijas darbinieku rīcību, aizturot TV3 operatoru Sergeju Medvedevu
 • LŽA paziņojums par Tieslietu ministriju
 • LŽA izsaka atbalstu žurnālam “Charlie Hebdo”un līdzjūtību teroristu uzbrukuma laikā nogalināto darbinieku ģimenēm un tuviniekiem
 • LŽA aicina atklāti izvērtēt, vai LR valdes konkursā valdes priekšsēdētāja amatam izraudzīts labākais kandidāts
 • LŽA aicina Valsts policiju atjaunot izmeklēšanu lietā par uzbrukumu žurnālistam Jākobsonam
 • LŽA aicina atbrīvot Pēteri Gresti
 • LŽA iestājas pret žurnālistes vajāšanu Azerbaidžanā
 • LŽA paziņojums par žurnāla “Ir” izdevēja AS “Cits medijs” aktīvu apķīlāšanu
 • LŽA paziņojums par P.Grestes un citu Al Jazeera žurnālistu notiesāšanu

 

 1. LŽA Valdes vēlēšanas.

LŽA valdes locekļu amatos izvirzīti:

 

Arnis Krauze

Rolands Tjarve

Anna Platpīre

Edgars Kupčs

Madara Fridrihsone

Inese Helmane

Gunta Sloga

Sanita Jemberga

Arta Ģiga

Daiga Bitiniece

Edgars Skvariks

Kārlis Dagilis

 

 

Balsojums par valdes locekļiem:

 

Arnis Krauze – 34

Rolands Tjarve – 27

Anna Platpīre – 22

Edgars Kupčs – 22

Madara Fridrihsone – 35

Inese Helmane – 8

Gunta Sloga – 35

Sanita Jemberga – 35

Arta Ģiga – 35

Daiga Bitiniece – 20

Edgars Skvariks – 8

Kārlis Dagilis – 15

 

Sakarā ar to, ka A.Platpīrei un E.Kupčam ir vienāds balsu skaits (22), notiek atkārtota balsošana par abiem kandidātiem.

 

Anna Platpīre – 22

Edgars Kupčs – 18

 

Par LŽA valdes locekļiem ievēlēti:

 

Arnis Krauze

Rolands Tjarve

Anna Platpīre

Madara Fridrihsone

Gunta Sloga

Sanita Jemberga

Arta Ģiga

 

Par Valdes priekšsēdētāju savu kandidatūru atsauc G.Sloga un M.Fridrihsone

 

Balsojums Valdes priekšsēdētāju:

 

Sanita Jemberga – 39

Arta Ģiga – 2

 

 

 

Par LŽA Valdes priekšsēdētāju ievēlēta Sanita Jemberga.

 

 1. Ētikas komisijas vēlēšanas

 

Par Ētikas komisijas locekļiem izvirzīts sekojošs saraksts:

 

Jānis Juzefovičs

Baiba Strautmane

Skaidrīte Lasmane

Aidis Tomsons

Artūrs Kučs

Arnis Krauze

Sigita Kirilka

 

Par sarakstu balso 39 biedri, par Ētikas komisijas locekļiem ievēlēti:

 

Jānis Juzefovičs

Baiba Strautmane

Skaidrīte Lasmane

Aidis Tomsons

Artūrs Kučs

Arnis Krauze

Sigita Kirilka

 

 

 1. Balvas žūrijas vēlēšanas

 

Par balvas Žūrijas locekļiem izvirzīti:

 

Vikija Valdmane-Rozenberga

Anda Rožukalne

Māra Miķelsone

Dace Krejere

Anita Rozentāle

 

Par sarakstu balso 41 biedri, par Balvas žūrijas locekļiem ievēlēti:

 

Vikija Valdmane-Rozenberga

Anda Rožukalne

Māra Miķelsone

Dace Krejere

Anita Rozentāle

 

 

 1. Revidenta vēlēšanas

 

Par revidentu izvirzīts Guntis Rozenbergs.

 

Balsošana – par Gunti Rozenbergu revidenta amatā – 41 balss.

 

Par revidentu ievēlēts Guntis Rozenbergs.

 

 

Sapulces vadītāja: ______________________ / A.Rožukalne /

(paraksts)

 

Protokolēja: ______________________ / N.Vojevodska /

(paraksts)

 

 

 

Rīgā, 2015.gada 12.jūnijā